top of page
huishelp.gif

Q. van Strijen

Stadssecretaris

Woning

1709 - 1715

Hij woont hier samen met:

zijn vrouw I. Geraerds

en hun kinderen:

Sijmon Garbijn 1700

Cornelia 1702

Maria 1704

Eigenaar: Q. van Strijen juli 1709  -  mei 1715

Quirijn van Strijen (Haarlem 13 april 1668 - Haarlem 11 september 1714, 46 jr. )

Zoon van Simon Garbijn van Strijen, (1630 - 1750), advocaat, en Catharina Everswijn, (1641 - ca. 1678)

Getrouwd Haarlem 5 december 1696 met: 

Isabella Geraerds ( Haarlem 7 mei 1673 -  Haarlem 14 oktober 1732, 59jr. )

Dochter van Steven Geraerds (1646 - 1679), commisaris van de kleine bank van justitie, en  Cornelia Steijn (1651 - 1726)

Kinderen: acht kinderen, slechts drie bereikten de volwassen leeftijd. 

Simon Garbijn (Haarlem 21 juni 1700 -  Lisse 27 april 1759, 46 jr. )

Cornelia (Haarlem 22 februari 1702 - Haarlem 23 december 1741, 39 jr.)

Maria (Haarlem 15 juli 1704 - Haarlem 10 januari 1768, 63 jr. )

Zowel de familie van Strijen als de familie Geraerds behoorden tot de regenten. Het waren families met veel geld en aanzien en de zoons hadden hoge bestuurlijke functies terwijl de dochters trouwden met mannen van andere aanzienlijke families. 

In het gezin van Quirijn en Isabella liep het anders.

Zoon Simon Garbijn werd weliswaar Schepen en Raad der stad Haarlem maar trouwde nooit.

Dochter Cornelia trouwde ook niet en nog erger, ze werd haar hele leven niet genoemd, in welke akte dan ook. Wel werd ze met alle egards begraven. 

Dochter Maria tenslotte trouwde, op de hoge leeftijd van 46 jaar, met Quirijn Dabenis, 'Capitein ter zee ten dienste deesen landen'. Hij was de 27 jarige kleinzoon van de zus van haar vader. (De zus van haar vader Quirijn van Strijen was Maria van Strijen. Zij trouwde met Hendrik Muilman.  Hun dochter Catharina Maria trouwde johan Dabenis. En daar dus de zoon van).

wapen van Strijen.jpg
wapen Geraards.jpg
wapen Everswijn.jpg
wapen Coymans 1.jpg
wapen Steijn.jpg
wapen van Brakel.jpg

Famiiewapens van leden die zitting hadden in de Haarlemse vroedschap.

V.l.n.r. van Strijen, Geraerds, Everswijn, Coymans, Steyn en van Brakel.   

Over de familie van Strijen:

De ouders van Quirijn van Strijen waren Simon Garbijn van Strijen (9 augustus 1630 - 12 maart 1670).

en Catharina Everswijn (16 december 1641 - mei 1682). 

Zij trouwden te Haarlem, 6 december 1661. 

Simon Garbijn was geboren te 's Gravenhage, studeerde in Leiden en werd 19 februari 1652 beëdigd als advocaat. Later was hij ook secretaris  en baljuw van Kennemerland.

Catharina was de dochter van Nicolaes Everswijn en Maria Warmond.  Nicolaes was  eigenaar van brouwerij 't springende Paert en Raad en Regeerend Schepen van Haarlem. Hij stierf op 4 december 1659. 

Hoe de brouwerij grote schulden had en hoe de familie van Strijen daar bijna voor opdraaide maar gered werd door de papen die een schuilkerk wilden bouwen en het stadsbestuur wat daar toe genegen was om de families Everswijn en van Strijen voor schande te behoeden.

Lees meer:

van strijen Portret van Nicolaes Everswijn (1614-1659) de bray 1658.jpg

Nicolaes Everswijn, opa van Quirijn.

In 1658 geschilderd

door Jan de Bray. 

van strijen Consultatien 1689 A.jpg
van strijen Consultatien 1689 B.jpg

Eén van de zaken van vader Simon Garbijn die de prestigieuze

'Consultatien advysen en advertissementen, gegeven en geschreven bij verscheiden

treffelijke rechtsgeleerden'

haalden.

Alle kinderen van Simon Garbijn van Strijen en Catharine Everswijn: 

1. Maria, 1661, gehuwd met Hendrik Muilman, zij kregen vier dochters, waarover later.

2. Quirijn, en

3. Alida, beiden jong gestorven.

4. 'onze' Quirijn. 1668. Hij was bijna twee toen zijn vader stierf en net 14 bij het overlijden van zijn moeder.

Voogden over de twee kinderen werden opa Nicolaes Everswijn, oom Mattheus Everswijn (Raad en ontvanger) en oom Andries van Strijen  (Secretaris van het Hof van Holland). Deze laatste woonde niet in Haarlem en stierf al in 1687.

Over de familie Geraerds:
Frans Hals, Portret van Stephanus Geraerdts, ca. 1650-1652.jpg
Frans Hals, Isabella Coymans, ca. 1650-1652..jpg

Stephanus Geraerds en Isabella Coymans.

De opa en opa van Isabella Geraerds.. 

In een statig woonhuis aan de Koningstraat woonde het echtpaar Stephanus Geraerdts en Isabella Coymans. Isabella en Stephanus waren op 4 oktober 1644 getrouwd. Zij lieten zich ten tijde van hun huwelijk
portretteren door Frans Hals. Het leverde een van de meest sprekende pendant portretten op in het oeuvre van Frans Hals. Stephanus was afkomstig uit Amsterdam, maar het paar vestigde zich na het huwelijk in
Haarlem. Stephanus werd er raadslid en schepen. In 1649 kochten zij dit grote huis voor 12.800 gulden.

Isabella was in Haarlem geboren en getogen; haar ouders behoorden tot de machtige en invloedrijke familie Coymans. De broers van Isabella’s vader waren de rijkste bankiers van Amsterdam, Balthasar en Johannes Coymans. In hetzelfde jaar als haar huwelijk met Stephanus schilderde Frans Hals ook twee pendanten van de ouders van Isabella. Niet verrassend dat het jonge echtpaar bij Hals terechtkwam toen zij hun eigen beeltenis op het doek wilden hebben.

