top of page
A 3 tan.jpg

J.A.C. Suringar

Dir. der Ned. Credietbank

Mede directeur J.W, Arriëns

Later L.T.J. Fontein

Hij woont hier samen met zijn vrouw:

F.I.M. Stephenson

Woning

1907 - 1914

Eigenaren: J.M. Polman Mooij 1897 - 1908, J.J. Zeewoldt jr.  1908 - 1910,  de Ned. Credietbank N.V. 1910- 1926.

Er zijn alleen foto's van de zus en broer van J.A.C. Suringar. 

Jeantine Rudolphine Bertha Suringar jong.jpg
Jeantine Rudolphine Bertha Suringar .jpg

Jeantine Rudolphine Bertha

WJPSuringar1934.jpg

Willem Joachim Pieter

Johan Arnold Christiaan Suringar, roepnaam Johan,  (Maastricht, 16 april 1879 - Londen (GB), 14 mei 1915, 35 jr. )

Zoon van Johan Arnold Suringar (1848-1927), leraar aan de H.B.S. te Zutphen,  en Wilhelmine Christine Moïse de Chateleux (1848-1926)

Getrouwd Hutton (GB) 18 september 1907 met: 

Florence Isabel Mary Stevenson (Tupton (GB), 18 juni 1863  -  Hutton (GB) 31 oktober 1925, 62 jr. )

Dochter van  Robert Stevenson (1841- 1892), mijningenieur, en Georgiana Slater Bevins (1839 - 1910)

Stevenson werd ook wel geschreven als Stephenson

Famiie Suringar

De opa van J.A.C. Suringar, Joachim Willem, was een zeer bekend theoloog en predikant. Hij was getrouwd met Petronella Rouffaer, dochter uit een welgestelde Maastrichtse koopmansfamilie. Ze kregen vijf zonen. De oudste zoon, Lucas Johan (1847), was hoogleraar klassieke letteren en leraar oude talen van het gymnasium in Maastricht, vanaf 1885 in dezelfde functie in Amsterdam. Gerard Conrad Bernard (1850) stierf op 16 jarige

leeftijd. Willem Joachim (1852) was directeur van het bankiershuis firma Lezwijn en Eigeman te Leiden. De jongste zoon, Pieter Hendrik (1854), was ook hoogleraar klassieke letteren, leraar oude talen en geschiedenis en rector van het gymnasium te Assen. 

De tweede zoon, Johan Arnold (1848),  ging in het leger. In 1866 werd hij benoemd tot 2e Luitenant bij het 2e regiment Infanterie. In mei 1875 trouwde hij in Maastricht met Wilhelmine Christine Moïse de Chateleux. December 1876 werd hij benoemd tot eerste Luitenant. Juli 1881 werd hij benoemd tot leraar wiskunde bij de Koninklijke Militaire Academie in Breda. November 1882 werd hij leraar van de HBS in Zutphen. September 1910 kreeg hij op verzoek eervol ontslag. De familie bleef op de Brugstraat 7 te Zutphen wonen. 

Uit het bevolkingsregister blijkt dat ook een neef en twee nichtjes in huis woonden. Ze kwamen uit Ned. Indië en volgden in Nederland hun schoolopleiding.

Bevolkingsregister Zutphen 1890-1922.jpg

Bevolkingsregister Zutphen

Johan Arnold en Wilhelmine Christine kregen drie kinderen. De oudste was Willem Joachim Pieter (1876). Hij trad in de voetsporen van zijn oom en werd firmant van het bankiershuis firma Lezwijn en Eigeman op het Rapenburg te Leiden. Toen het bankiershuis in 1918 werd overgenomen door de Amsterdamse Bank werd Suringar directeur van het Leidse bijkantoor van deze bank. Johan Arnold Christiaan (1879) was de tweede zoon. In 1877 werd het laatste kind geboren, een meisje, Jeantine Rudolphine Bertha. Zij bleef thuis wonen en trouwde nooit. 

Famiie Stevenson / Stephenson

Robert Stevenson (Chesterfield, Derbyshire 1841 - Snitterton Hall, Matlock, Derbyshire 1892) was mijningenieur. Hij trouwde Georgina Slater Bevins (Manchester, Lancashire 1839 - Bakewell, Derbyshire 1910). Ze kregen drie kinderen. Florence Isabel Mary (1863), Alfred Dearman (1865 - 1909) en Harold Charles (1869). Alfred Dearman was, net als zijn vader, mijningenieur.

