top of page
A 3 tan.jpg

Mr. F.A. Davidson

Advocaat en procureur

Met mr. L. Ali Cohen

Op dit moment aanwezig op kantoor en in huis:

1940 Ten Bokkel, de Rijke, Escher, Steger, Ali Cohen, Davidson, van Kleef

1941 Ten Bokkel, Steger, Ali Cohen, van Kleef

1942 Ten Bokkel, Steger, Ali Cohen, Schade, van Kleef

Kantoor

1940 Alleen in naam.

Eigenaar: Naamlooze  N.V. "de Nederlandsche Spaarbank"  gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1933 - 1942
Davidsonportret.jpg

Felix Abraham (Fik) Davidson (Haarlem 9 november 1891 - Blaricum 17 juni 1971, 79 jr.)

Zoon van Abraham Davidson (Haarlem 17 april 1864 -  USA 1956, 92 jr.)

en Flora de Smitt ( Amsterdam - Haarlem 14 maart 1919, 52 jr.). 

Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwt Abraham Davidson met 

Martha Rosa Ballin (Oldenburg, Duitsand 7 oktober 1867 - Los Angeles 29 juni 1941, 73 jr.)

Zij heeft van haar overleden man Salomon Kan (1852 - 1912) drie kinderen: 

Robert Julius Sallij (1890), Johanna Helena "Annie" (1892) en Frits Willem (1899). 

Chronologie in de archieven. HD staat voor Haarlems Dagblad. 
davidson geboorte 09 11 1891 kruisstraat 15.jpg

Geboren 09 11 1891,

Kruisstraat 15, Haarlem. Vader is kleermaker.

Felix Abraham is het eerste en enige kind.

Archief Haarlem 

De_Maasbode_13_11_1912_Davidson.jpg

Geslaagd voor het kandidaats-examen 

rechten in Leiden.

De Maasbode

13 11 1912

AlgemeenHandelsblad_25_01_1913_Savidsonb.jpg

Overlijden van Eduard,

broer van vader.

Algemeen Handelsblad

25 01 1913

davidson_HD_09_02_1914_eduard_heerengracht.jpg

Deze broer had een zeer 

goedlopende kleermakersfabriek, wat na zijn dood werd voortgezet.

HD 09 02 1914

HD_26_04_1915_Davidson.jpg

Secretaris van de Haarlemsche Cricket

Club "Rood en Wit".

HD 26 04 1915

HD_24_03_1916_Davidson.jpg

Doctor in de 

rechtswetenschappen, op Stellingen.

HD 24 03 1916

Rotterdamsch_nieuwsblad_26_04_1916_Davidson.jpg

Beëdigd als advocaat

en procureur.

Rotterdamsch 

nieuwsblad 26 04 1916

AlgemeenHandelsblad04_06_1916_Davidson.jpg

Herkozen als bestuurslid

van de Haarlemsche

Voetbalbond.

Algemeen Handelsblad

04 06 1916

adresboek_h_01_01_1917_Davidson.jpg

Gevestigd als procureur Grote Houtstraat 71 rd. 

Op dit adres zal hij tot 1940 blijven.

Adresboek Haarlem

01 01 1917

HD_03_07_1917_Davidson.jpg

En waarnemend 

griffier bij de rechtbank.

HD 03 07 1917

AlgemeenHandelsblad_15_03_1919_DavidsonC.jpg

Overlijden moeder.

Algemeen Handelsblad

15 03 1919

AlgemeenHandelsblad_16_03_1919_Davidson.jpg

Nog meer rouwadvertenties.

Algemeen Handelsblad

16 03 1919

davidson huwelijk vader en ballin 1920.jpg

Vader trouwt met Martha

Rosa Ballin, weduwe

van Salomon Kan. Zij heeft met haar oudste zoon textielfirma Lehmann&co opgericht.

Huwelijksakte Amsterdam 13 04 1920

HD_02_02_1921_Davidson.jpg

Benoemd als lid van het college van Regenten

over de gevangenis te Haarlem.

HD 02 02 1921

alicohen HD 31 01 1922.jpg

Mr. Ali Cohen komt op het kantoor van 

mr. F. A Davidson.

HD 31 01 1922

AlgemeenHandelsblad_04_01_1923Davidson.jpg

Vader en stiefmoeder

wonen in Amsterdam en Fik is nog steeds niet getrouwd.

Algemeen Handelsblad

04 01 1923

adresboek_h_01_01_1929_Davidson.jpg

Nog steeds lid van het college van Regenten over de Gevangenissen.

Adresboek Haarlem 

01 01 1929

HD_26_11_1929_Davidson_van_Styrum.jpg

Begrafenis van jhr. mr. F.W. van Styrum vanuit het sterfhuis, Nieuwe Gracht nr. 9. Davidson en Ali Cohen zijn er bij.

HD 26 11 1929

HD_31_12_1930_Davidson_AliCohen.jpg

Jongste bediende gevraagd op kantoor.

HD 31 12 1930

davidson Nieuwe Haarlemsche Courant 20 06 1931.jpg

50-jarig bestaan

Cricketclub "Rood en Wit".

Nieuwe Haarlemsche

Courant 20 06 1931

HD_22_06_1931_Davidson.jpg

Receptie ter gelegenheid van het

50-jarig bestaan van 

Cricketclub "Rood en Wit".

HD 22 06 1931

davidson Nieuwe Haarlemsche Courant 22 06 1931.jpg

Verslag van de wedstrijd

van de jubileerende Cricketclub.

Nieuwe Haarlemsche 

Courant 22 06 1931

davidson HD 22 06 1931.jpg

Davidson steunt de liberale staatspartij De Vrijheids-

bond.