De pendanten vormen samen een prachtig en aandoenlijk tafereel: Isabella biedt haar man een roos aan. Stephanus lijkt zijn hand uit te steken uit om de roos aan te pakken. Zij kijken elkaar aan en glimlachen naar elkaar, en dat is uitzonderlijk op een officieel portret in de 17de eeuw. Hals was een van de weinige schilders die het durfde, – en erin slaagde –  om iemand lachend te schilderen!

Oneindig Noord - Holland

van strijen doop estiene 27 december 1746.jpg

Doop Estiene 27 december 1746

'Estiene' is oud Frans en afgeleid van Stephanus.

Dankzij de aantekeningen van een lid van de familie Valkenburg weten we

precies hoe de familie Coymans en Geraerds in elkaar zat. 

De enige zoon van Stephanus en Isabella had als doopnaam Estiene maar werd, behalve misschien door zijn moeder, Steven genoemd. 

Hij erft het huis in de Koningstraat 22.  

van strijen geslacht Coymans door fa. van Valkenburg A.jpg
van strijen geslacht Coymans door fa. van Valkenburg.jpg
van strijen geslacht Coymans door fa. van Valkenburg B .jpg
jaarverslagen_en_jaarboeken_Ver_H_1966_A.jpg
jaarverslagen_en_jaarboeken_Ver_H_1966_B.jpg
jaarverslagen_en_jaarboeken_Ver_H_1966_C.jpg
jaarverslagen_en_jaarboeken_Ver_H_1966_D.jpg
jaarverslagen_en_jaarboeken_Ver_H_1966_E.jpg
jaarverslagen_en_jaarboeken_Ver_H_1966_F.jpg
jaarverslagen_en_jaarboeken_Ver_H_1966_G.jpg
jaarverslagen_en_jaarboeken_Ver_H_1966_H.jpg

De geschiedenis van het huis

Koningstraat 22.  De weduwe Isabella Geraerds

trok hier in, komende van ons pand, na de dood van haar man Quirijn van Strijen..

Jaarversagen en jaarboeken vereniging Haerlem 1966

van strijen coymans koningstraat 1675.jpg

In dit door haar zelf geschreven

document (!) uit 1675

regelt Isabella Coymans

de erfenis van haar

enige zoon Estiene

(Steven) Gereards. 

Zij stierf 7 oktober 1689,

62 / 63 jr.oud.

Na de dood van Stephanus, schepen te Haarlem, op 27 januari 1671, hertrouwd Isabella

met dominee Samuel Gruterus. Hij was fel Oranjegezind. 

van strijen coymans gruterus van der AA.jpg

Over Samuel Gruterus.

Van der AA

Het document hierboven is bijzonder als je weet dat er een knallende ruzie was tussen mama Isabella en zoon Steven. Zoon maakte officieel  bezwaar tegen het voorgenomen nieuwe huwelijk van zijn moeder omdat hij beweerde zijn deel van de erfenis van zijn overleden vader niet te hebben gekregen. De zaak werd tot aan het Hof van Holland gevoerd, met aan beide zijde een leger aan advocaten. Pogingen om de zaak in de minne te schikken lukten niet. Steven was in het nadeel, want er werd schande gesproken van het feit dat hij zich bemoeide met het tweede huwelijk van zijn moeder om zijn zin te krijgen. De uitspraak was op 22 maart 1673 en Steven verloor.

De zaak werd geboekstaafd in 'Bellum Juridicum: ofte den OORLOGH der Advocaten', 1717.

LEES  MEER:

Steven Geraerds, (27 december 1646 - 2 mei 1679) Commisaris van de kleine bank van justitie te Haarlem, 

trouwde 8 maart 1672 met Cornelia Steijn (31 augustus 1651 - 2 februari 1726).

Ze kregen 4 kinderen. De oudste was een dochter, Isabelle Geraerds, geboren 3 mei 1673. Daarna volgden drie zoons; Steven in 1674,  werd schepen van Haarlem maar trouwde niet, Hugo in 1675, stierf voor hij 20 was en als laatste Mattheus, geboren 10 juni 1677, schepen van Haarlem. 

van strijen  Portret van Cornelia Steyn (1651- ) adriaen van der werff 1695-1699.jpg
van strijen  Portret van Cornelis van Brakel (1661-1717) adriaen van der werff 1695-1699.j

Na de dood van Steven hertrouwd Cornelia met Cornelis van Brakel (16 november 1661 - 31 mei 1717)

kapitein ter zee. Het huwelijk was 26 november 1690 in Rotterdam, maar ze woonden gewoon in Haarlem.

Samen kregen ze twee kinderen. Een dochter, Geertruid Jacoba in 1693, zij overleed toen ze 1 jaar was, en in 1697 Cornelis Pieter. Deze zoon werd schepen, Raad en Secretaris der stad Haarlem en

Gecommitteerde Raad en Hoogheemraad van Rijnland. 

Portretten van Cornelia Steijn en Cornelis van Brakel. Moeder en stiefvader van Isabela.

Adriaan van der Werff 1695

van strijen cornelis van brakel Van der AA.jpg

Kapitein ter zee betekende nogal wat in die tijden.

Van der AA

Quirijn van Strijen, zijn vrouw Isabella Geraerds en hun kinderen. Wonen in ons huis van 1709 - 1715. 

Quirijn en Isabella trouwden 5 december 1696. 

van strijen ondertrouw eind november 1696.jpg

Ondertrouw 18 november

1696 in de Grote kerk te Haarlem. Quirijn woonde op de Koudenhorn, waarschijnlijk in het huis wat behoorde bij brouwerij 

't Springende paert (Op de plek waar nu Koudenhorn nrs. 32 en 34 staan).

Isabella woonde bij haar ouders in de Koningstaat. (Nu Koningstraat 22)

Quirijn en Isabella kregen

acht kinderen, waarvan

er slechts drie volwassen

werden: Simon Garbijn, 

Cornelia en Maria. De getuigen waren familieleden behalve van Sanen en de Goyer.  

van strijen Vaderlandsch woordenboek 1792 .jpg

Alle kinderen.

