top of page
huishelp.gif

Ds. A. Alardin

Dominee

Woning

1715 - 1726

Eigenaar A. Alardin  mei 1715 - mei 1726  Huis geërfd van de wed. van Strijen en verkocht aan D.Guldewagen.

Abraham Alardin (Wezel-Cleef Duitsland 1687 - Haarlem 15 juni 1731, ongeveer 43 jr.)

Zoon van Casparus  Alardin en Hester Corsellis.

Hij had twee broers:

Seger Alardin en Caspar Guilllelmo Alardin. Beiden waren koopman.

Van de drie jongens is alleen Seger getrouwd.

Casparis Alardin schreef twee boeken die postuum weren uitgegeven.

- 'De Geluksaligheyt Van den Weg der Rechtveerdige: Alsmede De Fonteyne des Leevens'. De eerste druk ervan verscheen te

Amsterdam in 1692. Het boek werd meermalen herdrukt. De zesde druk dateert van 1732.

- 'Vergeestelijkt en Hemels thee-gebruyk, ofte beknopte overbrenging van de thee, geestelyk op Christus Jesus toegepast'.

Het boek verscheen in Rotterdam, derde druk 1730; in 1877 verscheen een vijfde druk.

1021-alardin-geluksaligheyt-2.jpg

'De Geluksaligheyt Van den Weg der Rechtveerdige: Alsmede De Fonteyne des Leevens'': Voorgestelt in eenige predicatien over den eersten psalm, en psalm 36: 8, 9, 10.

Eerste druk.met treur en troost gesang Joh D'outrein. Met grafschrift.door Willem D'orville predikant te Vlaardingen.

Amsterdam, by Gerardus Borstius, boekverk. a/d Dam, 1692

d outrein 1722.jpg

Johannes d'Outrein.

Predikant en goede

vriend van Casparis.

Vader Seger Corsellis was koopman. Hij trouwde met Anna Libert. Ze woonden op de Keizergracht. Samen kregen ze vijf kinderen:

Anna, Johannes, Constantia, Hester en Sara. 

Er is weinig over ze bekend. Ze zullen niet onbemiddeld geweest zijn want in hun testament schonken ze legaten aan de armen van de Duits 
Gereformeerde gemeente, aan de armen in Sandwich en Norwich in Engeland, en aan de Engelse kerk. Hieruit blijkt ook hun godsdienstzin.

Drie van hun dochters trouwden met vooraanstaande (Coccejaanse) predikanten. Sara zelfs tweemaal. 

Anna Corsellis Geboren ca 1646. Trouwt Amsterdam 06 06 1675 de predikant Wilhelmus D 'Orville. Hij is dan 25 en zij 29. Na haar dood trouwt hij nog twee keer: 2) Amsterdam 12 02 1702 met Claasje van Zeller. Zij is dan 49, en 3) Haarlem (ondertrouw Amsterdam 28 08 1716)

met Hester Bernard. Zij is 44 en kwam uit een zeer rijke koopmansfamilie.

Anna en Willem hadden geen kinderen. 

Hester Corsellis (Moeder van Abraham) Gedoopt in de Nieuwe kerk Amsterdam 04 04 1655. Overleden Arnhem 1696.

Trouwt met  de predikant Casparus Alardin, (Ondertrouw Amsterdam 24 08 1684). Zij is dan 29. Casparus is predikant in Sluis in Vlaanderen.

Hij is weduwnaar van Magdalena Momma. Zij was de dochter van de bekende Coccejaanse predikant Wilhelmus Momma en stierf in het kraambed.

Hester en Casparus kregen drie zoons.

Sara Corsellis Geboren ca 1657. Trouwt met de predikant Willem Anslaer (Ondertrouw Amsterdam  25 03 1687). Sara is dan 30 jr.

Hij is weduwnaar van de oudste dochter van Coccejus, Elisabeth. Na de dood van Anslaer trouwt ze in 1697 (ondertrouw Amsterdam 12 09 1697) met Johannes van der Waeijen, weduwnaar van Aletta van Hofland en Cornelia Veth. Ook hij is predikant in Franeker en een goede vriend van Anslaer en Momma. Johannes stierf al in 1701. Sara vertrekt in 1716 naar Haarlem waar zij 28 12 1720 stierf. Ze werd begraven in de Westerkerk  in Amsterdam.

Sara had zelf waarschijnlijk geen kinderen, maar heeft na de dood van haar zus Hester haar drie kinderen Seger, Abraham en Casparus opgevoed.