HD 22 06 1933

Soerabaijasch_handelsblad_23_10_1933_Davidson1.jpg

Ook de Nederlandschen Cricket-bond bestaat 50 jaar.

Soerabaijasch Handelsblad 23 10 1933

davidson HD 03 11 1933.jpg

-Is Haarlemsche

verordening tegen

tabaksautomaten onverbindend?- Mr. Davidson verdedigt in

hoger beroep zaak. 

HD 03 11 1933

davidson HD 17 11 1933 uitspraak.jpg

Uitspraak. Verordening

wèl verbindend maar verdachte vrijgesproken.

HD 17 11 1933

(Een zelfde zaak:

Proefproces over

verkoop sigaretten door 

automaten.

Mr. Roggeveen verdedigt de winkelier. HD 25 07 1955)

davidson HD 28 09 1934.jpg

Interview met Davidson

over het Cricketen.

HD 28 09 1934

Het_Vaderland_14_01_1937_Davidson.jpg

Tot voorzitter benoemd

van het College van regenten over de gevangenissen van

Haarlem.

Het Vaderland 14 01 1937

Davidson HD 18 05 1937.jpg

Het elftal van de cricket-

club Rood en Wit.

HD 18 05 1937

davidson HD 02 09 1937.jpg

Afscheid hoofdbewaarder aan het Huis van Bewaring. Als cadeau o.a. een rooktafel met garnituur.

HD 02 09 1937

davidson_HD_16_02_1939.jpg

Bij kon. besluit 

kantonrechter-plaatsvervanger in

het kanton Haarlem.

HD 16 02 1939

Davidson Nieuwe haarlemsche Courant 04 12 1939.jpg

- Kerstinzameling voor

de "stille armen"-

Mr. Davidson zit in het

comité.

HD 04 12 1939

HD_18_12_1939_Davidson.jpg

Jaarvergadering Orde van Advocaten in restaurant Brinkmann.

Davidson herkozen als lid van de raad van Toezicht en Discipline. 

HD 18 12 1939

HD_19_01_1940_Davidson.jpg

Collecte voor het Algemeen Steun-Comité

1939.

Mr. Davidson lid van commissie.

HD 19 01 1940

HD_06_05_1940_Davidson.jpg

Collecte voor de

Nationale Reclasseeringsdag. 

Mr. Davidson in comité

van aanbeveling.

HD 06 05 1940

AlgemeenHandelsblad_01_06_1940_Davidson_alicohen.jpg

mr. Ali Cohen toegevoegd als mede-curator in zaak van mr. Davidson.

Algemeen Handelsblad

01 06 1940

Davidson_Aristides_de_Sousa_Mendes.jpg

Waarschijnlijk 9 mei 

is Davidson met een deel van zijn familie vertrokken uit Nederland.

Sousa Mendes Foundation.

Davidson de sousa mendes foto.jpg
Bennet-Tibby-Alfons-Nico-Davidson de sousa mendes.jpg

Twee fotóotjes op de site.

Links Fik Davidson, rechts

Bennet Tibbij Alfons Nico (Benno) Davidson. Benno was een neef van Fik, zoon van Eduard (van de kleermakersfabriek).

Sousa Mendes Foundation.

de Sousa Mendes.jpg

Arisitdes de Sousa Mendes heeft duizenden

vluchtelingen van de

Nazi-vervolging (waaronder veel Joden) 

gered door ze een visum te geven voor Portugal.

Lees meer:

Naamlijst_voor_den_interlocalen_telefoondienst_1941_alicohen_davidson.jpg

Het advocatenkantoor

verhuist eind 1940 naar de Nieuwe Gracht 11.

Voor de buitenwereld wordt volgehouden dat 

mr. Davidson nog in het

land is. Zie mr. Ali Cohen.

Naamijst voor den interlocalen telefoondienst 1941

HD_28_04_1941_davidson.jpg

Jaarvergadering Ned.

Cricketbond. Vacature van

mr. Davidson, die 'in het

buitenland verblijf houdt'.

HD 28 04 1941

alicohen van der steur.jpg

Mr. Ali Cohen schrijft dat Davidson nog in New York

is. Fragment uit brief aan

een vriendin en gedateerd Haarlem,  11 02 1946.

"Gedenkt mij bij tijden

van weleer" Het openbare en verborgen leven van de

Haarlemse advocaat en dichter

Lodewijk Ali Cohen (1895 - 1970)

A.G. van derSteur, Haarlem 2012 

IJmuider_Courant_02_10_1946_Davidson.jpg

Op verzoek eervol ontslag verleend als lid van het College van Regenten over de gevangenissen te Haarlem.

IJmuider Courant

02 10 1946

davidson Algemeen Handelsblad 04 05 1950.jpg

Davidson zit nog in

New York. Annie en

Robert Kan zijn kinderen van de tweede vrouw

van zijn vader.

Algemeen Handelsblad

04 05 1950

HD_11_06_1951_Davidson.jpg

Cricket wedstrijd der

oud-HCB'ers tegen de jongere generatie. Davidson is terug in Haarlem, maar is geen advocaat meer.

HD 11 06 1951

Davidson_1955_naturalisatie.jpg

Officieel weer 

Nederlander. 

Maart 1955

NRC_Handelsblad_11_06_1971_Davidson-150x390.jpg

Oud-cricketer

F.A. Davidson

verongelukt. 

NRC handelsblad

11 06 1971

DeTelegraaf_17_06_1971_Davidson.jpg

Overlijdingsadvertenties.

De Telegraaf 17 06 1971

Helaas liep het in de

oorlog niet met iedereen  van de familie Davidson  goed af. De moeder, broer en zus van Benno

werden verraden op hun onderduikadres in Haarlem. Lees meer:

bottom of page