Vaderlandsch

woordenboek 1792

Doop op 5 november 1697 te Haarlem

Catharina


Getuigen: 
Cornelis van Brakel
Maria van Strijen

Doop op 17 december 1698 te Haarlem

Steven


Getuigen:
Cornelis van Brakel
Cornelia Steijn

Doop op 23 juni 1700

te Haarlem


Simon-Garbijn


Getuigen: 
Maria de Vos
Johan Steijn

(echtelieden)

Doop op 22 februari 1702

te Haarlem


Cornelia


Getuigen: 
Cornelis van Brakel    

Sara Maria de Goyer

Doop op 17 april 1703

te Haarlem

Catharina


Getuigen: 
Cornelia Steijn
Steven Geraerds

Doop op 19 juli 1704

te Haarlem

Maria 


Getuigen:
Maria van Strijen
Mattheus Geraerds

van_strijen_Doopinschrijving_Simon-Garbijn_23-06-1700.jpg
van strijen doop 22 februari  1702 Cornelia.jpg
van strijen geboorte maria 1704.jpg

Doop op 11 december 1707 te Haarlem

 

Isabella

Getuigen:

Remees Floris van Sanen

Susanna Maria de Goyer

(echtelieden)

Doop op 31 mei 1709

te Haarlem

Steven


Getuigen:
Steven Geraerds
Cornelia Steijn

Wellicht zijn de laatste drie kinderen in dit pand geboren.

Van onze familie van Strijen is weinig bekend. Vader werd secretaris van de stad Haarlem, een mooie functie. Veel verdriet natuurlijk om alle jonggestorven kinderen. Geheimzinnigheid rond dochter Cornelia. Waarschijnlijk was ze geestelijk niet helemaal in orde. Of net zo dwars als haar zuster Maria, die pas op zeer hoge leeftijd trouwde. In 1709 kocht Quirijn (officieel) de kavel de Nieuwe Gracht. Aan de Ridderstraat stond toen een woon- en pakhuis. Het pakhuis lieten ze verbouwen tot stalling met een hooizolder.

Aan de Nieuwe Gracht een net gebouwd huis waar waarschijnlijk nog niet veel aan gedaan was. De vorige bewoner, Meijndert Prins. had niet genoeg geld voor een fraai huis. De buren aan de Nieuwe Gracht waren van stand, dus daar zal het gezin niet voor onder hebben willen doen.

Omdat in een verkoopakte van 12 juli 1703 wordt gesproken over de 'buurman mr. Quirijn van Strijen' kan het ook zijn dat zij het huis van begin af aan zelf hebben laten bouwen.  Zie eigendomspapieren.

In 1710 koopt Quirijn ook een buitenhuis aan de Kleine Houtweg, net buten de stad. Vier jaar later overleed hij. 

Zijn weduwe liet zijn schilderijenverzameling veilen en vertrok het jaar daarop met de drie kinderen naar haar ouderlijk huis in de Koningstraat 22. 

Ons huis schonk ze aan ds. Abraham Alardin, die net dat jaar beroepen was te Haarlem.

van strijen everswijn Oprechte Haerlemsche courant 07 05 1697.jpg

Opa Nicolaes Everswijn had ook een buitenhuis op de Kleine Houtweg. Met een tuin vol zeldzame soorten tulpen. 

Zowel Nicolaes als Matheus Everswijn stierven in 1697. De erven waren (zonder testament) Quirijn en zijn zwager Hendrick Muilman. 

Zij laten de tulpen veilen. 

Oprechte Haerlemsche courant 07 05 1697

11 september 1714 stierf Quirijn van Srtijen, 46 jaar oud. 2 april 1715 worden zijn nagelaten schilderijen en 'eenige waterverfjes', geveild.

Hij had, ook volgens hedendaagse kunstkenners, een mooie verzameling aangelegd.

strijen_Oprechte_Haerlemsche_courant_19_03_1715.jpg

Oprechte Haerlemsche courant 19 03 1715

van strijen Catalogus of naamlyst van Schilderyen Gerard Hoet 1.jpg
van strijen Catalogus of naamlyst van Schilderyen Gerard Hoet 2.jpg

Catalogus of naamlyst van Schilderyen verkogt den 2 April 1715. Gerard Hoet.

Dankzij deze beschrijvingen zijn twee schilderen die daadwerkelijk hier in huis hebben gehangen geïdentificeerd. Dit zijn nr. 8 en nr. 13.

Van de andere schilderijen heb ik voorbeelden van werken van de betreffende schilders die te vergelijken zijn. 'Beeldjes' = menselijke figuurtjes.

De lijst van 1 tot 14 wordt gevolgd. De titels zijn van de catalogus. De titels onderaan zijn van het betreffende voorbeeld. In het geval van 8 en 13 de nieuwe titel. Nr 13 hangt nu in het

Fine Arts Museums of San Francisco

van strijen gerard de lairesse Venus en Cupido 1670.jpg

1) Venus met Cupido

Gerard de Lairesse.

Luik, 11 september 1640 – Amsterdam,  21 juli 1711.

Hij schilderde aanvankelijk

decorstukken voor het theater. Voor de rijke Hollandse regenten was het werk van De Lairesse een sensatie, Zijn verheven onderwerpen, aangebracht in de meest heldere kleuren, pasten beter bij hun stand dan bijvoorbeeld het ‘volkse’ realisme van Rembrandt. 

van strijen jan asselijn italiserend landschap ca 1649.jpg

2) Een morgenstond

Crabbetje / Jan Asselijn

Dieppe, 1610 –  Amsterdam, 28 september 1652.
Van 1635 tot 1644 woonde hij in Rome. Hier werd hij lid van een vereniging van Nederlandse en Vlaamse kunstenaars van wie hij de bijnaam "Crabbetje" kreeg.

Zijn vingers waren zo krom dat hij nauwelijks een palet kon vasthouden

'Italiserend landschap' ca.

1649

van strijen Musicerende en dansende boeren. 1650-1664 C. Bega.jpg

3) Een Gezelschap

Cornelis Pietersz Bega

Haarlem 1631–

Haarlem, 27 Augustus 1664. 