Suringar_snitterton_hall.jpg

Snitterton Hall

juli 1896

Johan Arnold Christiaan (Johan) deed met goed gevolg examen op de HBS in Zutphen. In hetzelfde jaar, in Arnhem, slaagde ook J.W. Arriëns.

arriens_Arnhemsche_courant_31_07_1896_hbs.jpg

Arnhemsche courant

31 07 1896

HBS Zutphen Waterstraat 1900.jpg

HBS te Zutphen

rond 1900

Maart 1899

Johan werd, net als zijn oudere broer, afgekeurd voor militaire dienst. Willem Joachim Pieter wegens 'aderspatten'. Johan wegens ' zwak
gezichtsvermogen en hardhorend'. We weten nu ook dat Johan 1.68 was, met blond haar en blauwe ogen en een hoog voorhoofd.

Suringar, Militie, landstorm of landweer registratie Registers voor de nationale militie.j

Register Nationale Militie

Zutphen periode 1899 -1900

Het is onbekend wat hun vader, als oud militair, hiervan vond.

Beide broers ambieerden een baan in het bankwezen. Ze begonnen onderop, als kantoorbediende, en werkten zich snel omhoog. Willem Joachim Pieter woonde en werkte een jaar in Haarlem, van 1895 tot 1896, tot hij vertrok naar Leiden om daar bij de firma Lezwijn en Eigeman te beginnen.

In Haarlem woonde hij Pr. Bolwerk nr, 3a.  

1902 - 1905

Johan begon zijn loopbaan in Rotterdam. Hij was kantoorbediende bij de Twentsche bank. In 1898 kwam hij van Rotterdam naar Amsterdam. In 1901 ging hij weer terug naar Rotterdam, om vanaf 1902 weer naar Amsterdam terug te keren. De tweede periode in Amsterdam woonde hij in een pension  Marnixstraat 411. Hier heeft hij Jacob Willem Arriëns ontmoet (roepnaam Wim). Wim was twee jaar ouder (ze waren op dezelfde dag jarig) en ook kantoorbediende. Ze konden het zeer goed met elkaar vinden, want ze verhuisden allebei eind 1903 naar de van Eeghenlaan 16 en vertrokken samen naar Haarlem.

Bevolkingsregister Rotterdam.jpg

Geempl. b/d Twentsche Bank

17 12 1901 - 09 07 1902

Bevolkingsregister Rotterdam

Suringar, Registratie, 16-4-1879 stadsarchief Amsterdam.jpg

Suringar

Klerk Twentsche Bank

17 11 1898 komende uit Rotterdam,  13 12 1901 terug naar Rotterdam.

12 07 1902 komende uit Rotterdam, 06 05 1905 naar Haarlem. 

Bevolkingsregister Amsterdam

Arriens, Registratie Amsterdam, 16-4-1877 periode 1921-1925 .jpg

Arriëns

Agent van de Noordelijke Hypotheekbank (er staat hier gewoonweg kantoorbediende).

23 12 1898 komende uit Enschedé,  28 04 1900 terug naar Enschedé.

24 02 1902 komende uit Enschedé, 22 04 1905 naar Haarlem. 

Bevolkingsregister Amsterdam

Ook de laatste directeur van de Nederlandsche Credietbank, J.A.C. Fontein, woonde van 1906 - 1910 in het pension op de Marnixstraat 411.

Maart 1905

Wim Arriëns werd benoemd als secretaris van de nederlandsche Credietbank.

Mei 1905

Het nieuwe adres van Johan en Wim werd Wilsonsplein 19 te Haarlem. Johan was ingeschreven op 6 mei 1905 als kantoorbediende. Net ervoor, 22 april 1905, was Wim hier ingeschreven, ook als kantoorbediende. In de loop van 1906 verhuisden ze naar de Jordensstraat 17. 

In januari 1907 stonden ze ingeschreven op de Jansweg 59 rood. Johan nu als procuratiehouder, Wim als secretaris van de Ned. Credietbank. Dat de administratie van het bevolkingsregister en het adresboek wat traag verliep blijkt uit het feit dat ze in hetzelfde adresboek ook nog bewoners zijn van de Jordenstraat 17. 

