top of page
A 3 tan.jpg

Mr. J.A.P.C. ten Bokkel

Advocaat en procureur

Met Mr. W. de Rijke

Kantoor

1928 - 1961

Op dit moment aanwezig op kantoor en in huis:

1929 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, de Vries

1932 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, van Leijenhorst

1936 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, van Leijenhorst, Weven

1938 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, Escher, Weven

1939 Ten Bokkel, de Rijke, Escher, Steger, van Kleef

1940 Ten Bokkel, de Rijke, Escher, Steger, Ali Cohen, Davidson, van Kleef

1942 Ten Bokkel, Steger, Ali Cohen, Schade, van Kleef

1943 Ten Bokkel, Steger, Schade, van Kleef, Weegel

1946 Ten Bokkel, Steger, Schade, Venlet, Roggeveen, van Kleef

1949 Ten Bokkel, Steger, Schade, Venlet, Roggeveen, Bollerman, Overtoom, van Kleef

1950 Ten Bokkel, Steger, Schade, Venlet, Roggeveen, Bollerman, Overtoom, van Kleef, Cleveringa, Rijpma

1954 Ten Bokkel, Steger, Schade, Venlet, Roggeveen, Bollerman, Overtoom, van Kleef, Rijpma

1957 Ten Bokkel, Steger, Schade, Roggeveen, Bollerman, Overtoom, van Kleef, Rijpma

Eigenaren: N.V.  Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam 1928 - 1933. N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" 1933 - 1942. J. P.  H.  Woltman 1942. 
A. H.J.C.M. Allard 1942 - 1948.  1/3 van Steenhardt- Carré, 1/3 Allard, 1/3 Steger-Allard 1948 -1955. De Commanditaire Vennootschap "Steger en Co C.V."  1955 - 1964.
HD_29_04_1955_tenBokkel_C.jpg
ten bokkel detail.jpg

Johannes Arnold Paul Constant ten Bokkel (Haarlem 22 september 1896 - Haarlem 19 juli 1976, 79 jr.)

In 1897, hij was toen nog geen 1 jaar, verhuisde hij met zijn ouders naar Leeuwarden.

Zoon van Jan Gerhard Ten Bokkel en Sally Saltet

Trouwt Barneveld 27 april 1925 Jacoba Johanna Boeve ( Barneveld 20 03 1900 - Heemstede 23 09 1992, 92 jr.)

Drie kinderen, levenloos geboren zoon 8 februari 1926, dochter 15 april 1927 en zoon 20 februari 1929.

ten Bokkel familieboek ouders Jan gerhar

Familiealbum met foto

ouders Jan Gerhard en Sally.

Erboven staat

"Vader en Moeder"

ten bokkel moeder.jpg

Sara Cornelia Geertruida Saltet

(naamsverand. Sally bijbeschikk. Arr. Rb. Amsterdam 25 Oct. 1881)

Geb. Amsterdam 28 Dec. 1856,

overl. Haarlem 22 April 1926.

Jan gerhard ten Bokkel.jpg

Vader Jan Gerhard.

Chronologie in de archieven. HD staat voor Haarlems Dagblad. 
ten_bokkel_23_09_1896.jpg

Geboorte van Johannes.

Zijn andere drie namen zijn van een van de beste

vrienden van zijn vader,

de toneelspeler

Arnold Paul Constant Ising.

HD  23 09 1896

ten bokkel ingezonden brief dierenmishan

Ingezonden brief van

vader Jan Willem

ten Bokkel tegen
dierenmishandeling.

HD 15 08 1898

ten bokkel De Telegraaf 02 10 1917.jpg

Kandidaat in de rechten in

Leiden.

De telegraaf 02 10 1917

ten bokkel Algemeen Handelsblad 27 04 19

Huwelijk
Ten Bokkel en Boeve.

