top of page
A 2 tan.jpg

Ned. Credietbank

1897 - 1923

Hij woont hier samen met:

J.H. van der Meulen

Woning

J.M. Polman Mooij

Directeur Ned. Credietbank

1897 - 1907

polman_van_der_Meulen_1 A.jpg

Johanna Hendrika van der Meulen

Johannes Mattheus Polman Mooij, 'John' (Haarlem 29 april 1858 - onbekend )

Zoon van Jan Polman Mooij (1819 - 1900), bloembollenhandelaar, en Johanna Zembsch (1831 - 1912)

Getrouwd Haarlem 2 november 1894 met: 

Johanna Hendrika van der Meulen ( Amsterdam 4 oktober 1874 - Palermo 30 december 1959 , 86 jr. )

Dochter van Cornelis Gerhardus van der Meulen (1848 - 1928), dir. Amsterdamsche Hypotheekbank, en Alida Antonette Spanjaerdt Speckman (1850 - 1916 )

De familie Polman Mooij

polman_vader.jpg

Jan Polman Mooij

Bloembollenvelden bij Vredenhof 1910.jpg

Bollenvelden bij Vredenhof.

Op de foto waarschijnlijk 

Adrianus Cornelis

polman_mooij_hendrik_07_06_1861.jpg

Hendrik

Vredenhof 1899-1901.jpg

Vredenhof ca. 1900

Johannes Mattheus kwam uit een familie van bloemisten. Bloemist betekende in die tijd bloembollenkweker- en handelaar. Zijn grootvader Hendrik was een zoon van Jan Mooij en Jacomina Polman, hij heeft de twee namen samengevoegd. Ook was hij in 1860 de oprichter van de firma Polman Mooij, 'betreffende de uitoefening van de bloemkwekerij en de handel in bloembollen, bol- en knolgewassen, zaden en aanverwante zaken'. 

Zijn zoon Jan zette de firma voort. Jan en zijn vrouw Johanna Zembsch kregen drie zonen en een dochter. Johannes Mathheus (John) was de oudste zoon. Samen met zijn broer Hendrik werd hij lid van de firma. De twee broers kochten in 1888 de voormalige buitenplaats Vredenhof, Wagenweg 246 (eerst gelegen in Heemstede en later behorende tot Haarlem). Tot 1888 woonde de hele familie op de Kleine Houtweg 14. Jan Polman Mooij en zijn vrouw overleden beiden op Vredenhof. Daarna heeft de jongste broer Adrianus Cornelis er jaren gewoond.  Ook John woonde hier tot zijn huwelijk. 

Vredenhof werd in 1922 door de broers Hendrik en Adrianus Cornelis verkocht.

21 oktober 1879 stapte John uit de firma. Hendrik ging verder met  Adrianus Cornelis.  

John was voor zijn huwelijk al bezig met koop en verkoop van huizen, vooral in Den Haag.  

De familie van der Meulen

Toen Cornelis Gerardus van der Meulen 12 september 1873 te Amsterdam trouwde met Alida Antonette was haar achternaam nog Spekman. 

Bij Koninklijk Besluit van 28 maart 1893 werd het veranderd in Spanjaerdt Speckman. 

Ze kregen twee kinderen. Johanna Hendrika was de oudste. In augustus 1877 werd, ook in Amsterdam, een zoon geboren, Gerhardus Hendrik Jacobus. 

17 mei 1882 werd de N.V. Amsterdamsche Hypotheekbank bij koninklijk besluit goedgekeurd. Een van de twee directeuren was Cornelis Gerhardus van der Meulen. De bank was in eerste instantie gevestigd in twee kamers van de Twentse Bankvereeniging op de Spuistraat, Amsterdam. Later verhuisden ze naar de Herengracht 581. 

vandermeulen Algemeen Handelsblad 29 07 1882 .jpg

Algemeen Handelsblad

29 07 1882

20 september 1889 kwam de familie uit Amsterdam via Bussum naar Haarlem.  Ze woonden Paviljoenslaan 5. In 1897 Florapark 32. In april 1900 vertrokken de ouders naar Bloemendaal. 