Johannes had een zoon uit zijn eerste huwelijk (werd ook predikant) en uit zijn tweede huwelijk een zoon (werd o.a. burgemeester van Franeker) en twee dochters, waarvan Geertruida  in 1700 trouwde met de predikant Johannes Creyghton. (In 1711 beroepen te Haarlem).

Johannes en Constantia Corsellis komen voor in het testament van hun ouders (8 mei 1673) maar verder is er niets over ze bekend.

Over zijn moeder. De familie Corsellis uit Amsterdam. 

Willem_d_Orville_1651-1719_predikant_te_Haarlem_1702.jpg
johannes van der waeyen.jpg

Twee van de ooms. Links Willem d'Orville

en rechts Johannes van der Waeijen.

Johannes_d_Outrein_-_1711_A.jpg
Johannes_d_Outrein_-_1711_B.jpg
Johannes_d_Outrein_-_1711_C.jpg
Johannes_d_Outrein_-_1711_D.jpg
Johannes_d_Outrein_-_1711_E-240x174.jpg
Johannes_d_Outrein_-_1711_F.jpg

'Opdragt aan de Hoog-geërde en Godvrugtige mevrouwe Sara Corsellis' door J. d' Outrein. Hieruit

blijkt dat de zoons van Hester en Casparus Alardin na de dood van hun moeder bij haar in huis kwamen. 1711.

Ds. Abraham Alardin
drinkkan.jpg

Kan van steengoed met zilveren deksel
De drinkkan heeft een zilveren deksel van Arnhemse makelij. Hierop is een tekst aangebracht ter nagedachtenis van Hester Corsellis die in 1696 overleed.

Voorschoten
Bevestigd op:

24 augustus 1710
Bevestigd door: onbekend
Bevestigingstekst: onbekend
Intrede op:

24 augustus 1710;

tekst: onbekend
Afscheid op:

27 november 1712;

tekst: onbekend

Dominees.nl

Predikantenbord Voorschoten.jpg

Naamlijst predikanten

in de Dorpskerk,

Voorschoten.

Ca 1739 A. Fock. Kerk voorschoten.jpg

De dorpskerk te Voorschoten met kerkhof.

Gezien naar het zuiden. 

A. Fock, ca 1739

Deventer
Bevestigd op:

12-1712
Bevestigd door: onbekend
Bevestigingstekst: onbekend
Intrede op: 1712;

tekst: onbekend
Afscheid op:

1714;

tekst: geen

Dominees.nl

deventer panorama 2de helft 18de eeuw.jpg

Panorama van Deventer

2de helft 18de eeuw. 

De grote of

Lebuinuskerk in het midden.

De middelaar Gods, en der menschen prediknten haarlem 2 naamlijst H pred tot 1778.jpg

Beroepen van Deventer,

bevestigd 9 december 1714 te Haarlem. 

De middelaar Gods en der menschen predikanten Haarlem

tot 1778

Cornelis Pronk, ca.1730.jpg

De sint Bavo of Grote Kerk

in Haarlem. Hier preekte

Abraham. Tekening van

Cornelis Pronk ca 1730.

isaak_nickelen_saint_bavo_north_west 1695.jpg
isaak_nickelen_saint_bavo_south_east 1695.jpg

Het interieur van de Bavo in 1695. Geschilderd door 

Isaak Nickelen. Links ziende naar het noordwesten. rechts zuidoost. Het is weliswaar 19 jaar vòòr Abraham hier predikant was, maar er zal niet veel veranderd zijn. Je ziet o.a. een grafdelver, bedelaar, predikant (!), de rouwborden van voorname families aan de pilaren, honden en de preekstoel. 

In  januari 1715 erft Abraham ons huis van de weduwe van van Strijen. Van Strijen overleed in september 1714, zijn gezin verhuisde naar de Koningstraat.

Michael Arnoldi 1658-1738.jpg
johannes van den Honert 1.jpg
johannes alberti 1745 naar schilderij.jpg

Drie van zijn directe collega's. Ook Abraham zal er zo uitgezien hebben; met donkere mantel, bef en pruik. 

V.l.n.r. Michael Arnoldi, pred. 1703 - 1738, Johannes

van den Honert, pred. 1724- 1727 en Johannes Alberti,

pred. 1728- 1740. 