Algemeen Handelsblad
27 04 1925

Ten_Bokkel_adresboek_H_01_01_1926.jpg

De zaken gaat goed. Het gezin verhuist naar Heemstede en het nieuwe kantooradres is op
de Gedempte oude

Gracht 65.

Adresboek Haarlem 1926

ten_bokkel_HD_09_02_1926.jpg

Droevig nieuws.

HD 09 02 1926

Twee maanden later overleed

ook zijn moeder.

Ten_Bokkel_adresboek_H_01_01_1927.jpg

Nieuwe Gracht 55, het

tweede kantooradres.

Mr. de Rijke werkt hier al
vanaf 1924.

Adresboek Haarlem 1927

ten bokkel de rijke HD 01 02 1927.jpg

Maatschap mr. ten Bokkel en mr.de Rijke.

Ten Bokkel heeft
apart spreekuur aan huis.

HD 01 02 1927

HD_19_08_1927_tenBokkel.jpg

Werk.

HD 19 08 1927

ten bokkel 15 02 1929.jpg

Denkt aan de dieren!

secretariaat Ver. tegen mishandeling van Dieren mr. ten Bokkel Nieuwe

Gracht 11

HD 15 02 1929

ten bokkel De Eerste Heemsteedsche Courant 05 04 1929 .jpg

Bestuurslid van de Liberale

Staatspartij

"De Vrijheidsbond"

De Eerste

Heemsteedsche Courant

05 04 1929

ten Bokkel HD 06 06 1929.jpg

Arrond.- rechtbank.

~Inbraak op

klaarlichten dag aan

den Schoterweg-

~ Beruchte types voor

de rechtbank-

Verdediger ten Bokkel.

Plus nog een andere

(vermakelijke) zaak

HD 06 06 1929

churchilllaan.jpg

Zowel ten Bokkel als

de Rijke wonen in 1929

op de Middenlaan.

De familie ten Bokkel

tot na 1960 op nr 17

De familie de Rijke tot

1940 op nr.9

De Middenlaan heet nu

Churchilllaan.

ten_bokkel_20_02_1929.jpg

Geboorte zoon.

HD 20 02 1929

Twee jaar terug kregen

ze al een gezond

dochtertje.

ten bokkel HD 03 05 1932.jpg

Overlijden vader Jan

Gerhard ten Bokkel.
Crematie was in die tijd
nog zeer ongebruikelijk.

HD 03 05 1932

ten bokkel De nieuwe courant 28 06 1921.

Afgestudeerd in de rechten. 

De Nieuwe Courant

28 06 1921

ten Bokkel HD 01 04 1926.jpg

-De moord in de
rozenprieelstraat-

-Zijn vrouw
doodgestoken-

-Verdachte voor de
rechtbank-

Verdediger Ten Bokkel

HD 01 04 1926

HD_01_03_1928_de_Rijke_Ten_Bokkel.jpg

Kantoor Nieuwe Gracht 11

HD 01 03 1928

ten Bokkel 13 06 1929.jpg

"Zwervende dieren"

Ingezonden brief
van ten Bokkel.

HD 13 06 1929

ten bokkel Het Volk 02 05 1932.jpg

Over vader Jan Gerard
ten Bokkel.

Het Volk 02 05 1932

ten Bokkel De Maasbode 03 03 1923 .jpg

Ten Bokkel curator. Hij

heeft een kantoor gehuurd op de kruisweg 61 rood in Haarlem.

De Maasbode 03 03 1923

ten Bokkel HD 24 11 1926.jpg

Benoemd tot voorzitter

Ver. tegen het mishandelen

van dieren

HD 24 11 1926

ten Bokkel HD 19 07 1928.jpg

Jaarverslag

Ver. tegen het
mishandelen van dieren.

Voorzitter
J.A.P.C. ten Bokkel.

HD 19 07 1928

Ten bokkel HD 20 06 1929.jpg

Zwervende dieren en

de methode

van afmaken,

Polemiek met de

heer Zijlstra,

inspecteur van

de Ned. Ver. tot

bescherming

van dieren. 

