top of page
A 2 tan.jpg

J.J. Roelants 

Gep. majoor der infanterie

Woning

1888 - 1895

Hij woont hier samen met:

E.C.W. Jonas

en hun kinderen:

Elzelina Christina 1861

Catharina Johanna Hendrika 1863

Johannes Bartholomeus Willem Pieter 1868

Maria Lybertha Johanna 1870

Françoise Bartholomina Agatha Christina 1871

Pieter Johannes Jacobus 1873

Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897
roelantsportret A.jpg

Johannes Jacobus

Roelants

roelantsportret1 A.jpg

Emma Cornelia Wilhelmina

Jonas

Johannes Jacobus Roelants (Den Haag 18 september 1832 - Haarlem 8 juni 1895, 62 jr. )

Zoon van Catharinus Johannes Hendricus Roelants (1802 - 1878), kapt.-admin. van kleding en wapening bij het 4e reg. inf., en Maria Martijntje Greij (1807 - 1850)

Getrouwd Brielle 25 oktober 1860 met: 

Emma Cornelia Wilhelmina Jonas ( Brielle 18 maart 1838 -  Den Haag 24 augustus 1916, 78 jr. )

Dochter van Johannes Bartholomeus Jonas (1792 - 1846), apotheker, en Elselina Christina Kleijn (1801 - 1884)

Kinderen: 

Elzelina Christina (Leiden 20 augustus 1861 - Enschede 18 november 1939, 78 jr.) )

Catharina Johanna Hendrika (Delft 31 oktober 1863 - Haarlem 8 juli 1847, 83 jr.)

Maria Lyberta (Delft 23 oktober 1865 - Gouda 28 december 1867, 2 jr.)

Johannes Bartholomeus Willem Pieter (Leiden 21 april 1868 - Hilversum 8 december 1940, 72 jr. )

Maria Lyberta Johanna (Leiden 26 maart 1870 - Haarlem 9 april 1951, 81 jr.)

Françoise Bartholomina Agatha Christina ( Leiden 29 december 1871 - Delft 20 april 1955, 83 jr.)

Pieter Johannes Jacobus ( Leiden 31 augustus 1873 - Apeldoorn 7 maart 1843, 69 jr.)

Johanna Jacoba ( Leiden 24 juli 1875 - Leiden 27 mei 1877, 1 jr.)

Johannes Jacobus ging 18 april 1848 in vrijwilige dienst bij het 4e regiment infanterie. Hij was toen 16 jaar. Zijn militaire carrière verliep voorspoedig. 30 november 1853 werd hij bevorderd tot tweede luitenant. 1857 werd hij eerste luitenant. 1867 kapitein. 1874 werd hij benoemd tot officier in de orde van de Eikenkroon. 25 juni 1880 op eigen aanvraag gepensioneerd onder toekenning van de rang van majoor. In zijn stamboek staat echter ook dat hij was 'behept met slepend rheumatisme, zich uitende door herhaalde rheumatische ontsteking van den harde oogrok van beide oogen en rheumatische ontsteking van het rechter kniegewricht, ontstaan in april 1876 en in mei 1877, tengevolge van het vatte van koude bij het schijfschieten te Katwijk aan Zee'.

stamboek roelants.jpg

Stamboek J.J. Roelants

25 oktober 1860 trouwden te Brielle Johannes Jacobus Roelants, 28 jaar oud, met Emma Cornelia Wilhelmina Jonas, 22 jaar. Een van de getuigen van de bruidegom was zijn broer Martinus, ook 1ste luitenant bij het 4e reg. inf.  

huwelijk Streekarchief Voorne Putten.jpg
Opregte Haarlemsche Courant 30 10 1860 .jpg

Huwelijksakte

Streekarchief Voorne Putten

Opregte Haarlemsche Courant

30 10 1860

Het bataljon van Johannes Jacobus was sinds mei 1858 in Brielle in garnizoen en vertrok mei 1860 naar Bergen op Zoom. Wanneer je met een militair gehuwd hoorde het erbij dat je om de zoveel tijd moest verhuizen. In mei 1861 ging het bataljon naar Leiden. 