Ook Johannes Creyghton

was hier predikant van

1711 tot 1738. Hij was getrouwd met Geertruida, dochter van van der Waeijen, laatste man van  tante Sara. Geertruida stierf in 1719. Sara kwam in 1716 naar Haarlem en stierf in 1720. Misschien woonde ze bij haar stiefdochter en haar man in, of misschien bij Abraham in zijn grote huis.

Alardin_predikantenlijst_Bavo.jpg

Volledige predikanten

lijst in de Sint Bavo te Haarlem.

Maandelyke_uittreksels_of_Boekzaal_der_geleerde_waerelt.jpg

In Februari 1726 genomineerd als predikant te Amsterdam.

Maandelyce 

uittreksels of Boekzaal

der geleerde waerelt

zoetestraat 1728.jpg

02 03 1728

zoetestraat 1729.jpg

08 10 1729

31 mei 1726 verkoopt Abraham zijn huis aan Dammas Guldewagen, secretaris van de stad Haarlem. Zelf kocht hij

twee jaar later een 'huijs metten erve staende en leggende in de Heere Tatingh of Soete melk wittebroodstraat' (nu Zoetestraat).  Een jaar

later ook het huis met

erf daarnaast.

gravure 1730.jpg

Een dominee in actie.

Gravure uit 1730.

In dat jaar is Abraham ca 42 jaar, woont in een tamelijk onbeduidende straat met een  huishoudster. Hij had, in tegenstelling tot zijn collega's, geen publicaties op zijn naam.

alardin testament 10 06 1731 A.jpg

Vijf dagen voor zijn dood

laat Abraham zijn testament maken. Hij ligt dan al ziek te bed in zijn huis in de Zoetestraat.

Hij sterft 15 juni 1731, ca 43 jaar.

Zijn huishoudster

Marijtje de Vos krijgt

400 gulden.

alardin testament 10 06 1731 B.jpg

Erfgenamen zijn voor de helft zijn broer Seger, en voor de helft zijn nicht Anthonetta Werners.

Broer Caspar Guillelmo

is 06 11 1730 overleden in Curaçao. De zaak is ingewikkeld want Abraham

en  Seger waren ook voor de helft erfgenaam van deze broer.

alardin_20_06_1731_begraven_amsterdam_westerkerk.jpg

Abraham wordt 20 juni

1731  begraven in de Westerkerk in Amsterdam.

Waarschijnlijk omdat hij net als zijn broer Caspar 1/3 van een graf geërfd had van tante Sara en 1/3 van een graf van zijn broer Zeger.

Oprechte Haerlemsche courant 29 09 1731.jpg

Openbare verkoop van zijn boeken te Leiden.

Dit was niet ongebruikelijk.

Oprechte Haerlemsche

courant 29 09 1731

allardin_1732_erfenamen_en_verkoop_huizen_A.jpg

1 december 1731 publieke

veiling van de huizen in de Zoetestraat en de tuin

met opstal in de Korte Herenstraat door de 

erfgenamen.

Transportakte

4 januari 1732

Caspar Guillelmo was koopman in cacao en bleek nogal wat schulden te hebben. Gelukkig was

Anthonetta Werners voor geen kleintje vervaard.  

Dankzij haar notarieële akten weten we dat de zoons Alardin lijfrentes kregen van hun moeder

en tante Sara. En dat Abraham obligaties had

van Samuel Crommelin, gegeven als huwelijkscadeau aan zijn dochter, de vrouw van Dammas Guldewagen. Het zal een extraatje geweest zijn voor Abraham bij de verkoop van zijn huis.

Godefridus du bois helemaal.jpg

Govert du Bois, Hoogleraar in natuurwetenschappelijke wijsbegeerte., geneeskunde,
anatomie en botanie te Franeker. Was 1725-1729 Geneesheer in Haarlem. Trouwde 1729 Anthonetta Werners, wed. van Dr. Derk Schukking. Na zijn dood hertrouwde zij met Dr. Tiberius Lambergen en nadat deze in 1763 overleden was in 1767 met T.J. Cloek de Berenclauw. Hij was geen Dr.maar bewindhebber van de O.I.Comp. te Groningn.

Anthonetta werd in Kopenhagen geboren uit een Bremer familie.

Zij overleed  in 1781 en werd

meer dan 80 jaar.