HD 20 06 1929

ten bokkel 04 05 1932.jpg

Crematie Jan Gerhard

ten Bokkel.

Hij was vrijmetselaar,

net als zijn zoon.

Ook aanwezig

mr. W. de Rijke

HD 04 05 1932

ten Bokkel HD werkloozenrellen 19 05 1932.jpg

-Werkloozenrellen-

Ten Bokkel verdedigt een
man die een agent
aangevallen heeft

HD 19 05 1932

werklozenrellen_grote_markt_januari_1931_agent_met_zwaard.jpg
werklozenrellen_grote_markt_januari_1931.jpg
Werklozen rellen
Grote Markt. Er waren rellen in 1930, 1931 en 1932. Deze foto's zijn uit 1931.
HD_22_06_1932_TenBokkel.jpg

Karikatuur van ten Bokkel.

HD 22 06 1932

van Bokkel ridderstraat HD 30 01 1933.jpg

Opening nieuwe gebouw

der Ver. tegen het

mishandelen van dieren

in de Ridderstraat 11

HD 30 01 1933

ten Bokkel ridderstraat A HD 27 01 1933.jpg

Ridderstraat 11.
Openingsrede door
voorzitter ten Bokkel.

HD 30 01 1933

ten Bokkel Vrijwillige burgerwacht HD 03 05 1933.jpg

Vrijwillige Burgerwacht.

Ten Bokkel gekozen tot
bestuurslid en krijgt krans
voor ijver.

HD 03 05 1933

ten bokkel weekblad van het regt 19 09 1933.jpg

Over uniform-verbod en
triasleer. Ingezonden brief
van Ten Bokkel.

Hij was op dit moment

waarschijnlijk al lid

van de N.S.B.

Weekblad van het regt
22 08 1933 

ten bokkel weekblad van het regt 22 08 1933.jpg

Antwoord op opmerkingen
over zijn brief.

Weekblad van het regt

19 09 1933

ten Bokkel en Ali Cohen HD 14 12 1933.jpg

Rijwieldieven.

Verdedigers

mr.Ten Bokkel en

mr. Ali Cohen.

HD 14 12 1933

ten Bokkel einde burgerwacht HD 08 05 1934.jpg

Vrijwillige Burgerwacht.
Ten Bokkel bedankt als
bestuurslid.

HD 08 05 1934

ten Bokkel burgerwacht reden opzegging nsb 16 05 1934.jpg

Reden opzegging
Vrijwillige Burgerwacht.

Ten Bokkel is het niet eens
met "De meening der

regering dat het

lidmaatschap der

Burgerwacht

onvereenigbaar is met dat

van de N.S.B."

HD 16 05 1934

ten bokkel HD 13 03 1935.jpg

Jaarlijkse algemene

vergadering van de

Ver. tegen het mishandelen

van dieren. Nieuw toestel
voor het elektrisch doden

van honden.

HD 13 03 1935

de rijke HD 05 07 1935.jpg

Mr. de Rijke NSB kandidaat eerste kamer.

HD 05 07 1935

ten bokkel uittreding NSB HD 31 10 1935.jpg

Ten Bokkel daarentegen

neemt afstand van de

NSB.

HD 31 10 1935

ten bokkel Algemeen Handelsblad 31 10 1935.jpg

Uitgebreid verslag over het

vertrek van de drie

bestuursleden uit de Nederlandsche Vereeniging

tot studie van het Fascisme.

Algemeen Handelsblad

31 10 1935

HD_04_09_1935_Ten_Bokkel_boeve.jpg

Eigen praktijk echtgenote
op het huisadres.

HD 04 09 1935

HD_20_05_1936_tenBokkel.jpg

Jaarvergadering

Ver. tegen het

mishandelen van

dieren. Ten Bokkel
herkozen als

voorzitter.