Zoon van de beeldhouwer en
goudsmit Pieter Jansz. Begijn. Zijn moeder Maria was dochter van de Haarlemse schilder Cornelis van Haarlem. Hij werd vanwege zijn losbandige manier van leven door zijn vader verstoten en nam  de naam Bega aan. Later werd hij een voorbeeldige leerling van Adriaen van Ostade

van strijen van ostade Boerengezelschap binnenshuis 1661.jpg

4) Boeren Huyshouden

Adriaen van Ostade Haarlem, 10 december 1610 - Haarlem, 28 april 1685.

Jan Steen was een leerling van hem.

'Boerengezelschap binnenshuis' 1661

van Strijen Adriaen van Ostade, de schaatsenrijders ca. 1656.jpg

5) een dito

Adriaan van Ostade

'De schaatsenrijders'

ca. 1656

van strijen Adriaen_van_de_Velde De hut_1671.jpg

6) Beesjes en Beeldjes

Adriaen van de Velde  Amsterdam, 30 november 1636 – aldaar,

21 januari 1672.

Adriaan van de Velde was gespecialiseerd in o.a landschappen en strandgezichten. Hij verzorgde 'beeldjes' in de landschappen 

van andere schilders.

'De hut' 1671

van strijen The_beach_near_Scheveningen Adriaen van de_Velde 1670.jpg
van strijen Adriaen_van_Ostade_Mensen lossen turf 1665.jpg

7) Een weerga van denzelven, niet minder.

Adriaen van de Velde 

'Strand bij Scheveningen' 1670

8) Een Buyten-huys, turf-

waagen en Draagers

Adriaen van Ostade Haarlem, 10 december 1610 - aldaar, 28 april 1685. 

Hoogte: 90,0 cm  Breedte: 72,0 cm

'Mensen lossen turf' 1665

Dit werk hing in ons pand.

van strijen Nicolaes_Pietersz._Berchem de waterval 1665.jpg
van strijen Herman Saftleven Gefantaseerd_rivierlandschap_met_de_kapel_van_het_Sint_Agniet

9) Een landschap met

rotsen, Beeldjes en beestjes in 't water.

Nicolaes Pietersz. Berchem

Haarlem, 1622 - Amsterdam, 18 februari 1683

'Waterval' 1665

10) Een curieus landschap,

vol gewoel van beelden.

Cornelis Hermansz. Saftleven

Gorinchem 1607 - Rotterdam,

4 juni 1681.

'Gefantaseerd rivierlandschap met de

kapel van het Sint'. Agnietenklooster' 1667

Cornelis Pietersz. Bega boerenfamilie.jpg
van strijen berckheyde stadhuis op de dam 1672.jpeg
van strijen Gerrit_Berckheyde_-_The_Singel_with_the_Round_Lutheran_Church,_Amsterdam_1697.
van strijen snyders_wolf_hunt.jpg

11) Een Koekebakstertje, &c.

Cornelis Pietersz Bega

'Interieur huisje met boeren'

Tussen1652- 1664 

12) 't Stadhuys en den Dam

&c. vol Beelden

Gerrit Adriaansz Berckheyde

Haarlem, 6 juni 1638 – aldaar14 juni 1698

'Stadhuis op de Dam' 1672

13) De Luyterse Nieuwe Kerk en Cingel.

Gerrit Adriaansz Berckheyde

Hoogte: 70,5 cm; Breedte: 91,0 cm

'The Singel with the Round Lutheran Church' 1697

Dit werk hing in ons pand.

14) Een Capitael stuk van

Fr. Snyders, zynde een Wolve jagt.

Frans Snyders

Antwerpen, 11 november 1579 – aldaar, 19 augustus 1657

'Wolvenjacht' vòòr 1655

strijen_van_Querijn_begraafboek_1714.jpg

Begrafenis Quirijn van Strijen,15 februari 1714

Reckeninge van de graevemakers

ditto een opening in de groote kerk voor de hr

secretaris van Strijen int kors capel in de

kelder van de hr Geerarts F. 4,-

voor de roef F.3,-

anderhalf uur beluit F, 18,-. 

de reckeninge van de baerdrager F.1, 10

Een nette begrafenis voor een man van aanzien.

De 'roef' was een  schuin oplopende rekje  op de doodskist (de hoogste kant aan het hoofdeinde) met daarover het baarkleed. 

'Anderhalf uur beluit' wil zeggen dat de klokken van de kerk geluid werden. Hoe langer er geluid werd hoe duurder het was.

Quirijn werd bijgezet in de grafkelder van zijn schoonvader.

Nu wil het geval dat  Isabella een graf erfde van oom Matheus Everswijn. Ze liet dit graf publiekelijk veilen. Zelf kocht ze een graf, in de koorkapel nr. 29, voor haar en haar kinderen. Ook de man van dochter Maria, Quirijn Dabenis, werd hier begraven.  

van strijen isabella gereards graf bavo noorderkruiskapel.jpg

26 febr.1715 werd het door Isabella Geraerds geërfde graf in de noorderkruiskapel openbaar geveild en gekocht door ene Dirk Foekee

die het in 1718 weer verkocht aan een weduwe. Nog hetzelfde jaar werd het weer verboekt op haar naam, maar nu als vrouw van Dirk Foekee. 

strijen_rouwborden_grote_kerk_jaarverslagen_en_jaarboeken_Vereniging_Haarlem_1985_C.jpg

Het laten ophangen van een rouwbord in de kerk, met het familiewapen, was een dure aangelegenheid. (F.50,- ). Vast staat dat Simon Garbijn, Maria en haar man Quirijn Dabenis  rouwborden hadden hangen.

wapen dabenis.jpg

Het familiewapen van Dabenis

Na het overlijden van Quirijn van Strijen hebben we nog één levensteken van Isabella Geraerds. Namelijk een Rekest aan het Stadsbestuur om met een speelhuis te mogen uitspringen uit de rooilijn 22 juni 1728. Het gaat hier om een huisje in haar tuin aan de Baan, tussen de Grote en Kleine Houtpoort.

Ik neem  dat een speelhuisje te vergelijken is met een theekoepel. 

van strijen isabella  Baan.jpg
van strijen isabella  Baan 1.jpg
van strijen isabella  Baan 2.jpg
van strijen isabella  Baan 3.jpg
Gezigt over de Baan op de Stad Haarlem. 1749.jpg

Gezigt over de Baan op de Stad Haarlem, 1749

Aan het einde van het weggetje links de Grote Houtpoort (niet zichtbaar), in het midden de Grote Kerk, rechts de Kleine Houtpoort.