Oranjekade en Wilsonsplein stempel 1905.jpg

Oranjekade en Wilsonsplein 

Nummer 19 was de middelste huisdeur van het rijtje

huize links. De schouwburg op het plein werd pas in 1918 gebouwd.

Ansichtkaart uit 1905

Jansweg 1905.jpg

Jansweg 59 rood.

Het eerste huis rechts, hoek Nieuwe Gracht

Het gebouw met de trappen is de oude schouwburg.

Ansichtkaart uit 1905

Augustus 1906

Koninginnedag, 31 augustus, werd door het hele land weer groots gevierd. In Haarlem was door de vereniging 'Koninginnedag',  met als belangrijkste leden Zeewoldt en Binger, een riddertoernooi georganiseerd. In riddergroep twee waren o.a te zien: Binger,  Arriëns en Suringar. Arriens en Suringar speelden de kamprechters.

Algemeen Handelsblad 31 08 1906 .jpg
Algemeen Handelsblad 01 09 1906 .jpg

Algemeen Handelsblad 31 08 en 01 09 1906

Wat foto's genomen op dit feest: 

wapenfeest 1906 B.jpg
wapenfeest 1906.jpg
wapenfeest 1906 C.jpg

April 1907

De directeur van de Nederlandsche Credietbank, Polman Mooij, had per 1 mei 1907 eervol ontslag aangevraagd en op de aandeelhoudersvergadering werd nu gesproken over twee directeuren.

Haarlem's Dagblad 13 04 1907 .jpg

Haarlem's Dagblad

13 04 1907

J.W. Arriëns en J.A.C. Suringar werden de nieuwe directeuren.

Haarlem's Dagblad 15 04 1907.jpg

Haarlem's Dagblad

15 04 1907

Johan had ondertussen, op een of andere manier, Florence Stevenson leren kennen. Zij was 16 jaar ouder, woonde in Hutton Mount, Essex  en was al jaren werkzaam bij de Essex Technical Instruction Committee en later the Essex County Council. Ze was handwerkinspectrice en lerares hygiëne. 

In september 1907 zouden ze gaan trouwen.

ChelmsfordChronicleFriday26July1907.jpg

Een ongebruikelijk huwelijkscadeau

Chelmsford Chronicle 

26 07 1907

September 1907

Het huwelijk werd op 18 september 1907 in de Parochiale kerk te Hutton, graafschap Essex,  gesloten. Johan was 28 jaar en Florence 44.

hlm1907h239-b_2_.jpg

De Nederlandse inschrijving

Brentwood, Hutton Church Interior 1906 A.jpg
Hutton All Saint's Church 1908 A.jpg

Hutton's All Saint's Church. Links interieur van de trouwkapel 1906, rechts 1908, met deel kerkhof waar zowel Johan als Forence begraven werden. 

Een raar detail van het huwelijk: het werd in alle stilte gesloten, vanwege Florence's gezondheid. Ze was, als bruid, gekleed in reiskleding want het kersverse echtpaar vertrok meteen naar Nederland. 

EssexNewsmanSaturday21September1907.jpg

Essex Newsman

21 09 1907

 

 

 

 

 

Per 1 oktober 1907 gingen Johan en Florence wonen op de Nieuwe Gracht 11. Het huis was net geheel verbouwd naar een serieuze bank op de bel-etage met een kluisruimte in het souterrain. De voorgevel werd wit gepleisterd.  Op de eerste verdieping was een keukentje gerealiseerd, aan de voorkant, met uitzicht op de gracht. 

Zutphensche courant 20 09 1907 .jpg

Zutphensche courant

20 09 1907

NG_datum_onbekend_ansichtkaart.jpg

Nieuwe Gracht

1912

1 november 1907 vierde papa Suringar zijn 25 jarig jubileum als wiskundeleraar op de HBS. 

Het nieuws van den dag 02 11 1907 .jpg

Het nieuws van den dag

02 11 1907

28 november 1907 werd Suringar bestuurslid van de Haarlemsche IJsclub, waarvan J.J. Zeewoldt voorzitter was. Arriëns was al sinds  3 december 1906 secretaris. 

De Telegraaf 28 11 1907 .jpg

De Telegraaf

28 11 1907

1908

Mevrouw Suringar zocht een dienstbode.

HaarlemsDagblad5september1908dienstbode.jpg

Haarlem's Dagblad

05 09 1908

1909

Johan werd commissaris van de departementale spaarbank van de Maatschappij tot Nut van't Algemeen (de Nuts-Spaarbank).

