Nieuwe Gracht 1912
1912

Nieuwe Gracht 11, Haarlem.
Bewoners, huurders en bedrijven door de eeuwen heen.

Nieuwe Gracht 1870
Nieuwe Grcht 1893
 1870
1893
aaabeter2.jpg
Eigenaren: Naamlooze Vennootschap Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam 1928 - 1933. N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1933 - 1942.

1691

Twee onbebouwde kavels in de Nieuwe Uitleg, ook wel "Nieuwstad".  Lees meer over de Nieuwe Uitleg

Eigenaresse Anna Voogt wed. Jan Cruijwagen

De Amsterdamse Anna Voogt kocht in 1691 vier onbebouwde kavels aan de Nieuwe Gracht. Zij was de weduwe van Jan Cruijwagen.

Na haar dood in ca. 1694 komen twee kavels in 1697 in bezit van haar dochter Barbara Cruijwagen, getrouwd met Meijndert Prins, haar

nog ongetrouwde dochter Anna Troost en haar minderjarige zoon Hendrick Cruijwagen. In 1679 verkocht aan Salomon van Echten.

Meijndert Prins pacht het huis. De twee kavels ernaast (nu nr 9) waren al vòòr 1679 verkocht.

 

1694 - 1697

Woning. Eigenaar Salomon van Echten

Meijndert Prins

Barbara Cruijwagen

Samen met vier kleine kinderen uit het vorige huwelijk van Meijndert. Twee kinderen van hem en Barbara hier geboren.

 

1709 - 1715

Woning. Eigenaar Q.Van Strijen

Quirijn van Strijen. Stadssecretaris

Isabella Geraerds

Zij woonden hier met drie kleine kinderen. Kwestie over gedeelde schoorsteen met het huis van Romeyn de Hooghe.

Huis nagelaten door de weduwe van van Strijen, Isabella Geraerds, aan de predikant A. Alardin.

 

1715 - 1726

Woning. Eigenaar A. Alardin

Ds. Abraham Alardin. Predikant

A. Alardin stierf te Haarlem, hij werd begraven in Amsterdam.

 

1726 - 1777

Woning. Eigenaar D. Guldewagen

Mr. Dammas Guldewagen. Stadssecretaris en burgemeester

Magdalena van Wickevoort Crommelin

Bouw koetshuis uitkomend op de Ridderstraat.Na het overlijden van Guldewagen in 1761 bewoond door zijn weduwe M. van Wickevoort Crommelin.

Beiden in dit huis overleden.

 

1777 - 1796

Woning. Eigenaar J.Prince

Mr. Johannes Prince

Elisabeth Rauwenhoff

Samen met hun vier kinderen

 

1796 - 1804 

Woning / school. Eigenaar J.W. Druijvesteijn 1796 - 1804.

Als uitbreiding woonhuis van nr. 9

Vanaf ca. 1796 tot 1804 waren nr 7, 9 en 11 onderling met elkaar verbonden. Op nr 7 woonde de jonge heer Barnaart met eigen bedienden, op nr 9 zijn moeder C.Reessen en stiefvader J.W. Druijvesteijn en hun 11 kinderen.

 

Huisnummers: vanaf 1795 wijk 6-247. Na 1809 wijk 6 - 248. Vanaf 1877 huidige huisnummers. Eerste adresboek 1859.

Volkstellingen in 1829, 1839 en 1849. De laatste volkstelling is het begin van het bevolkingsregister.

 

 

1800 - 1804

Woning / School. Eigenaar J.W. Druijvesteijn 1796 - 1804.

George Philippe Gottlieb Seydell.  Privé onderwijzer

Seydell woonde hier met bedienden, inclusief gebruik koetshuis in de Ridderstraat.Zijn leerlingen waren alle vijf zonen van J.W Druijvesteijn en C. Reessen.

1816 - 1831

Woning. Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851

Jhr. Jan Willem Druijvesteijn jr. Ontvanger der directe belastingen

Anna Maria de Bruijn Kops

Met drie kinderen, twee kinderen hier geboren. A.M. de Bruijn Kops in 1824 in Heemstede overleden. Bij de volkstelling van 1829 drie inwonende dienstbodes. Jhr. Jan Willem Druijvesteijn jr. was een halfbroer van de eigenaar.

 

1831 - 1850

Woning. Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851

Mr. Henri Samuel van Wickevoort Crommelin. Ontvanger der belastingen van Schoten

Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia Barnaart

Zes kinderen hier geboren. Eén zoontje hier overleden. Volgens de volkstelling van 1839 was het bijhorend adres Ridderstraat (voormalig koetshuis) verhuurd.

Jkvr. Elisabeth Cornelia Amalia was een halfzus van de eigenaar.