2 november 1894 trouwde John te Haarlem met Johanna Hendrika van der Meulen. Hij was van beroep bloemist, 36 jaar,  en zij nog minderjarig, want 20 jaar oud. Haar ouders gaven toestemming voor dit huwelijk. 

polman_mooij_huwelijk_02_11_1894_Haarlem.jpg

Huwelijksakte.

Ook de scheiding in 

1917 staat in de

kantlijn vermeld.

Opregte Haarlemsche Courant 03 11 1894 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

03 11 1894

27 oktober 1894 hadden ze hun huwelijkscontract al laten opmaken. Er werden drie punten vastgelegd. Ten eerste: ze trouwden niet in gemeenschap van goederen. Ten Tweede: het lijflinnen, de kleren en lijfsieraden ter waarde van F 1500  van Johanna Hendrika bleven van haar. Ten derde: de gehele inboedel en huisraad ter waarde van F 4500, door de bruid ingebracht, bleef ook haar eigendom. 

Huwelijkse voorwaarden A.jpg

Huwelijkscontract

Notaris Martinus Nicolaas Beets.

De eerste twee jaar van hun huwelijk woonden ze op de Kleine Houtweg 8. Op 22 maart 1898 stonden ze officieel ingeschreven op de Nieuwe Gracht 11. Volgens het adresboek van Haarlem woonden ze er al in 1897.

Bevolkingsregister haarlem polman mooij nieuwe gracht.jpg

Bevolkingsregister Haarlem

De verhuizing naar de Nieuwe Gracht hing samen met de nieuwe functie van Polman Mooij. Hij was in november 1896 benoemd tot directeur van de 

net opgerichte Nederlandsche Credietbank. Het kantoor opende per 1 januari 1897 zijn deuren op de Nieuwe Gracht 11. 

De vorige eigenaresse, Wilhelmina Henriëtte Blanken, liet het pand in september 1896 door een zaakwaarnemer voor F. 14.005,-  veilen. De veiling werd echter opgehouden. Waarschijnlijk waren er al onderhandelingen met John Polman Mooij. 

Haarlemsdagblad2september1896.jpg

Haarlemsch Dagblad

02 09 1896

19 november 1896 werd John Polman Mooij voor F. 14.000, -  de nieuwe eigenaar. In de overdracht akte was zijn beroep  'zonder'. 

verkoop huis 19 november 1896 A.jpg
verkoop huis 19 november 1896 B.jpg
verkoop huis 19 november 1896 C.jpg

Overdracht.

verkoop huis 19 november 1896 Polman Mooij A.jpg
verkoop huis 19 november 1896 Polman Mooij B.jpg
verkoop huis 19 november 1896 Polman Mooij C.jpg

Hypotheek.

Uit de Hypotheekakte blijkt dat John Polman Mooij F. 12.000,-  voor de koop van het pand leende van de Amsterdamsche Hypotheekbank, waarvan zijn schoonvader C.G. van der Meulen mede directeur was. 

Maar ook op een andere manier was John verbonden met zijn schoonvader. 30 september 1896 was bij koninklijk besluit de oprichting van 'De Nederlandsche Credietbank' goedgekeurd. Directeur Johannes Mattheus Polman Mooijman. Commissarissen o.a. C.G. van der Meulen en J.J. Zeewoldt.

Opregte Haarlemsche Courant 11 11 1896 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

11 11 1896

John was nu dus de eerste directeur van een nieuwe bank. Zie verder Nederlandsche Credietbank:

Het vaderland 30 12 1896 .jpg

Het vaderland

30 12 1896

Ook het kantoor van de Alg. Ned. Wielrijdersbond (ANWB) zou naar de Nieuwe Gracht 11 verplaatst worden. Misschien ging het niet door, want er is verder geen informatie over te vinden.

Nieuwe Haarlemsche courant 10 12 1896.jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

10 12 1896

Overigens waren John en zijn broer Hendrik sinds april 1886 lid van de ANWB. John zegde echter alweer in december 1886 zijn lidmaatschap op.

polman_De_kampioen_april1886.jpg

De Kampioen

April 1886

polman_De_kampioen_december_1886.jpg

De Kampioen

December 1886

De bank zou dus per 1 januari 1897 opengaan. John en zijn vrouw woonden nu ook op dit adres.

adresboek H 01 01 1897 .jpg

Adresboek Haarlem

01 01 1897

De Nederlandsche Credietbank was open!