Haarlem's Dagblad 08 05 1909 .jpg

Haarlem's Dagblad

08 05 1909

In het halfjaarlijkse verslag van de Nuts-Spaarbank blijkt dat ook Wim Arriëns bestuurslid was. 

Haarlem's Dagblad 15 10 1909 .jpg

Haarlem's Dagblad

15 10 1909

In november 1909 bedankten  Suringar en Arriëns, wegens drukke werkzaamheden, voor hun bestuursfuncties in de ijsclub 'Haarlem en Omstreken'. Ook voorzitter Zeewoldt trad af. Hij werd benoemd tot erelid. 

Ijsclub Haarlem's Dagblad 22 11 1909 .jpg

Haarlem's Dagblad

22 11 1909

1910

Een bericht van de 'Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin'. Johan was secretaris. 

Nieuwe Haarlemsche courant 23 03 1910 .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

23 03 1910

Florence werd de Nederlandse vertegenwoordigster van de net opgerichtte Britse 'Over-Seas Club'. Er waren op dat moment 8 leden in Nederland.

Haarlem's Dagblad 15 10 1910 Over-Seas Club.jpg

Haarlem's Dagblad

15 10 1910

In mei van 1910 zocht de vader van Johan een adres aan zee voor een 17-jarige jongen. Per 1 september 1910 had hij eervol ontslag gevraagd als leraar in de wiskunde aan de HBS te Zutphen. Dit werd hem verleend.

Het nieuws van den dag 07 05 1910 .jpg

Het nieuws van den dag

07 05 1910

Het jaarverslag over 1909 van de  'Vereeniging tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin'. Johan was nu penningmeester.

Het Bloemendaalsch Weekblad 22 10 1910 .jpg

Het Bloemendaalsch Weekblad

22 10 1910

31 december 1910 werd er een nieuwe bewoner op de Nieuwe Gracht ingeschreven. Het was achterneef Willem Hendrik Domenicus Suringar.

Bevolkingsregister Haarlem nieuw aangekomenen 1900-1924.jpg

Bevolkingsregister Nieuw Aangekomenen

1900-1924

Zijn ouders waren Jan Pieter Roeland Suringar (Leiden 1840 - Rotterdam november 1912),  notaris, en Carolina Jacoba Petronella Hendrika de Vlugt (Batavia 1849 - Rotterdam maart 1911).  Ze kregen acht kinderen, allemaal geboren in Rotterdam. waarvan zes volwassen werden. 

Jan Pieter Roeland en zijn kinderen waren Remonstrant.

Neef villa gertrude 1910.jpg

Villa Gertude, Katwijk aan zee

1910

neef Rolina Petronella Frederika 1.jpg
neef Rolina Petronella Frederika 2.jpg

Rolina Suringar

neef buitenplaats vijvervreugd A.jpg

Lucas Daniel 

info

Neef Nederlandsche staatscourant 20 03 1912.jpg

Nederlandsche staatscourant

20 03 1912

Jan Pieter Roeland Surigar maakte in 1902 zijn testament op:

Testament van Jan Pieter Roeland Suringar, notaris te Rotterdam. Legaten: - aan zoon Maarten Dirk Suringar f 200 - aan dochter Rolina Petronella Frederika Suringar een zilveren theeservier, de pianino en een parelmoeren ketting - aan zoon Willem Hendrik Dominicus Suringar de zilveren beker en twee gouden medailles, afkomstig van testateurs vader - aan zoon Lukas Daniel Suringar f 300 - aan zoon Jan Pieter Roeland Suringar f 200 - aan zoon Frederik Antonie Katharinus Pieter Suringar een gouden horloge met ketting en f 7000 ter voltooiing van zijn studie - aan zijn gezamenlijke kinderen zijn huis genaamd 'Gertrude'; op de hoek van de Voorstraat te Katwijk aan Zee, met alle meubilair. Testateur verklaart dat zijn vrouw ten huwelijk aanbracht en staande huwelijk van haar vader erfde een totaal van f 30 000. Universeel erfgenaam zijn genoemde kinderen, onder voorbehoud dat de nalatenschap gedurende dertig jaar onder bewind blijft van de executeurs: mr. Johannes Rombach, advocaat te Rotterdam, zijn neef Willem Joachim Pieter Suringar (die hij tevens als voogd over minderjarig na te laten kinderen aanbeveelt) en zijn zoon Willem Hendrik Dominicus Suringar, kandidaat in de rechten wonend te Rotterdam Zijn neef Willem Joachim Suringar, kassier te Leiden, stelt hij aan tot bijzondere raadsman van zijn weduwe. Allen krijgen voor hun diensten een aangegeven beloning.

