top of page
huis Nieuwe Gracht in 1912
1907

Nieuwe Gracht 11, Haarlem.
Bewoners, huurders en bedrijven
door de eeuwen heen.

Huis Nieuwe Gracht in 1893
1878
Huis Nieuwe Gracht in 1870
1709
Huis nieuwe gracht 11 Haarlem

1691 en 1693

Vier onbebouwde kavels in de 'Nieuwe Uitleg' te Haarlem.

Eigenaresse Anna Vooght wed. Jan Cruijwagen

De Amsterdamse Anna Vooght kocht in 1691 twee onbebouwde kavels aan de Nieuwe Gracht. In 1693 kocht zij nog twee naastgelegen kavels. Zij was de weduwe van Jan Cruijwagen. Na haar dood in 1693 komen de kavels in bezit van haar zoon Cornelis van Buuren, dochter Barbara Cruijwagen, getrouwd met Meijndert Prins, haar nog ongetrouwde dochter Anna Troost en haar minderjarige zoon Hendrick Cruijwagen. 

 

1694 - 1709

Woning. Eigenaar Meijndert Prins als in huwelijk hebbende Barbara Cruijwagen

Meijndert Prins

Barbara Cruijwagen

Samen met drie kleine kinderen uit het vorige huwelijk van Meijndert. Twee kinderen van hem en Barbara hier geboren.

 

1709 - 1715

Woning. Eigenaar Q.Van Strijen

Quirijn van Strijen. Stadssecretaris.

Isabella Geraerds

Zij woonden hier met drie kleine kinderen. Kwestie over gedeelde schoorsteen met het huis van Romeyn de Hooghe.

Huis nagelaten door de weduwe van van Strijen, Isabella Geraerds, aan de predikant A. Alardin.

1715 - 1726

Woning. Eigenaar A. Alardin

Ds. Abraham Alardin. Predikant.

A. Alardin stierf te Haarlem, hij werd begraven in Amsterdam.

1726 - 1777

Woning. Eigenaar D. Guldewagen

Mr. Dammas Guldewagen. Stadssecretaris en burgemeester.

Magdalena Crommelin

Bouw koetshuis uitkomend op de Ridderstraat.Na het overlijden van Guldewagen in 1761 bewoond door zijn weduwe

M. Crommelin. Beiden in dit huis overleden.

1777 - 1796

Woning. Eigenaar J. Prince

Mr. Johannes Prince

Elisabeth Rouwenhoff

Samen met hun vier kinderen

 

1796 - 1804 

Woning / school. Eigenaar J.W. Druijvesteijn 1796 - 1804.

Als uitbreiding woonhuis van nr. 9

Vanaf ca. 1796 tot 1804 waren nr 7, 9 en 11 onderling met elkaar verbonden. Op nr 7 woonde de jonge heer Barnaart

met eigen gouverneur en bedienden, op nr 9 zijn moeder C.Reessen en stiefvader J.W. Druijvesteijn en hun 11 kinderen.

Huisnummers: vanaf 1795 wijk 6 - 247. Na 1809 wijk 6 - 248. Vanaf 1877 huidige huisnummers. Eerste adresboek 1859. 

Volkstellingen in 1829, 1839 en 1849. De laatste volkstelling is het begin van het bevolkingsregister.

1928 - 1973 Verhuur Kantoren

Splitsing in bankkantoor en woning. Vanaf 1901 telefoon (Tel.23).1907 Bouw kluis in souterrain.  Voorgevel wit gepleisterd.

1897 - 1923  De Nederlandsche Credietbank

1800 - 1804

Woning / School. Eigenaar J.W. Druijvesteijn 1796 - 1804.

George Philippe Gottlieb Seydell. Privé onderwijzer.

Seydell woonde hier met bedienden, inclusief gebruik koetshuis in de Ridderstraat. Zijn leerlingen waren alle vijf zonen

van J.W Druijvesteijn en C. Reessen.

1813 - 1815

Woning. Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851

Mr, Pieter Rendorp. Lid der Gedeputeerde Staten van Noordholland.

Quirina Catharina van Sijpesteijn

Mr. Pieter Rendorp overleed hier in 1814.

1816 - 1830

Woning. Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851

Jhr. Jan Willem Druijvesteijn jr. Ontvanger der directe belastingen.

Anna Maria de Bruijn Kops

Met drie kinderen, twee kinderen hier geboren. A.M. de Bruijn Kops in 1824 in Heemstede overleden. Bij de volkstelling

van 1829 drie inwonende dienstbodes. Jhr. Jan Willem Druijvesteijn jr. was een halfbroer van de eigenaar.

 

1830 - 1850

Woning. Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851

Mr. Henri Samuel van Wickevoort Crommelin. Ontvanger der belastingen van Schoten.

Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart

Zes kinderen hier geboren. Twee zoontjes hier overleden. Volgens de volkstelling van 1839 was het bijhorend adres

Ridderstraat (voormalig koetshuis) verhuurd. Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia was een halfzus van de eigenaar.