Testament Abraham Alardin 10 juni 1731. Erfgenamen Seger Alardin en Anthonetta Werners.

alardin testament 10 06 1731 A.jpg
alardin testament 10 06 1731 B.jpg

den 10en junij 1731: sijnde sondagh des avonds des 8 uuren
compreerde etc:
den eerwaarden en Godsaligen heere Abraham
Alardin: bedienaar des Godlijcken
woords binnen deze stad. mij notaris bekend
sieck te bedde leggende. dogh het gebruijk
van sijn ed: verstand. memorie. en uitspraake
wel hebbende. de welcke in overdenckinge van
de seeckerheijd des doods. ende de onseeckere
tijd ende uure. van dien. verklaarde van
voorneemen te zijn. van sijn ed.: goederen
te. disponeeren opde naa volgende wijze:

eerstelijk soo heeft hij  heer testateur
naar christelijke recommandatie van
ziel ende lichaam. wederroepen en te
niette gedaan. alle voorgaande testamenten
codicillen. en andere soorten van laaste
willen. bij sijn ed.: alleen. off met imand
anders gepasseert geene ten weereld uijtge-
sonderd. ende sulks op nieuwe tot zijn
ed.: voorgenoomen dispositie koomende.

soo verklaarde hij heer testateur
eerstelijk. te seguteeren. ende te bespreeken,
aan sijne dienstmaagd. Marijtje de Vos
indien deselve op sijn heer testateurs
overleijden nogh in sijn ed.: dienst zijn sal
en anders niet. de somma van vier honderd
guldens eens.

Ende in alle de goederen. geldenen, effecten
actien.credieten. en gerechtigheeden X die hij
heer testateur metten dood sal koomen te
ontruijmen ende naar te laaten. verklaarde
sijn ed.: tot desselvs eenige en algeheele

X nietenes  ter
wereld uijtgesonderd

erffgenaamen te nommineeren. ende te
institueeren bij desen: sijnen broeder
de heer Zeger Alardin. coopman. tot
Amsterdam voor de eene helfte, ende
vrouwe Anthonetta Werners sijne
nichte. huijsvrouwe van den heere
professor Godefridus du Bois tot
franeker. voor de wederhelfte. met volkoomen
recht van afstellinge. als naar regten:

Egter was hij heer testateur aan sigh
behoudende. de vrijheijd en magt. omme dese
sijn ed.: dispositie. ten allen tijden. te
mogen veranderen. vermeerderen en vermin-
deren. legaaten te maaken, bespreekingen
te doen. deselves te veranderen en verniettigen
'tsij dat sijn ed.: sulks kwaame te doen
voor notaris en getuijgen # mondelinge# voor twee
getuijgen alleen, 'tsij mans oft vrouws
persoonen. onder sijn ed.: geschrifte. en
aandteecken . ofte  door een ander geschreeven
en bij sijn ed.: ondertekend. agter de grosse
deses  oft apart. alles sodanigh daar van
best sal koomen te blijcken.  begeerende dat
alle't geene bij sijn ed.: sodanigh sal weesen
gedaan en geordonneert. van deselve kragt
en waarden sal moeten gehouden worden
als oft het in desen begreepen en uijtgedrukt
waare

Alle tgeend voorschreeve staat den heere
testateur voorgeleesen. en ter verstaan
gegeeven weesende sijn ed.: verklaarde te weesen

sijn ed.: testament. laatste ende uijtterste
wille. begeerende dat het selve met sijn ed.:
dood. alsoo sal moeten worden naagekoomen
en agtervolgd 'tzij als testament. codicille.
gifte  insaacken  des doods onder den leevenden
oft sodanigh als imands laatste wille beste
kan bestaan. schoon eenige plechtigheden
naar rechten gebruijkelijk. hier inne naar
behooren niet en souden mogen weesen
waargenoomen. versoekende hier alst  instru-
ment in forma gemaakt en geleverd
te worden

Aldus gepasseert  binnen de stad
Haarlem voornoemd. ten huijsen van den
heer testateur in de Soete straat. ten
presentie van Jean Crouse en Anthonij
van der Hem als getuijgen:

Machtiging transport huizen door de erfgenamen Seger Alardin en Godefridus du Bois gehuwd met Anthonetta Werners. 4 januari 1732

allardin_1732_erfenamen_en_verkoop_huizen_A.jpg
allardin_1732_erfenamen_en_verkoop_huizen_B.jpg
allardin_1732_erfenamen_en_verkoop_huizen_C.jpg

compareerde 4 januarij 1732
De heer godefridus du Bois, professor in
de philosophie tot Franequer, als in hu-
welijk hebbende vrouwe Anthonetta
Werners, en uijt dien hoofde voor de
helfte geinstitueerde mede-erfgenaam
ex testamento van wijlen den heere
Abraham Alardin, in zijn leeven pre-
dicant tot Haarlem, ende verklaarde
de heer comparant, vermits zijne affaires
niet toelieten sig hier tot stede, of tot Haar-
lem langet op te houden, daaromme
geconstitueert en magtigh gemaakt
te hebben, gelijk hij constitueerde
en magtigh maakte bij desen,
den heer Zeger Alardin, coopman
alhier, en broeder, mitsgaders voor
de wederhelfte mede erfgenaam
ex testamento van den gemelden
heer Abraham Alardin zal specia
lijk, omme in den naame en de van
wegens hem comparant in qualite
als boven, voor den ed. aghtb: gereghte
der stadt Haarlem te compareren,
en aldaar, na stijle locaal, op te dragen,

te transporteren,  en quijt te schelden
aan, ende ten behoeven van de ....
... koopers, zijn comparants helfte
of aendeel in twee huijsen en erven,
staande en geleegen naast elkander
in de Zoete-melk-witte-broodt off heere
Tatingh-straat tot Haarlem voornoemd
mitsgaders in de opstal van een tuijn
geleegen aen de noordzijde van de
Heerestraat mede tot Haarlem; zijnde
dezelve opstal van de tuijn, en de
voorz. twee huijsen en
erven, door ofte van wegens hem
comparant, en den geconstitueerden
in desen in qualiteijt van erfgename
als boven, op de 1 sten December des
gepasseerden jaar 1731. in publiequ
opveijlinge verkogt geworden,
naar luijd de koop-voorwaardens
daar van zijnde * voorts te bekennen
van de kooppenningen der voorz.
respective perceelen voldaan, en
wel betaalt te zijn, voor zoo verre
betreft zijn comparants aendeel, en
die penningen dan ook met er daadt
te ontfangen, en daar voor, is 't nood
ook specialijk te quiteren, wijders bij


* ende de belendin 
gen, bij de publique
billetten van affixie, nader bij
den maakelar Jacob van Meeren
---specificeert en --geslagen;

de brieven van opdraght te beloven
aen de respective koopers vrijwaringe
der verkogte perceelen, en daar voor
te verbinden zijn comparants en
zijne huijsvrouwe persoonen, en
goederen, en, is 't bedongen, off
costumiet, ook borgen te stellen,
en voor hem comparant en zijne
huijsvrouwe ook te renuntiëren
van haarlieder daaglijksen reghtes,
en hare personen en
goederen te submitteren aen de
ed. aghtb: gereghte des stadt Haarlem,
en ten dien eijnde ook te kiesen
domicilium citandi et executandi;
en omme voorts hier omtrent nogh
alles meer te doen wat vereijscht
zoude mogen worden, en hij heer
comparant, zelfs preesent zijnde, zoude
kunnen off mogen doen;
qualificerende hij comparant den
heer geconstitueerden ook nogh
wijders, omme te ontfangen onder
behoorlijke quitantie, en cantie. van
namaaninge, zijn comparants
portie ofte aendeel in de verkogte

meubilen en inboedel, door den boven
genoemden heer predicant Alardin
met 't. doodt ontruijmt en nagelaten
en laatstelijk ook nogh omme
de specificatie der goederen, welke
dezelve testateur heeft nagelaten,
subject den impost van de twin-
tighste penningh, of collaterale
successie ter secretarij tot haarlem reets
overgegeven
dan ook in den naame ende in de
ziele van hem comparant met eede
solemneel te bevestigen tot plaatse
en voor t' collegie, daar zulx tot voorz.
steede gebruijkelijk is; belovende de
comparant te approberen, en te doen
approberen alle t'geene desen vol-
gende door den heer geconstitueerder
zal worden verrigt; onder verbandt,
als na regten.
Aldus gepasseert binnen Amsterdam
tot preesentie van Jeremias Walschaan
en Gerrit Periznius als getuijgen.

Transport obligaties en diversen door Tiberius Lambergen namens zijn vrouw Anthonetta Werners. 22 juli 1761

akte 22 juli 1761.jpg
akte 22 juli 1761 B.jpg
akte 22 juli 1761 C guldewagen.jpg
akte 22 juli 1761 D.jpg

Dit schrift is goed leesbaar dus niet getranscribeerd. Het gaat hier o.a. over de obligatie van Samuel Crommelin uit 1726. 

En tot slot: Seger Alardin trouwde 14 maart 1732 met Beatrix Arends uit Maarssen. 

bottom of page