In de Nederlandsche staatscourant van mei 1904 stond Jan Pieter Roeland Suringar bij de hoogstaangeslagenen in de Rijks-directe belastingen in de provincie Zuidholland. Het was duidelijk een zeer rijke tak van de Suringar's.  

Willem Hendrik Dominicus  werd in Rotterdam in 1897 afgekeurd voor militaire dienst, vanwege zijn ogen. Hij had blond haar, grijze ogen en was 1m 69 lang. Hij was in oktober 1877 geboren, dus anderhalf jaar ouder dan Johan. Vanaf juni 1902 stond hij als student ingeschreven in Leiden. Zijn vorige woonplaats was het ouderlijk huis in Katwijk a/zee en daar ging hij september 1904 weer heen. Toen zijn moeder haar testament opmaakte, zij overleed in maart 1911, woonde hij in Bussum, waarschijnlijk bij zijn broer Jan Pieter Roeland Jansz. Zijn moeder had Lucas Daniel benoemd tot universeel erfgenaam.  Ze bezat veel onroerend goed, maar haar man had een vordering op de nalatenschap. Ze waren, zoals normaal in hogere kringen, niet in gemeenschap van goederen getrouwd. 

De verkoop van de onroerende goederen was  precies het bedrag van zijn vordering van F 211 732. In oktober 1911 dechargeerden (= ontheffen van taak) de kinderen officieel hun vader inzake de afhandeling van de nalatenschap. Alle zoons hadden hun kandidaats rechten gehaald, dus het ging zeer formeel. Er was ook nog flink wat geld en inboedel te verdelen.  In een nieuw testament van vader, opgemaakt in augustus 1911, kreeg zoon Maarten Dirk al zijn bezittingen te Buren en Buurmalsen en dochter Rolina zijn villa 'Gertrude' te Katwijk a/zee. 

Willem Hendrik Dominicus kwam dus 31 december 1910 op de Nieuwe Gracht wonen. Hij kwam uit Den Haag. 22 september 1911 vertrok hij weer, nu naar Hilversum. Zijn volgende woonplaats was Amsterdam, waar hij 21 december 1911 werd ingeschreven als 'volontair kantoorbediende'. 14 maart 1912 vertrok hij naar Londen.

10 mei 1916 vinden we hem terug in Den Haag. Hij was nu assuradeur. 1 juli 1918 ging hij naar Buurmalsen. 15 januari 1920 naar Doorn. 18 dec. 1922 terug naar Buurmalsen. Hij stond nu ingeschreven als landbezitter. April 1926 ging hij naar zijn geboortestad Rotterdam. 

Hier werd hij 7 juli 1935 'overleden bevonden', wat een rare term was, want in alle andere aangiften was het 'overleden'. 

Waarom de rusteloze Willem naar zijn achterneef in Haarlem kwam en wat hij eigenlijk wilde met zijn leven is helaas onbekend. 

1911

Halfjaarlijkse vergadering Nuts-spaarbank en jaarlvergadering 'Ver. tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin'

Johan was ook lid van de vrijmetselaars, waar hij  'minvermogende jongelieden van beiderlei kunnen' met hun studie steunde.

Haarlem's Dagblad 30 03 1911 .jpg

Haarlem's Dagblad

30 03 1911

Het Bloemendaalsch Weekblad 18 03 1911 .jpg

Het Bloemendaalsch Weekblad

18 03 1911

Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren 1911.jpg

Jaarboekje voor Nederlandsche vrijmetselaren

1911

Dienstbode gevraagd.

HaarlemsDagblad24augustus1911.jpg

Haarlem's Dagblad

24 08 1911

22 september 1911 vertrok achterneef Willem Hendrik Dominicus naar Hilversum.

1912

2 april 1912 huwde Jacob Willem Arriëns te Velp met Marie Emma Muller. Hij was 34, zij 25 jaar. Ze gingen wonen in de Van Eedenstraat te Haarlem.