1850 - 1855

Woning. Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851. C. Druijvesteijn 1851 - 1852.  Even C. Druijvesteijn 1852 - 1855

Cornelis Druijvesteijn. Gep.ritmeester bij het regiment lanciers.

Jacoba Louisa Catharina van Hees van den Tempel

Catharina Barbera van Hees van den Tempel

Vanaf 1851 begon de verkoop van de huizen van wijlen jhr. W.P. Barnaart, waaronder nr. 9 en nr.11. Het koetshuis was

waarschijnlijk al verkocht.

De familie woonde hier met de zus van Jacoba, de oudste dochter, en een dienstbode. C. Druijvesteijn was een halfbroer

van Barnaart. Hij overleed in dit huis in 1852.

1855 - 1859

Woning. Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1855 - 1871

Jhr. Jacob Wigbold Ascanius van Sijpesteijn. Gemeente ontvanger der belastingen.

Anna Maria van Lennep

Hun enig kind hier geboren. Zes inwonende dienstbodes. Ook de families van Sijpesteijn en Druijvesteijn waren nauw met

elkaar verbonden.

1859 - 1863

Woning. Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1855 - 1871

Hendrik Elias de Bruyn. Ritmeester 2de regiment Dragonders.

Elisabeth Anna Maria baronesse Bentinck van Schoonheten

Met vijf kinderen, waarvan de jongste hier geboren. Drie inwonende dienstbodes.  

 

1863 - 1868

Woning. Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1855 - 1871

Simonetta Maria Rouffaer Wed. Adriaan van der Ven, In leven resident van Palembang.

Met haar vijf kinderen.

 

1869 - 1877

Woning. Eigenaren jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1855 - 1871 en Wed. A.M. van Lennep 1871 - 1877

Jacoba Maria Pilgrim Wed. Pieter Veeren

Mej. Maria Jacoba Petronella van Breda

J.M Pilgrim overleed hier in 1876. M.J.P. van Breda was haar kleindochter.

Verbouwing van het huis rond 1878-80.  Nieuwe gevel. Verhoging zolderverdieping. Grote serre .

Gasaansluiting en waterleiding. Gevel nog niet wit gepleisterd.

1877 - 1885

Woning. Eigenaresse W.H. Blanken 1877 - 1897

Jhr. Charles Lucien Marin Smissaert. Gep. zeeofficier.

Wilhelmina Henriëtte Blanken. Penningmeesteres 'Arbeid adelt' en 'Tesselschade'.

1885 - 1888

Woning. Eigenaresse W.H. Blanken 1877 - 1897

Mr. Daniël Adriaan graaf van Limburg Stirum. Advocaat en Kamerheer in b.d. van Z.M. de koning.

Jkvr. Henriëtte Frederique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg

Met hun vijf kinderen.

 

1888 - 1895

Woning. Eigenaresse W.H. Blanken 1877 - 1897

Johannes Jacobus Roelants. Gep. majoor der inf.

Emma Cornelia Wilhelmina Jonas

Met hun zes kinderen. J.J. Roelants overleed hier in 1895

1896 Veiling 29 augustus. Opgehouden. Verkocht 19 november.

1896 - 1907

Eigenaar J.M. Polman Mooij 1896 - 1907

 • Bankkantoor De Nederlandsche Credietbank

 • Woning eerste verdieping

Johannes Mattheus Polman Mooij. Directeur Ned. Credietbank.

Johanna Hendrika van der Meulen

 • Overige bedrijven

Maatschappij "Karmel" 1899 - 1907

Verhuur 2 gr. Wijnkelders 1897

1907 - 1914

Eigenaar J.J. Zeewoldt jr. 1907 - 1910 De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926

 • Bankkantoor De Nederlandschee Credietbank

 • Woning eerste verdieping

Johan Arnold Christiaan Suringar. Directeur Ned. Credietbank.

Florence Isabel Mary Stephenson

 • Overige bedrijven

"The Ocean" 1908 - 1916

Maatschappij "Onderling belang" 1909 - 1914

Maatschappij "Caloriator" 1912 - 1913

Mede directeur Ned. Credietbank Jacob Willem Arriëns 1907 - 1913

1915 - 1923

Eigenaar De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926

 • Bankkantoor De Nederlandsche Credietbank

 • Woning eerste verdieping

Leonard Tjalling Jurriaan Fontein. Directeur Ned. Credietbank.

 • Overige bedrijven

"The Ocean" 1908 - 1916

 • Zolderverdieping

Jacobus Johannes Otte 1917 - 1923. Metaaldraaier bij de Centrale Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen.

1923 Liquidatie Nederlandsche Credietbank  (zie ook Filmfabriek Hollandia.)

1925 - 1926 Tijdelijk hoofdkantoor van de nieuw te bouwen Nutsspaarbank

1926 - 1928 Grote verbouwing tot kantoren. Afbraak serre. In 1928 twee kleine ingrepen op de 1ste verdieping.