HD 20 05 1936

De Waag was een

Nederlands
algemeen politiek

en economisch

tijdschrift,

dat verscheen tussen
januari 1937 en april 1945.

Lees meer:

ten bokkel mijdrecht huis en mevrouw van wieringen met bloemen 1923.jpg

Mevrouw van Wieringen

(in het midden met bloemen) tijdens een feestelijke aangelegenheid

voor haar huis in 1923.

ten bokkel mijdrecht De Telegraaf  25 01 1936.jpg

Mijdrechtsche

miljoenenzaak leeft

weer op.

De Telegraaf

25 01 1936

ten Bokkel HD 05 06 1936.jpg

Ten Bokkel vertelt over
de geschiedenis van de
Ver. tegen het mishandelen
van dieren.

HD 05 06 1936

NieuweLeidscheCourant30december1936.jpg

Sir Henry Detering en de
oprichting van het tijdschrift
"De Waag"

Nieuwe Leidsche Courant

30 12 1936

ten Bokkel HD 29 12 1936 A.jpg

A

Het plan-Detering, en

ten Bokkel over de

schenking van Detering.

de stichting "De Waag" opgericht te Haarlem

en het gelijknamige

tijdschrift.

HD 29 12 1936

ten Bokkel HD 29 12 1936 B.jpg
B
Ten Bokkel De Waag 20 03 1937.jpg

Ten Bokkel over
het zwijgrecht.

De Waag
20 03 1937

Sinds april 1935 was
ten Bokkel 
toegevoegd

als verdediger

in de geruchtmakende

Mijdrechtse miljoenenzaak.

Deze zaak duurde

van 1932 tot eind 1938.

ten bokkel mijdrecht De Proostdijkoerier 2010.jpg
ten bokkel Algemeen Handelsblad 24 04 1935.jpg

Aardige samenvatting van de Mijdrechtse miljoenenzaak. Jacobus Broerse was zeer pro-Duits, twee van zijn zoons stierven in Duitse dienst in 1944 aan het oostfront.

De Proostdijkoerier 2010

De Mijdrechtsche

millioenenzaak.

Ten Bokkel toegevoegd

aan de verdediging.

Algemeen Handelsblad

24 04 1935

ten bokkel mijdrecht Utrecht in woord en beeld 04 03 1932.jpg

Begrafenis mevrouw

van Wieringen.

Utrecht in Woord en Beeld

04 03 1932

Orgaan van de historische vereniging de proosdijlanden 2.jpg

Deel 1

Historische vereniging van

de Proosdijlanden 1987.

Artikel geschreven in

ca. 1936

Orgaan van de historische vereniging de proosdijlanden 3   1987.jpg

Deel 2

Orgaan van de historische vereniging de

Deel 3

Met foto's, helaas in zeer slechte kwaliteit, van ten Bokkel in de rechtzaal.

ten bokkel De Tijd 09 03 1937.jpg

De Mijdrechtse

miljoenenzaak.

De Tijd 09 03 1937

ten Bokkel Bredasche Courant 02 04 1937.jpg

Vervolg van de

Mijdrechtse  miljoenenzaak.

Bredasche Courant

02 04 1937

ten Bokkel De Sumatra post 11 05 1937.jpg

'De laatste 

hamerslag?'

Nogmaals

de miljoenenzaak.

De Sumatra post

11 05 1937

ten bokkel Haagsche Courant 20 01 1938.jpg

Maar het houdt gewoon

niet op. Miljoenenzaak.

Haagsche Courant

20 01 1938

ten bokkel mijdrecht De Soester 22 01 1938.jpg

Ook opeens een ex-zware

jongen uit Amsterdam

betrokken bij de

miljoenenzaak.

De Soester 22 01 1938

ten bokkel Arnhemsche Courant 27 09 1938.jpg

Het blijft spannend maar

dit is echt het laatste

bericht over de miljoenenzaak.