Johan was vast uitgenodigd op de bruiloft maar getuigen waren de vader en tweelingbroer van Jacob Arriiëns. 

Johan werd door het gemeentebestuur uitgenodigd tot het bijwonen van eindexamen.

Haarlem's Dagblad 03 06 1912.jpg

Haarlem's Dagblad

03 06 1911

6 juni 1912 trouwde broer Willem Joachim Pieter Surngar te Utrecht met Maria Conradina Hilda Kern. Hij was 36, zij 41 jaar en dochter van dr.  J.H.C. Kern, taalkundige en Indoloog. Haar moeder was een zus van Wilhelmine Christine Moïse de Chateleux. Dat maakt de jong gehuwden volle neef en nicht. Johan was een van de getuigen. 

Huwelijk Willem Joachim Pieter Suringar Utrecht 06-06-1912.jpg

Huwelijksakte

Portret_van_Maria_Conradina_Hilda_Kern_Laag-Soeren1913_B.jpg

Maria Conradina Hilda

1913

11 juli 1912 was Florence  een van de oprichters van The English Lecture Association.

Nieuwe Haarlemsche courant 25 06 1912 .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

25 06 1912

Haarlem's Dagblad 12 07 1912.jpg

Haarlem's Dagblad

12 07 1912

Nieuwe Haarlemsche courant 13 07 1912 .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

13 07 1912

Halfjaarlijks verslag van de Nuts-Spaarbank. Ook over iets nieuws: de spaarbusjes.  Arriëns en Suringar zitten nog steeds in het bestuur. Sinds januari 1911 was de Nuts-spaarbank zelfstandig en het nieuwe adres werd Jansstraat 19. 

Haarlem's Dagblad 21 08 1912 .jpg

Haarlem's Dagblad

21 08 1912

Haarlem's Dagblad 02 02 1912 Nutsspaarbank.jpg

Haarlem's Dagblad

02 02 1912

En natuurlijk het jaarverslag van 'Ver. tot opvoeding van halfverweesde, verwaarloosde of verlaten kinderen in het huisgezin'

Haarlem's Dagblad 14 09 1912 .jpg

Haarlem's Dagblad

14 09 1812

Oprichtingsvergadering van The English Lecture Association. Ook Johan is bestuurslid.

Haarlem's Dagblad 24 09 1912 .jpg

Haarlem's Dagblad

24 09 1912

De eerste lezing is een feit:

Haarlem's Dagblad 17 10 1912 .jpg

Haarlem's Dagblad

17 10 1912

1913

De tweede lezing. 

Het Bloemendaalsch Weekblad 01 02 1913.jpg

Het Bloemendaalsch Weekblad

01 02 1913

Wegens huwelijk van de huidige diensbode moest er weer een nieuwe komen.

Haarlem's Dagblad 04 02 1913.jpg

Haarlem's Dagblad

04 02 1913

11 februari 1913 kregen Arriëns en zijn vrouw een dochtertje, Anna Marie. 

The English Lecture Association ging goed.

Nieuwe Haarlemsche courant 04 03 1913 .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

04 03 1913

Het Bloemendaalsch Weekblad 19 04 1913 .jpg

Het Bloemendaalsch Weekblad

19 04 1913

Johan stuurde een puzzel in naar De Groene Amsterdammer, waar 'niemand weg mee wist'. Johan was natuurlijk zoon van een wiskundeleraar.

De_Groene_Amsterdammer_15_06_1913.jpg
De_Groene_Amsterdammer_15_06_1913_B.jpg

De Groene Amsterdammer

15 06 1913

Laatste lezingen van het jaar. 

Nieuwe Haarlemsche courant 11 10 1913 .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

11 10 1913

Nieuwe Haarlemsche courant 21 11 1913.jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

21 11 1913

Wegens gezondheidsredenen nam J.W. Arriëns per 1 januari 1914 ontslag als directeur. In zijn plaats werd de heer L.T.J. Fontein benoemd.

Haarlem's Dagblad 20 11 1913 Arriens .jpg

Haarlem's Dagblad

20 11 1913

1914

Jubileum van Jhr.mr. F.W. van Styrum, onze buurman op nr. 9. De commissie van de Nieuwe Gracht, waaronder natuurlijk Johan Suringar, kwamen hem feliciteren en boden een bloemstuk aan.  