Eigenaren: Naamlooze Vennootschap "Centrale Bank" gevestigd te Veendam. 1926 - 1928. Naamlooze

Vennootschap Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam.1928 - 1933. Faillissement Handel Mij Alvana 1933

 

1928 - 1931

 • Kantoor van Handelmaatschappij "Alvana"

Cornelis Kok.  Makelaar.

Johannes Petrus Godefriedus Kok.  Makelaar.

 • Overige bedrijven

Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935

Handel Mij "Alvana" 1928 - 1931

Handel Mij. tot Voortzetting v. d. zaken van P.D. Margadant 1929 - 1931

 • Zolderverdieping

- A.W. van Hoorn 1926 - 1929 Conciërge.

- Jan de Vries 1929 - 1931 Conciërge.

De moeder van Jan de Vries overleed hier 16 02 1929

Eigenaar: N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam 1933 - 1942

 

1928 - 1961

Mr. Johannes Arnold Paul Constant ten Bokkel. Advocaat en procureur.

Samen met Mr. W. de Rijke

 • Zolderverdieping

W. Weven 1936 - 1939 Fabr. arbeider.

1928 - 1940

Mr. Wilhelmus de Rijke. Advocaat en procureur.

Samen met Mr. J.A.P.C. ten Bokkel

1929 - 1938

Thomas Christiaan Daey Ouwens. Notaris.

1932 - 1936

Mr. Anthonie van Leijenhorst. Advocaat en procureur.

Samen met Mr. de Rijke

 

1938 - 1940

Mr. Johan George Escher. Advocaat en procureur.

 

1939 - 1978

Steger & co Effecten en ass. Vanaf 1942 Schade & Steger in assurantiën

 • Zolderverdieping

Hendrik (Henk) van Kleef 1939 - 1960 Garagekn. P.T.T.

1940 - 1945 Oorlogsjaren

Openbare vrijwillige verkoping 1941

Eigenaar: Johannes Pieter Hendrik Woltman 1942 Eigenaar: Aloysius Hermanus Josephus

Cornelius Maria Allard 1942 - 1948

Bureau voor de "Zonnestraal"- collecte 1940

D.O.D. distributie ophaaldienst 1940 - 1941

Weegel 1943 Waarschijnlijk congierge.

 • Zolderverdieping

Cornelus van Kleef (Cees)1942 Musicus

Met vrouw en baby inwonend bij zijn vader H. van Kleef

1940 - 1942

Mr. Lodewijk (Lodi) Ali Cohen. Advocaat en procureur.

samen met Mr. F. A. Davidson

1940

Mr. Felix Abraham (Fik) Davidson. Advocaat en procureur.

samen met Mr. L. Ali Cohen 

1945 - 1961

Mr. Jan Roggeveen. Advocaat en procureur.

samen met Mr. W. Venlet

 • Zolderverdieping

Henk van Kleef 1947 - 1960 Kantoor bediende.

Inwonend bij zijn vader H. van Kleef

1945 - 1957

Mr. Willem (Wim) Venlet. Advocaat en procureur.

samen met Mr. J. Roggeveen

Eigenaren: 1/3 van Steenhardt- Carré, Anna Wilhelmina Henriette Marie, 1/3 - Allard, Anna Hermine Maria,

1/3 Allard, Isabelle Theodore Marie -op huw.voorw. geh. met joseph Hendrik Maria Aloysius Steger. 1948 - 1955

1949 - 1978

Adrianus Franciscus Bollerman en Jac. Overtoom. Alg. Ned. Assur.kant.

Na het overlijden van Adr. F. Bollerman in 1972 opgevolgd door zijn zoon J.A. Bollerman

1950 - 1954

Mr. Lutgerdina Afina (Dien) Cleveringa. Advocaat en procureur.

Eigenaren: De Commanditaire Vennootschap "Steger en Co C.V." 1955 - 1964 Eigenaar: Steger, Jozef Hendrik

Maria Aloyisius. 1964 - 1977

1971 - 1973

M. Ph. Pfeiffer. Adviesbureau voor personeelsbeleid.

Rijpma. Assurantiën

 • Overige bedrijven

 Hollants NV 1966 - 1978

 • Zolderverdieping

Henricus Anna Maria (Harry) van der Poll 1966 - 1972. Kok.

Eigenaar: Stichting Pensioenfonds voor Directieleden van Toornend - gev. te Bloemendaal 1977 - 2016

1978 Grote verbouwing. Op het moment van verbouwing waren nog aanwezig Steger, NV Hollants,

Bollerman, Rijpma. Bouwtekeningen van bestaande toestand in 1978 en de verbouwingsplannen plus

vernietigende brief schoonheidscommissie.

1978 - 2012

International Marques

Eigenaar: Unlimited Leisure Holding 2016

2014 Kantoor / woning

 • Kantoor Unlimited Snow

 • Woning bel-etage

Kees Albers

Sione van Walderveen

bottom of page