Aan de ed.gr.:
achtbare Heeren
Burgemeesteren en de
Regeerders der stad Haarlem

Geeft met behoorlijke eerbiedigheit te kennen Isabella Geraerds wed. wijlen hr.Quirijn van Strijen in sijn leven secretris deser stad, eijgenaresse van seeckere tuijn leggende aende noortzijde vn de baan tussen de Groote en kleijne Houtpoort deser stad, met een steene speelhuijs daar op staende tegen de sloot ten noorden van de baan hebbende sijn uijtsicht over de baen dat sij suppliante vermits het speelhuijs seer out ende bouwvalligh is. 't selve wel gaerne soude willen repareeren. en eenigh-sints vernieuwen, en van beter aensien maaken, omme te strecken tot het gemack en plaijsier, ende oock tot cieraat van de wandelaard
aldaar passerende. waaromme sij suppliante haar selven was keerende aan U ed. gr.achtb, seer onderdanigh versoeckende dat U ed. gr. achtb. haar gelieven te vergunnen ende toe te staen, dat sij suppliante met haar speelhuijs magh uijtspringen en 't selve coepels gewijs uijtsetten, sooverre in een rechte roijingh met het huijsje staende aende
westzijde van haar suppliantes tuijn endemet het huijsje van haar naestegebuur aende  oostzijde volgens de geanneteerde teeckeningh, ende haar suppliante daar-van te verleenen acte in forma.twelck doendehandtekening Isabella geraerds wed. van Strijen

Bovenaan de brief: 

Zij dese gestelt in handen van den onderfabrijq Hendriek Barèe omme inspectie te doen, de buuren te hooren en de haar ed. gr. agtb. te dienen van berigt; actum te camere den 22 junij 1728. praes=alle de heere burgem. in kennisse van mij D.Guldewagen

PS.fabriek (hier geschreven als 'fabrijq') was te vergelijken met de Dienst Openbare Werken. Benieuwd of ze uiteindelijk toestemming kreeg..

strijen_van_geraerds_isabella_begraafboek_1732.jpg

Begrafenis Isabella 

18 oktober 1732

in de Grote Kerk

Koorkapel nr. 29. 

Zij werd 6 uur beluid,

had een dubbele baar en een eigen graf. 

Alles een stuk sjieker dan haar man. 

strijen_van_Cornelia_begraafboek_1741.jpg

En maar meteen ook dochter Cornelia. Omdat er behalve

haar doop en  overlijden niets over haar bekend is. Ze was ongehuwd en werd 39 jaar.

Ze werd begraven op

27 december 1741, ook in graf

nr. 29, dubbele baar en 5 3/4 uur beluid.

De kinderen Simon Garbijn en Maria van Strijen.
strijen_Oprechte_Haerlemsche_courant_13_09_1729.jpg

Verkozen tot schepen.

Oprechte Haerlemsche 

courant 13 09 1729

strijen_Oprechte_Haerlemsche_courant_08_09_1742.jpg

Verkozen tot Burgemeester

Oprechte Haerlemsche 

courant 08 09 1742

strijen_Oprechte_Haerlemsche_courant_26_03_1743.jpg

Raad en regeerend Burgemeester,

aangesteld tot Meesterknaap

van Brederode

Oprechte Haerlemsche 

courant 26 03 1743

strijen_Oprechte_Haerlemsche_courant_14_03_1744.jpg

Baljuw, stadhouder van leenen en

houtvester van de wildernissen van Brederode.

Oprechte Haerlemsche 

courant 14 03 1744

Simon Garbijn van Strijen, de enige zoon, lijkt een voorspoedige carriere te hebben gehad. 

van strijen IJmuider courant 13 09 1922 Velsen in de ouden tijd.jpg

In het woelige jaar 1747

was hij nog steeds Baljuw

van Brederode.

IJmuider courant

1922

van strijen IJmuider courant 13 09 1922 Velsen in de ouden tijd.jpg

Over de functie van

Baljuw van Brederode.

Weer de naam Dammas

Guldewagen.

Hedendaagsche historie 1750

strijen_koningstraat_27_jaarverslagen_en_jaarboeken_Vereniging_Haerlem_1987_A.jpg
strijen_koningstraat_27_jaarverslagen_en_jaarboeken_Vereniging_Haerlem_1987_B.jpg

Simon Garbijn had een huis in de Koningstraat nr. 27.Dit is bijna tegenover

het huis nr. 22 waar hij met zijn moeder en zussen naar toe verhuisde na de

dood van zijn vader Quirijn. Hij liet het na aan zijn zus Maria. 

Na haar dood werd het  29 oktober 1768 geveild

Jaarverslagen en Jaarboeken Vereniging Haerlem 1987

Maria erfde ook het buitenplaatsje Dubbelhoven in Lisse (waarover later). Simon Garbijn overleed hier op 27 april 1750. Hij werd (net als zijn vader) 46 jaar en was niet getrouwd.

strijen_sijmon_garbijn_begraafboek_lisse_27_04_1750.jpg

'Sijmon Garbijn van Strijen, in zijn leven

oud burgemeeser en Raad van Haarlem.

Kosten voor het:  

23 uur beluiden en voor zes dagen

gebruik van de roef en het beste

doodskleed. Plus het vervoer van de

overledene naar Haarlem'.

Opgeschreven in het begraafboek Lisse

27 04 1750. 

strijen_van_simon_gerbijn_begraafboek_1750.jpg

Simon Garbijn werd net al zijn moeder en zus begraven in het graf nr. 29. 

Er moet nog een keer geld bij voor de roef en hij wordt nu 6 uur beluid. 

F50- voor het ophangen van het wapen. (rouwbord)

begraafboek Grote Kerk Haarlem

02 05 1750

Maria trouwde 21 augustus 1750 met Quirijn Dabenis. Ze trouwden in Lisse waar ze woonde in het buitenplaatsje Dubbelhoven wat ze net geërfd had van haar broer. Zij was 46 en Quirijn was 27. Hij was ook haar achterneef.

Hoe zat dit? 

De zus van Quirijn van Strijen was Maria van Strijen. (Haarlem 25 september 1661 - Amsterdam 21 november 1731, 70 jr.) 