NCB Het vaderland 01 01 1897 .jpg

Het vaderland

01 01 1897

NCB Opregte Haarlemsche Courant 02 01 1897 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

02 01 1897

NCB Nieuwe Haarlemsche courant 12 01 1897 .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

12 01 1897

In het souterrain werden twee ruimtes te huur aangeboden als wijnkelder. 

Haarlemsch_Advertentieblad_Te_Huur_11_augustus_1897.jpg

Haarlemsch Advertentieblad

11 08 1897

Gezien deze advertentie uit 1907 was het gelukt:

HaarlemsDagblad7december1907.jpg

Haarlem's Dagblad

07 12 1907 

De bank ging goed.

NCB Haarlemsch Advertentieblad 22 10 1898 .jpg

Haarlemsch Advertentieblad

22 10 1898

NCB Haarlem's Dagblad 07 04 1899.jpg

Haarlem's Dagblad

07 04 1899

In juni 1899 werd door de heren Cornelis Gerhardus van der Meulen, Johannes Mattheus Polman Mooij en Waltherus Cornelis Maria van Waijenburg de NV Maatschappij 'Karmel', maatschappij tot exploitatie van onroerende goederen, opgericht. De vennootschap was gevestigd te Haarlem.  

polman_hd_11_07_1899.jpg

Haarlem's Dagblad

11 07 1899

5 november 1902 verkocht de vennootschap het terrein met daarop huize 'Karmel', liggende te Bloemendaal in het villapark 'Duin en Daal' als 'huis, stal, koepel en bosch' voor F. 89000,- aan jkvr. Maria Anna Catharina van Merlen, weduwe van mr. Dirk Visser van Hazerswoude. De vennootschap had veel geld geleend en ook nog voor eigen kosten twee villaatjes laten bouwen op het terrein. Het is de vraag of ze er erg goed uitsprongen.  

Villapark Duin en Daal kwam tot stand na de aankoop in 1898 van het park van de gelijknamige buitenplaats door de N.V. Binnenlandsche Exploitatiemaatschappij van Onroerende Goederen. Zij lieten in 1899 huize Karmel bouwen. Zij kochten verschillende terreinen weer door, o.a. aan NV Maatschappij 'Karmel'. In 1900 verworven ze het park van buitenplaats Hartenlust. Ook hier kwam een villapark. 

3 juli 1899 richtte  Cornelis Gerhardus van der Meulen met drie andere heren ook de NV Bloemendaalsche Exploitatie Maatschappij op. Polman Mooij kreeg een paar keer  de volmacht voor hen te onderhandelen, o.a in 1902 bij de verkoop van twee percelen bouwterrein aan de noordelijke stationsweg te Bloemendaal, grond van de verkavelde buitenplaats Hartenlust.

In juni 1907 was de NV Maatschppij 'Karmel' gevestigd in Bloemendaal. 20 maart 1935 werd de vennootschap ontbonden. De zoon van van Van der Meulen was de enige liquidateur.  

Karmel Zuid-Duin en Daal Plan van exploitatie tot Villa-Park Leonard A. Springer 06 07 189

Karmel Zuid-Duin en Daal. Plan van exploitatie tot Villa-Park ontworpen door Leonard A. Springer.

06 07 1897 

Karmel Opregte Haarlemsche Courant 17 01 1898 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

17 01 1898

Karmel Nieuwe Haarlemsche Courant 04 03 1922 .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

04 03 1922

Karmel gezicht op 1911.jpg

Gezicht op villa Karmel

1911

Ondertussen was het echtpaar Polman Mooij bezig met heel andere zaken.

In september 1900 schonk Johanna Hendrika een grote geelkuif kakatoe aan Artis. 

polman_mooij_het_nieuws_van_de_dag_10_10_1900.jpg

Het nieuws van de dag

10 10 1900

bottom of page