1850 - 1855

Woning. Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851 en de erven Barnaart 1851 - 1853.  De erven C. Druijvesteijn 1853 - 1857

Cornelis Druijvesteijn. Gep.ritmeester bij het regiment lanciers

Jacoba Louisa Catharina van Hees van den Tempel

Catharina Barbera van Hees van den Tempel

Vanaf 1851 begon de verkoop van de huizen van wijlen jhr. W.P. Barnaart, waaronder nr. 9 en nr.11. Het koetshuis was waarschijnlijk al verkocht.

De familie woonde hier met de zus van Jacoba, de oudste dochter, en een dienstbode. C. Druijvesteijn was een halfbroer van Barnaart.

Hij overleed in dit huis in 1852.

1855 - 1859

Woning. Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871

Jhr. Jacob Wigold Ascanius (Jan) van Sijpesteijn. Gemeente ontvanger der belastingen

Anna Maria van Lennep

Hun enig kind hier geboren. Zes inwonende dienstbodes.Ook de families van Sijpesteijn en Druijvesteijn waren nauw met elkaar verbonden.

1859 - 1863

Woning. Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871

Hendrik Elias de Bruyn. Ritmeester 2de regiment Dragonders

Elisabeth Anna Maria baronesse Bentinck van Schoonheten

Met vijf kinderen, waarvan de jongste hier geboren. Drie inwonende dienstbodes.  

 

1864 - 1868

Woning. Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871

Simonetta Maria Rouffaer Wed. Adriaan van der Ven. In leven resident van Palembang.

Met haar vijf kinderen.

 

1869 - 1876

Woning. Eigenaren jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871 en Wed. A.M. van Lennep 1871 - 1878

Jacoba Maria Pilgrim Wed. Pieter Veeren

Mej. Maria Jacoba Petronella van Breda

J.M Pilgrim overleed hier in 1876.

M.J.P. van Breda was haar kleindochter.

 

 

1878 - 1885

Woning. Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897

Jhr. Charles Lucien Marin Smissaert Gep. zeeofficier

Wilhelmina Henriëtte Blanken Penningmeesteres 'Arbeid adelt' en 'Tesselschade'.

In 1878 woont hier ook Elizabeth Maria Nikkel, wed. van Jacobus Franciscus Aussum. Werkster, haar overleden man was broodbakker.

 

1885 - 1888

Woning. Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897

Mr. Daniël Adriaan graaf van Limburg Stirum Kamerheer in b.d. van Z.M. den koning

Jkvr. Henriëtte Frederique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg

Met hun vijf kinderen.

 

1888 - 1895

Woning. Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897

Johannes Jacobus Roelants Gep. majoor der inf.

Emma Cornelia Wilhelmina Jonas

Met hun zes kinderen.

J.J. Roelants overleed hier in 1895

1896 Veiling. Opgehouden.

 

1897 - 1923 De Nederlandsche Credietbank

Splitsing in bankkantoor en woning. Sinds 1901 telefoon (Tel.23). 1908 Bouw kluis in souterrain

 

1897 - 1907

Eigenaar J.M. Polman Mooij 1897 - 1908

 • Bankkantoor

 • Woning eerste verdieping

Johannes Mattheus Polman Mooij Directeur Ned. Credietbank

Johanna Hendrika van der Meulen

 • Overige bedrijven

Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935

Verhuur 2 gr. Wijnkelders 1897

wijnhandel W. Sepp te Santpoort, verkoop wijnen wegens opheffing 1907

 

1907 - 1914

Eigenaar J.J.Junior Zeewoldt 1908 - 1910 De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926

 • Bankkantoor

 • Woning eerste verdieping

Johan Arnold Christiaan Suringar Directeur Ned. Credietbank

Florence Isabel Mary Stephenson

 • Overige bedrijven

Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935

"The Ocean" 1908 - 1916

Maatschappij "Onderling belang" 1909 - 1914

Maatschappij "Caloriator" 1912 - 1913

Jacob Willem Arriëns Mede directeur Ned. Credietbank 1907 - 1913

 

1915 - 1923

Eigenaar De Nederlandsche Credietbank 1910 - 1926

 • Bankkantoor

 • Woning eerste verdieping

Leonard Tjalling Jurriaan Fontein Directeur Ned. Credietbank

 • Overige bedrijven

Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935

"The Ocean" 1908 - 1916

 • Zolderverdieping

Jacobus Johannes Otte 1917 - 1923 Metaaldraaier bij de Centrale Werkplaats van de Nederlandse Spoorwegen

 

1923 Liquidatie Nederlandsche Credietbank zie ook Filmfabriek Hollandia.

 

1925 - 1926 Tijdelijk hoofdkantoor van de nieuw te bouwen Nutsspaarbank

 

1926 - 1928 Grote verbouwing tot kantoren. Verplaatsen trappen, afbraak serre. In 1928 twee kleine ingrepen op de 1ste verdieping.