De dochter van Quirijn van Strijen en Isabella Geraerds, Maria, werd naar haar vernoemd. 

Maria trouwde in 1688 te Amsterdam met Hendrik Muilman. Hij was Raad - Fiscaal der Colonie van Suriname. Hij overleed tijdens een dienstreis naar Suriname op 5 september 1702. Samen  kregen ze vier dochters. De oudste was Catharina Maria. Zij en 'onze' Maria van Strijen waren dus nichtjes.

Catharina Maria Muilman (Amsterdam, 13 oktober 1690 -  Amsterdam 4 maart 1752, 61 jr.). trouwde twee keer.  

Ze was een bijzondere vrouw want ze werkte vanaf 1715 tot haar dood als schatster (taxateur) van de gemeente  Amsterdam. Haar echtgenoten gaven haar in diverse documenten alle recht van spreken en beslissen. Natuurlijk mede omdat zij allebei vaak van huis waren.

LEES MEER: 

van strijen dabenis Archief van de Familie de Flines.jpg

Dankzij aantekeningen 

van een lid van de familie

de Flines weten we precies

hoe het gezin van Muijlman

en Dabenis in elkaar zat. 

Archief van de

familie de Flines

Haar eerste man was Dirk Leonard Doude.

Zij trouwden in Amsterdam september 1714.

Hij was Commandeur ter Zee van de admiraliteit te Amsterdam. Hij stierf al 5 jaar later op 22 september 1719. Ze kregen twee kinderen. In 1715 een dochter,

Margareta Maria, ze stierf toen ze vier jaar was.

In 1717  een zoon; Hendrik Doude. Hij werd kapitein ter zee en stierf in 1782. 

De tweede keer dat Catharina Maria trouwde was op 19 april 1720 te Buiksloot met Johannes Dabenis. 

Waarom ze besloten in Buiksloot te trouwen, waar niet veel meer was dan een kerk, wat huizen en het galgenveld van Amsterdam was eerst raadselachtig. Ze moesten ook nog F6,-, boete betalen voor het trouwen buiten de plaats waar ze woonden. Pas in het testament van Catharina Maria uit 1748 werd duidelijk dat ze een tuin had in Buiksloot waar ze blijkbaar zo aan gehecht was dat haar erfgenamen het niet mochten verkopen. 

Ze woonde met Johannes Dabenis  (Amsterdam 5 juni 1696 - Texel 15 oktober 1744, 48 jr.) op de Achterburgwal bij het Prinsenhof. 

Hij was commandant op 's lands oorlogschip 'de Hulk'. Met hem kreeg ze nog vier kinderen, twee zoons en twee dochters. Na zijn dood gingen ze wonen op de Doelenstraat. Catharine Maria had haar zaken goed voor elkaar. De drie kinderen die trouwden kregen bv. een flink bedrag bij hun huwelijk mee. De oudste zoon trouwde niet. De meisjes in 1748 en 1751. Haar jongste zoon, Quirijn. trouwde in 1750 zijn veel oudere achternicht. Misschien was het echte liefde.

Quirijn Dabenis en Maria van Strijen.

Quirijn Dabenis ( Amsterdam, 13 oktober 1722 - Breda, 29 juli 1791, 68 jr.)  

Hij had een zeer voorspoedige carrière: 

'DABENIS (Quirijn), zoon van Johan Dabenis en van Catharina Maria Muilman, werd den 13den October 1722 geboren, en na de mindere rangen
doorloopen te hebben, zeilde hij als Kapitein op de Triton van 24 stukken, onder het eskader van den Schout bij Nacht Willem, Baron van
Wassenaar, in 1755 naar de Middellandsche zee, en keerde van daar in 1756 terug. In 1775 kommandeerde hij de Princes Royaal van 54 stukken,
en werd met dit schip, en Kapiten Bisdom, gezonden naar Marokko, tot onderhandelingen over den vrede. Toen die evenwel niet gelukten, ontving hij
bevel, alle oorlogschepen van den Staat, ten getale van acht, tot zich te trekken en daarmede de koopvaarders te beschermen, de Marokkaansche
havens en kusten bezet te houden en hunne schepen te nemen. In het beschermen der koopvaarders was hij zoo gelukkig, dat er meer dan honderd
veilig naar het vaderland zeilden. Nog eens ging hij in 1777 naar de Middellandsche zee op de Princes Louise van 56 stukken, en vervolgens kort
daarop naar West-Indië, onder den Schout bij Nacht Lodewijk, Graaf van Bijlandt. In het vaderland teruggekeerd, werd hij den 29sten Junij 1779 tot
Schout bij Nacht ter admiraliteit van Amsterdam bevorderd, in welke hoedanigheid hij behoorde onder de leden van den krijgsraad, aan welke het onderzoek en oordeel was opgedragen, omtrent het gedrag van genoemden graaf van Bijlandt, en zijne ontmoeting met den commodore Fielding. Dabenis huwde in 1750 Maria van Strijen en overleed zonder kinderen na te laten. Meerdere bijzonderheden zijn ons van hem niet bekend.'

Biographisch woordenboek der Nederlanden 1858

strijen_dubbelhoove_Lisse.jpg

Zoals we al weten erfde

Maria van Strijen

'Dubbelhoven' van haar broer.

Net als de rest van de

gegoede burgerij leefde ze

zeker de helft van het jaar

op haar buitenplaats(je). 

Abraham Rademaker 1732

van strijen Abraham Rademaker 1732.jpg

Het kerkje van Lisse 

van waar uit het lijk van

Simon Garbijn vervoerd

werd naar Haarlem

en zijn zus vier maanden

na zijn dood trouwde met

Quirijn Dabenis.

Abraham Rademaker 1732

strijen_van_Maria_huwelijk_21_augustus_1750.jpg

Ondertrouw Amsterdam 21 augustus 1750

met toestemming te Lisse te trouwen.

Maria heeft als titel jonkvrouwe.

Catharina Maria Muijlman schonk haar zoon 

ter gelegenheid van zijn huwelijk drie obligaties

met een gezamelijke waarde van F5000.