Arnhemsche Courant

27 09 1938

ten bokkel Zaans Volksblad 20 07 1939.jpg

Terug naar saaier werk.

Zaans Volksblad

20 07 1939

ten bokkel De Zaanlander 19 01 1940.jpg

Winkeldievegges.

Ten Bokkel doet zijn

best.

De Zaanlander

19 01 1940

ten bokkel HD 01 02 1940.jpg

Maar de uitspraak

is niet mals.

HD 01 02 1940

ten bokkel Oprechte Haarlemsche Courant

-Acht brandspuiten voor de

luchtbescherming-

Commandant

brandweerploeg van blok

13 Ten Bokkel. (Links vooraan)

Oprechte Haarlemsche

Courant 18 03 1940

ten bokkel boeve HD 28 09 1940.jpg

Mevrouw ten Bokkel hervat

Mensendieck lessen op het

huisadres.

HD 28 09 1940

In augustus 1940 

zijn mr. de Rijke en zijn

gezin naar Arnhem

verhuisd. 

ten bokkel Oprechte Haarlemsche Courant

Verduistering van

waardepapieren.

(terugverwezen

naar de rechter-

commissaris voor het in

winnen van een

reclasseringsrapport)

Oprechte

Haarlemsche Courant

31 01 1941

ten bokkel De Tijd 19 12 1941.jpg

Een bende helers uit

IJmuiden staan terecht.

Ten Bokkel verdedigt

"Rooie Marie".

De Tijd 19 12 1941

ten bokkel HD 05 02 1942.jpg

Skischoenen?

Haarlemsche Courant

05 02 1942

ten bokkel HC 26 06 1942.jpg

Poging tot doodslag.

Gruwelijke zaak vol

sappige details.

Ten Bokkel verdediger

verdachte.

Haarlemsche Courant

26 06 1942

tenbokkel_Bartstra_dr._J.S._Dagboek_beze

'Dagboek bezettingstijd en

daarna.' Dr. J. S. Bartstra.

Fragment over inleveren

radiotoestellen en .de 

rol van ten Bokkel.

J.S. Bartstra, leraar

gymnasium,

Zonnelaan 49

(adresboek haarlem 1942)

Lees hier de transcriptie:

ten Bokkel Haarlemsche Courant 16 10 194

Benoemd tot lid van het

Bureau van Consultatie

en Raad van rechtsbijstand

in strafzaken.

Haarlemsche Courant

16 10 1943

ten bokkel Het Volk 23 05 1944.jpg

'Zware straffen tegen

inbrekers geëist'

Ten Bokkel verdedigt een

van de inbrekers.

Het Volk 23 05 1944

ten Bokkel Haarlemsche Courant 04 11 194

Lid comité van aanbeveling

Haarlemsche Orkest

Vereeniging.

Haarlemsche Courant

04 11 1944

van bokkel en venlet HD 20 03 1946.jpg

Samen met o.a. mr.

W. Venlet gekozen tot

kantonrechter-

plaatsvervanger.

HD 20 03 1946

ten Bokkel 19 08 1948.jpg

Jubileumrhapsodie

in oranje, rood, wit en blauw. (spektakel met ballet, koor, orkest en vuurwerk) in opdracht

van het Centrum- Comité naar een idee van ten Bokkel .

HD 19 08 1948

ten bokkel HD 06 03 1947.jpg

Benoemd tot curator

van het Stedelijk

Gymnasium.

HD 06 03 1947

ten bokkel 10 01 1951.jpg

Jaarverslag van de raad

van rechtsbijstand en

het bureau van consultatie

bij de rechtbank.

Ten Bokkel is van

beiden lid.

HD 10 01 1951

HD_31_03_1948_tenBokkel.jpg

Ten Bokkel voorzitter van

Centrum- Comité

"koninginnedag".