Eigenaren: Naamlooze Vennootschap "Centrale Bank" gevestigd te Veendam. 1926 - 1928. Naamlooze Vennootschap Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam.1928 - 1933. Faillissement Handel Mij Älvana 1933

 

1928 - 1931

 • Kantoor

Cornelis Kok Makelaar

Johannes Petrus Godefriedus Kok Makelaar

 • Overige bedrijven

Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935

Handel Mij "Alvana" 1928 - 1931

Handel Mij. tot Voortzetting v. d. zaken van P.D. Margadant 1929 - 1931

 • Zolderverdieping

- A.W. van Hoorn 1926 - 1929 Congierge

- Jan de Vries 1929 - 1931 Congierge

De moeder van J. de Vries overleed hier 16 02 1929

1928 - 1973 Verhuur Kantoren

Eigenaar: N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam 1933 - 1942

 

1928 - 1960

Mr. Johannes Arnold Paul Constant ten Bokkel Advocaat en procureur

Samen met Mr. W. de Rijke

 • Zolderverdieping

W. Weven 1936 - 1939 Fabr. arbeider

 

1928 - 1940

Mr. Wilhelmus de Rijke Advocaat en procureur

Samen met Mr. J.A.P.C. ten Bokkel

 

1929 - 1938

Thomas Christiaan Daey Ouwens Notaris

 

1929 - 1938

Mr. Anthonie van Leijenhorst Advocaat en procureur

Samen met Mr. de Rijke

 

1938 - 1940

Mr. Johan George Escher Advocaat en procureur

 

1939 - 1978

Steger & co Effecten en ass.

 • Zolderverdieping

Hendrik (Henk) van Kleef 1939 - 1960 Garagekn. P.T.T.

 

1940 - 1945 Tijdens de oorlog

Eigenaar: Johannes Pieter Hendrik Woltman 1942 Eigenaar: Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard 1942 - 1948

 

Bureau voor de "Zonnestraal"- collecte 1940

D.O.D. distributie ophaaldienst 1940 - 1941

Openbare vrijwillige verkoping 1941

Weegel 1943 Waarschijnlijk congierge

 • Zolderverdieping

- Hendik van Kleef

- Cornelus van Kleef (Cees)1942 musicus

Met vrouw en kind inwonend bij zijn vader H. van Kleef

 

1940 - 1942

Mr. Lodewijk (Lodi) Ali Cohen Advocaat en procureur

samen met Mr. F. A. Davidson

 

1940

Mr. Felix Abraham Davidson Advocaat en procureur

samen met Mr. L. Ali Cohen

 

1942 - 1978

Schade & Steger in assurantiën

 

1946 - 1960

Mr. Jan Roggeveen Advocaat en procureur

samen met Mr. W. Venlet

 • Zolderverdieping

Henk van Kleef 1947 - 1960 Kantoor bediende

zoon van H. van Kleef

 

1946 - 1957

Mr. Willem Venlet advocaat en procureur

samen met Mr. J. Roggeveen

 

1949 - 1978

Adrianus Franciscus Bollerman en Jac. Overtoom Alg. Ned. Assur.kant.

Na het overlijden van Adr. F. Bollerman in 1972 opgevolgd door zijn zoon J.A. Bollerman

 

Eigenaren: 1/3 van Steenhardt- Carré, Anna Wilhelmina Henriette Marie, 1/3 - Allard, Anna Hermine Maria, 1/3 Allard, Isabelle Theodore Marie -op huw.voorw. geh. met joseph Hendrik Maria Aloysius Steger. 1948 - 1955

 

1950 - 1954

Mr. Lutgerdina Afina (Dien) Cleveringa Advocate en procureur

 

1966 - 1978

Hollants NV

 

Eigenaren: De Commanditaire Vennootschap "Steger en Co C.V." 1955 - 1964 Eigenaar: Steger, Jozef Hendrik Maria Aloyisius. 1964 - 1977

 

1971 - 1973

M. Ph. Pfeiffer Adviesbureau voor personeelsbeleid

Rijpma Assurantiën

 • Zolderverdieping

Henricus Anna Maria (Harry) van der Poll 1966 - 1972 kok

 

Eigenaar: Stichting Pensioenfonds voor Directieleden van Toornend - gev. te Bloemendaal 1977 - 2016

 

1978

Grote verbouwing. Op het moment van verbouwing waren nog aanwezig Steger, NV Hollants, Bollerman, Rijpma

Bouwtekeningen van bestaande toestand in 1878 en de verbouwingsplannen plus vernietigende brief schoonheidscommissie.

 

1978 - 2012

International Marques

Verbouwing van het huis rond 1877. Nieuwe gevel. Verhoging zolderverdieping. Grote serre. Gasaansluiting en waterleiding.