Haarlem's Dagblad 23 01 1914 .jpg

Haarlem's Dagblad

23 01 1914

Lecture van The English Lecture Association. 

Het Bloemendaalsch Weekblad 31 01 1914 .jpg

Het Bloemendaalsch Weekblad

31 01 1914

Ze hadden niet veel geluk met dienstbodes. Er werd weer een nieuwe gezocht, voor een 'gezin van 2 personen'.

Haarlem's Dagblad 23 02 1914 .jpg

Haarlem's Dagblad

23 02 1914

Jaarverslagen The English Lecture Association. Met dank aan het echtpaar Suringar- Stephenson

Haarlem's Dagblad 15 05 1914 .jpg

Haarlem's Dagblad

15 05 1914

9 april 1914 werd Johan commissaris van de net opgerichte Filmfabriek 'Hollandia'. 

Nieuwe Haarlemsche courant 16 06 1914.jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

06 06 1914

De ouders van Johan hadden nu ook een telefoonaansluitng. 

Zutphensche courant 06 07 1914  telefoon.jpg

Zutphensche courant

06 07 1914

31 december 1914 verscheen het bericht in de krant dat J.A.C. Suringar ontslag had genomen als directeur en zou vertrekken naar Engeland.

Haarlem's Dagblad 31 12 1914 Suringar.jpg

Haarlem's Dagblad

31 12 1914

Uit berichten in plaatselijke Britse kranten bleek dat Florence voor drie maanden was aangenomen als huishoudschoolinspectrice, te beginnen in januari. Ze zou £.5  per week krijgen en reisonkosten. 

Woodfort Times 25 12 1914.jpg

Woodford Times

25 12 1914

1915

Volgens het bevolkingsregister Haarlem was de dagtekening van het vertrek naar Londen al 10 december 1914.

Haarlem's Dagblad 26 01 1915 .jpg

Haarlem's Dagblad

26 01 1915

Uit dit bericht blijkt dat het echtpaar Suringar-Stephenson ook bestuursleden waren geweest van de in 1912 opgerichtte 'Haarlemsche vereeniging voor Huisvlijt'. Florence was natuurlijk jaren handwerkinspectrice geweest. 

Haarlem's Dagblad 01 10 1915.jpg

Haarlem's Dagblad

01 10 1915

Johan en Florence woonden voorlopig in een hotel in Londen, Cromwell road nr. 109.  

14 maart 1915 gebeurde er wat verschrikkelijks. Johan stierf zondagavond bij een val in de liftschacht van het hotel. Hij was 35 jaar. 

suringar dood.jpg

Het hele gruwelijke verhaal.

The Kensington news and West London times

19 maart 1915

De weduwe kreeg het geld wat Johan op dat moment bij zich had. 

suringar_England_Wales_National_Probate_Calendar_Index_of_Wills_and_Administrations_.jpg

England Wales National Probate Calendar Index of Wills and Administrations.

AlgemeenHandelsblad19031915.jpg

Algemeen Handelsblad

19 03 1915

LeidschDagblad17_maart_1915_Suringar.jpg

Leidsch Dagblad 

17 03 1915 

Johan werd begraven op het kerkhof van Hutton's All Saint's Church.

Hoe het verder ging

Spullen die nog in Nederland waren werden in maart 1919 geveild.

Algemeen Handelsblad 16 03 1919.jpg

Algemeen Handelsblad

16 03 1919

Florence pakte haar oude werk weer op. Ze gaf lezingen en werd lid van de Women's Institute movement. 

ChelmsfordChronicleFriday06May1921.jpg

Chelmsford Chronicle 

06 05 1921

Ze stierf 31 oktober 1925 in het Brentwood Cottage Hospital, 62 jaar oud. 

Algemeen Handelsblad 04 11 1925 .jpg

Algemeen Handelsblad

03 11 1925

Florence werd begraven in hetzelfde graf als Johan. 

ChelmsfordChronicleFriday06November1925.jpg

Chelmsford Chronicle 

06 11 1925

Suringar_Hutton-Church-Essex.jpg

Hutton Church Essex

De vader van Johan stierf 24 juni 1927, een jaar na zijn vrouw. Het bijzondere is dat hij in de overlijdensadvertentie oud-1ste-Luitenant der Inf. werd genoemd i.p.v oud- leraar op het HBS, wat hij toch jaren langer gedaan had. 

bottom of page