HD 31 03 1948

ten bokkel HD 31 03 1948 bloemen.jpg

Deelnemers gevraagd

voor optocht.

Gratis bloemen!  

Centrum- Comité

'Koninginnedag"

HD 31 03 1948

ten bokkel HD 20 01 1953.jpg

En dan ook nog lid

van de propaganda

commissie voor

Bescherming Burger-

bevolking.

HD 20 01 1953

ten bokkel HD 08 04 1953.jpg

Crematie dr. A. Dekker,

directeur H.B.S. a.

Ten Bokkel spreekt

namens een der loges

van de

Vrijmetselarij.

HD 08 04 1953

HaarlemsDagblad7juli1945.jpg

Een nieuw begin.

Haarlems Dagblad

07 07 1945

ten bokkel HD 18 06 1948 tribunaal.jpg

Beëdigd als griffier van

het Haarlemse Tribunaal. 

HD 18 06 1948

ten bokkel HD 01 05 1953.jpg

Over het Centrum-Comité

"Koninginnedag".

HD 01 05 1953

ten bokkel HD 06 05 1953.jpg

Opvoering van de

"Letterlievende

(toneel) vereniging

J.J. Cremer".

Ten Bokkel spreekt als

voorzitter van het

Centrum-Comité, later

is hij ook voorzitter van

deze vereniging.

HD 06 05 1953

Dierenbescherming._Het_nieuwste_vervoerm
Dierenbescherming._Het_nieuwste_vervoerm

Dierenbescherming.

Het nieuwste vervoermiddel voor huisdieren te Haarlem,

1953. Op zijkant van de auto 'Asiel Ridderstraat 11'

Foto's genomen in het

Kenaupark.

ten bokkel HD 20 08 1953.jpg

Ten Bokkel is een

strenge 

plaatsvervangend-

kantonrechter.

HD 20 08 1953

ten bokkel HD 22 10 1953.jpg

Foutje van mr. ten Bokkel.

Het viel mee, de zaak werd

terugverwezen naar de

rechter-commissaris

wegens onvolledig onderzoek.

HD 22 10 1953

ten bokkel HD 22 01 1954.jpg

Ingezonden brief van

ten Bokkel over

spuuglelijk baldakijn.

HD 22 01 1954

ten bokkel 29 04 1955 interview.jpg

Erg leuk interview met

ten Bokkel.

HD 29 04 1955

ten bokkel roggeveen centrumcomite HD 06

Draaiorgel concours

op bevrijdingsdag

mede georganiseerd

door het Centrum-Comité.

Met mr. Roggeveen.

HD 06 05 1955

ten bokkel HD 23 02 1956.jpg

Lid van het comité

van aanbeveling voor

de collecte voor hulp

aan hongerende vogels.

HD 23 02 1956

ten bokkel HD 02 05 1956.jpg

Vereniging J.J. Cremer.

Zoals altijd na afloop

een grote krans, bloemen en sigaretten.

HD 02 05 1956

ten bokkel HD 19 06 1956.jpg

Intern conflict Ver. tegen

het mishandelen van

dieren over financiën

en asielbeheer.

Ten Bokkel is nog

steeds lid.

HD 19 06 1956

ten bokkel HD 22 06 1956 getrouwde docht

Volle bak.

HD 22 06 1956

ten bokkel HD 06 10 1956.jpg

Ingewikkeld, maar de

op te richten

PTT kamer Noordholland

bestaat nu echt.

HD 06 10 1956

ten bokkel wieringa HD 05 07 1957.jpg

De diorama's van

dr. W.G.L. Wieringa.

HD 05 07 1957

ten bokkel HD 29 08 1956.jpg

Ten Bokkel geïnstalleerd

als voorzitter van de

PTT-kamer Noord-holland

HD 29 08 1956

ten bokkel 08 10 1956.jpg

Letterlievende vereniging

J.J. Cremer bestaat

75 jaar.