'Daar zie ik ‘t sierlijk Dubbelhoven, Welks aangename stand verdient een dubbeld loven, Zo om de fraaiheid van ‘t gebouw dat het versiert, Als om ‘t geboomt, waarin ‘t gevogelte tiereliert en ‘t hart van Groeneveld, wanneer hij neergezeten In zijne schaduw, leert al zijn zorgen vergeten'. 

Dubbelhoven lag aan de noordwestzijde van de kruising Spekkelaan-Achterweg. In 1666 blijkt het nog een eenvoudige woning te zijn. Ze heeft slechts drie haardsteden, waarvoor ƒ 6,- ‘haardsteegeld’ betaald moet worden, veel minder dan voor de andere buitens. Als eigenaar wordt genoemd de heer Doublet. Op de boerderij, misschien wel op de plaats van het huidige Dubbelhoven, woont Teeuwis Heyndricx, twee haardsteden (2 gulden). Dubbelhoven is tot omstreeks 1740 eigendom van de familie Doublet, heren van Groeneveld, gebleven. In 1666 was dit Philips Doublet, rekenmeester van Holland, wagenmeester-generaal, ontvanger-generaal van de Unie etc., die in 1672 overleed. Het gaarderboek van het morgengeld vermeldt in 1698 ‘in de Westgeesten aan de Lijtweg1 opnieuw heer Philips Doublet. In 1708 verkoopt jkvr. Cornelia Doublet hout op Dubbelhoven en in 1723 Francois Doublet, heer van Groeneveld en Meerkerken. Tuinman is dan Quirin Roodenburg. In 1725 ‘mevrouw Doublet, vrouwe van Groeneveld1 en in 1733 weer ‘c/e heer van Groeneveld. In de komende jaren is Dubbelhoven in het bezit van mr Simon Garbijn van Strijen, burgemeester van Haarlem, die in 1749 hier overlijdt en wiens lijk naar Haarlem wordt ‘uitgevoerd’. Dubbelhoven vererft op de zuster van de overledene, Maria Garbijn,
huisvrouw van Quirijn Dabenis of d’Abenes, ‘kapitein ter zee ten dienst dezer landen'. Zij kopen op 14 oktober 1749 het land tussen de Viersteeg en de Lyd- of Achterweg’ en de Heereweg. Daarna richten ze een schrijven tot Hoogheemraadschap Rijnland met het verzoek achter hun buitenplaats een voetpad te mogen aanleggen. Bovendien echter om een ‘zeker laantje aldaar, genaamd de Vijf- of Viersteeg ende aan haar plaats gehorende, met een boom te doen afsluiten teneinde de passage met rijtuigen te beletten 

In 1762 wordt op Dubbelhoven een boelhuis gehouden van allerlei boeren- en tuinderijgereedschappen. Ook worden grote hoeveelheden bloembollen verkocht die heel mooie namen dragen: Lieflijke Morgenstond, Rose Illustre, Agatha, Parel van Amsterdam, Feu Amoureux en vele andere meer. Ook bollelaadjes en bakken worden geveild en tentzeil en toebehoor voor de ‘hyacinthenpronkbedden, die toen zo in zwang waren. ‘Alles samen bracht

ƒ 3.883 en 16 stuivers op. Onder de kopers bevond zich ook de vermaarde kweker George Voorhelm.

Na de dood van zijn vrouw is de kapitein ertoe overgegaan zich delen van zijn bezit te ontdoen.

De Lissese historicus A.M. Hulkenberg

van strijen dabenis december 1753 A.jpg

Alsoo Quirujn d Abenes en Maria van Strijen de weled. Heeren Hoogheemraden van Rhijnland bij Regte hebben te kennengegeven dat zij suppl(ian)ten: op de Lijst off Agterweg, agter haar plaats genaamt Dubbelhoven onder Lisse, zoo verre haar voorsz: plaats is strekkende gaarne zoude maken een voetpad, ende het selve door het stellen van palen van de rijweg, separeeren, zeeker laantje aldaar genaamt de vijf of vier steeg, ende aan haar opgemelte plaats gehoorende, met een boom doen afsluiten, ten eijnde de passagie met rijtuig aldaar te beletten, boomen op de voorsz: en Heereweg uijtroejen, en andere planten, een dam in de sloot neevens de Heereweg doen opmaken en verleggen, ende deselve sloot doen opschieten, versoekende daar toe haar weled:consent, / soo ist / dat welgem: Heeren alvorens eijndelijk op het voorsz: versoek te disponeeren,goedgevonden hebben, ende verstaan, dat desen aangaande door een Hoogheemraadsbode in den bedrijve van Lisse sal werden gedaan behoorlijk kerkgebot met aanplakkinge van de doubelde deses zoo aan de kerkdeur, als ter plaatse daar men de vierschaar is houdende ten eijnde degeenen die jegens het voorsz: versoek souden willen opposeeren, binnen de tijd van vier weeken naar de publicatie deses sig sullen hebben te laten aanteekenen ter secretarije van 't voorsz: hoogheemraadschap, en voorts procedeeren als in de 205:keuze van dien, actum in 't gemeenlandshuijs van Rhijnland binnen Leijden den 8: december 1753, / onderstondt / in kennisse van mij / was getekent / PL v Leijden/ lagerstondt / dit kerkgebodt gepubliceert, en geaffigeert door mij boode / was geteekent /A: van Oostveen den 9 december 1753.

van strijen maria begrven 15 01 1768.jpg

Maria stierf 10 januari 1768 en werd

de 15de begraven in de Grote Kerk.

Natuurlijk in graf 29.  Roef met koets (!),

dubbele baar, 5 1/2 uur beluid en

ophangen van het wapen. 

strijen_dabenis_testament_1769_1.jpg

1

strijen_dabenis_testament_1769_2.jpg

2

strijen_dabenis_testament_1769_3.jpg

3

strijen_dabenis_testament_1769_4.jpg

4

strijen_dabenis_testament_1769_5.jpg

5

strijen_dabenis_testament_1769_6.jpg

6

strijen_dabenis_testament_1769_7.jpg

7

Hierboven het testament van Quirijn Dabenis, opgemaakt op 26 oktober 1769. Een volstrekt normaal testament, in tegenstelling tot zijn allerlaatste

testament, waarover later. Bladzijde drie is belangrijk. Hierin laat Quirijn na zijn overlijden geld en goederen na aan ene mejuffrouw Wilhelmina 

Richter. Ze heeft negen jaar als gezelschapsdame bij Maria van Strijen in huis gewoond. Quirijn was natuurlijk vaak op zee. Grappig is dat deze

Wilhelmina ook voor 1000 guldens aan meubilair mag uitzoeken. Die, als kind van zijn moeder, wel eerst moeten worden getaxeerd 'door een

gesworene schatster'.  