HD 08 10 1956

ten bokkel 06 07 1957.jpg

Ten Bokkel opent de

diorama-expositie

HD 06 07 1957

ten Bokkel HD 29 08 1956 1.jpg

Aankondiging film-en

goochelavond voor de

Haarlemse afdeling van

Expogé, de Nederlandse

Vereniging van

Ex- Politieke Gevangenen

uit de bezettingstijd.

HD 29 08 1956

ten bokkel HD 29 01 1957.jpg

Er is ook nog gewoon

werk.

HD 29 01 1957

ten bokkel HD 23 08 1957 .jpg

Centrum-Comité besluit

tot liquidatie wegens

ontbreken goede locatie

kermis.

HD 23 08 1957

ten bokkel HD 10 09 1956.jpg

En ten Bokkel is de

goochelaar! Of wel

'commentexistialist'

HD 10 09 1956

ten bokkel HD 03 04 1957.jpg

Weer een uitzinnig

programma voor

koninginne- en

bevrijdingsfeest maar er

zijn  problemen met

waar de kermis  moet

staan. En de kermis is

een wezenlijk onderdeel

(en geldbron).

HD 03 04 1957

ten bokkel 21 12 1957.jpg

Pressie heeft geholpen.

Centrum-Comité hervat

activiteiten.

HD 21 12 1957

ten bokkel jarig HD 22 09 1956.jpg

~60 jaar~

HD 22 09 1956

ten bokkel HD 02 05 1957.jpg

Twee leden

Centrum-Comité

gehuldigd. Eén van hen

zou twee jaar later in

het harnas sterven.

HD 02 05 1957

ten bokkel hd 27 02 1958.jpg

Centrum- comité slaat

terug met groots programma,

o.a. het Metropole-Orkest.

HD 27 02 1958

ten bokkel HD 21 10 1958.jpg

Huldiging toneelmeester

van de stadsschouwburg.

Ten Bokkel rechts op

de foto.

HD 21 10 1958

ten bokkel HD 03 01 1959.jpg

Geen lid meer van het

college van curatoren

van het gymnasium.

HD 03 01 1959

ten bokkel HD 01 01 1959.jpg

Koninginnedag viel dit

jaar tegen. Ook de programmering van 5 mei

was, in tegenstelling

tot andere jaren, magertjes.

HD 01 01 1959

ten bokkel 06  05 1959 .jpg

Bevrijdingsdag.

HD 06 05 1959

ten bokkel HD 06 05 1959 B.jpg

Ook op bevrijdingsdag...

HD 06 05 1959

ten bokkel 06 05 1959 C.jpg

HD 06 05 1959

ten bokkel HD 11 05 1959.jpg

Ten Bokkel spreekt

op de begrafenis van

Centrum-Comité lid

Wensing.

HD 11 05 1959

ten bokkel HD 30 11 1959.jpg

Werk.

HD 30 11 1959

HD_14_04_1960_TenBokkel.jpg

Ten Bokkel treedt wegens

gezondheids redenen af

als voorzitter van het

Centrum- Comité

HD 14 04 1960

ten bokkel 28 04 1960.jpg

Benoemd tot ere-

voorzitter van

Centrum Comité.

HD 28 04 1960

ten bokkel HD 01 12 1960 Laatste zaak.jp

Laatste zaak Nieuwe Gracht 11.

Verduistering en diefstal.

HD 01 12 1960

roggeveen ten Bokkel NHC 28 10 1961.jpg

Onverwachte wending.

(Mr. Ali Cohen had zijn kantoor Baan 37)

Nieuwe Haarlemsche

courant 28 10 1961

Ten_Bokkel_de_Kampioen_december_1962.jpg

Levensteken.

De Kampioen

december 1962

ten bokkel overlijden De Telegraaf 20 07

ten Bokkel en de

Vrijmetselarij.

Lees meer:

Overlijden.

De Telegraaf 20 07 1976

bottom of page