Een zus van Quirijn, Henriëtte Maria Dabenis, trouwde mei 1751 in  Abcoude met Jan Lixraven. Jan was in 1724 geboren in Curaçao. 

Hij was Luitenant-ter-zee, lid van de Krijgsraad te Curaçao (1740), commandant over het garnizoen (1764-) en luitenant-gouverneur van Curaçao

(1781-1782) begr. Curaçao 17-08-1792. 

Via  Brieven als buit   (Brieven aan boord van Nederlandse schepen, buitgemaakt door Engelse schepen, dus nooit aangekomen op hun bestemming) werd een brief gevonden van hem aan zijn zwager Quirijn Dabenis.

Hoog Edele Gestrenge Heer

De Heer quirijn Dabenis

schout bij nagt, ten dienste van

Holland & westvriesland

Pr Capn Bernardus Knuttel

Waarde boezem vriend & broeder,

als nog mij niet vereert vindende met uEd brieven, wetende niet off uEd in dienst is, dan niet, mij aangaande bevinde mij reedelijk wel maar teffens ook verswakt, insonderhijt met mijn gesigt, en leeve even als een mensch die geen deel meer wensche in dese wereld te hebben. alles komt mij aandoelijk te vooren, en vol beswaarnissen al gaat ’t mij niet aan, quel en bedroeff, ik mij over, insonderhijt als ik uijt de Nieuws papieren siet de jammerlijke onenigheden en partijschappen tot uwent. dat God betert niet beter is, als hier, en niet strekken kan dan tot ruine. van ’t land en alles, schenk  den Hemel ons niet een schielijke vreede wat zal van ons weesen, edog ’t schijnt de eijgenschap van den ouderdom vriend; te leven in bekommernissen, en wij doen ’t hier in geduurige angst, en vreese, van buijten voor de vijanden, en van binnen voor hongersnoot, en wel voornamentlijk voor de slaven, wijl ’t Jaar van gewas ons geen zaad van mais belooft, zijnde de regens maar in de maand x ber in gekoomen, een ijder heeft bloedig gearbijt in hope dat ’t zal continueren, maar nu helaas, blijft ’t ten eenemaalen weg, ’t vee is al grotelijks uijt gestorven, naaulijks voor de aanteelen over, gehouden, nu en dan krijgen wij een lading ouwe magere koe biesten van de Spanjaarden en kost 12 a 15 […]: tot lb, so duur na rato is alles en dikwils niet eens te bekomen, mais kan men voor geen 3 p: een schepel krijgen, en van andere plaatsen komt ook niet, en komt ’t al zo moet men sig ruineren met kopen, kunnende de slaven niet van honger laaten sterven, ik heb in voor raat geen 100 schepels, en hebt wel 500 voor een jaar nodig, dus kan uEd na gaan hoe ’t met ons alle gesteld zal weesen, mijn gelden heb ik meest al over gesonden, wijnig hier behouden, konde makelijk beuren dat zal moeten op Interest neemen en mijn thuije voor verbinden, welk thans ons niets op brengt, en schenkt den Hemel ons geen swaare regens om de putten te doen wassen, zal ’t jammerlijk met ons uijtsien, den Hemel ontvermt sig onser, met veel moeijten heb ik 500 […] appelen op gedaan, en los gegeeven aan ons vriend Capn: Bernardus Knuttel, wijl ’t dus liefst verkoos, om dat leege Kisten zegt aan boirt te hebben, en ’t dan als de zijne zal aanmaken; en voor sorgen, en bij arrivement uEd ’t besorgen, men kan thans niet so als men wil, en moet ons na de omstandighijt van tijden voegen, vaart wel god
zegent uEd, ik blijff met agting en tedere dankleving

UEDWDienaar & vriend
J: Lixraaven
curaçao 5 Jan: 1783 e

P:S: ik bevind mij onder ’t schrijven deeses wat onpasselijk van koude koersen, en moet gaan leggen hoope n niet van gevolge zal wesen

Quirijn Dabenis stierf te Breda 29 juli 1791. Hij was nooit hertrouwd. Zes dagen voor zijn dood werd een nieuw testament opgesteld. Executeurs van het testament werden Wouter Struijk (pruikenmaker) en zijn vrouw Maria Trompert. Quirijn is te zwak om zijn handtekening te zetten. En één van de getuigen tekent met een kruisje. Struijk en zijn vrouw moeten o.a. zijn begrafenis regelen. Dat gebeurt, het lijk wordt keurig uitgevoerd naar Haarlem, roef met koets en natuurlijk in graf 29,  Niet beluid. Het rouwbord met wapen werd pas een jaar later opgehangen. 

van strijen dabenis testament 23 julij 1791 A.jpg
van strijen dabenis testament 23 julij 1791 B .jpg

Het schrijnende testament van Dabenis Breda 23 juli 1791 

van strijen dabenis begraven grote kerk 29 07 1791.jpg

Begraven Grote Kerk 

4 augustus 1791

strijen_dabenis_rouwbord_groote_kerk_opgehangen.jpg

Ophangen van het rouwbord 6 juli 1792

Het kan natuurlijk zijn dat Wouter Struijk en zijn vrouw een en al goede bedoelingen hadden maar in een notariële akte van 12 12 1791 te Breda  stelden ze ene Nethenus aan 'woonende in de Weeterings straat te Amsterdam, specialijk omme in naam van hun comparanten alle hunne huisingen en andere vaste goederen binnen de stad Amsterdam geleegen te administreeren en gaade te slaan de respective huurpenningen derselven ingegaan zeedert

18 november laatstleeden' etc. Dankzij de erfenis van Dabenis hadden ze opeens al zijn huizen in Amsterdam in bezit, met alle lasten maar vooral lusten

van dien. Pruikenmaker Struijk en zijn vrouw zijn in latere akten dan ook opeens de 'weledel gestrenge heer Struijk en vrouwe Maria Trompert '. 

bottom of page