20 augustus 1861 werd hier Elzelina Christina geboren. Ze woonden op het Noordeinde, wijk 1 nr. 145. 

geboorte Elzelina Christina 1861 in het Noordeinde.jpg

Geboorteregister Leiden

Van Leiden gingen ze april 1863 naar Delft. Hier werden twee dochters geboren. Catharina Johanna Hendrika op 31 oktober 1863 en een jaar later Maria Lyberta op 23 oktober 1865. Bij alletwee de kinderen was Martinus Roelants mede aangever. Het gezin woonde wijk 2 nr. 70.

geboorte delft Catharina  Johanna Hendrika 1863 wijk 2 nr 70 .jpg

Catharina Johanna Hendrika

geboorte delft Maria Lijberta johanna 1863 wijk 2 nr 70.jpg

Maria Lybertha

30 maart 1867 woonde het gezin in Gouda. 28 december 1867 overleed hier de kleine Maria Lyberta, 22 maanden oud. 

overlijden Maria Lijsberta Johanna Gouda 1867.jpg

Overlijdensakte

Opregte Haarlemsche Courant 01 01 1868.jpg

Opregte Haarlemsche Courant

01 01 1868

18 april 1868 vertrokken ze weer naar Leiden. Hier zouden ze blijven tot de verhuizing in1888 naar de Nieuwe Gracht in Haarlem.

Infanterie-kazerne 1890.jpg

Infanterie kazerne ca.1890

Het eerste huis waar het gezin woonde was op Rapenburg, hoek Vliet.

Gezicht op de zuidzijde van het Rapenburg met van links naar rechts de huisnummers 133 tot

Rapenburg ca.1890

Gezicht op het Rapenburg, zuidzijde met huisnummers 107, 109, 111, 113, 115, 117, 117a (ho

Rapenburg ca. 1900

De eerste foto is de zuidzijde van het Rapenburg nrs. 133 tot en met 119 (hoek Vliet).  De tweede foto is Rapenburg zuidzijde met nummers 107 tot en met 117a (hoek Vliet) bij de St Jeroensbrug. In welk van de twee hoekhuizen het gezin woonde is onduidelijk.

In ieder geval werden hier twee kinderen geboren. Op 21 april 1868 Johannes Bartholomeus Willem Pieter. Bijna een jaar later, 26 maart 1870,

volgde Maria Lyberta Johanna . 

geboorte Johannes Bartholomeus Willem Pieter 1868 aan het Rapenburg.jpg

Johannes Bartholomeus Willem Pieter

geboorte Maria Lijbertha Johanna 1870 op het Rapenburg.jpg

Maria Lyberta Johanna 

Bij de geboorte van de eerste jongen in het gezin was kapitein der infanterie Willem Cornelis Margadant mede aangever van de geboorte. Kapitein der infanterie Carel Cornelis Kloosterhuijzen mede aangever bij Maria Lyberta Johanna. 

In 1871 bleek het gezin verhuisd naar de Apothekersdijk 2. Hier werd 29 december 1871  Françoise Bartholomina Agatha Christina geboren.

Ook bij haar was de mede aangever kapitein der infanterie Carel Cornelis Kloosterhuijzen.

RoelandsLeysdeCourant11januari1872.jpg

Leydse courant

01 01 1872

Apothekersdijk nr. 7 ca.1890.jpg

Apothekersdijk nr. 7 links en verder.
Huisnummers volgden elkaar op.

Ca. 1890

De laatste twee kinderen werden weer geboren op het Rapenburg, waar precies is niet bekend. Pieter Johannes Jacobus 31 augustus 1873 en

twee jaar later, 24 juli 1875, het jongste meisje Johanna Jacoba. Bij de laatste was Carel Cornelis Kloosterhuijzen weer mede aangever.

geboorte Pieter Johannes Jacobus 1873 op het Rapenburg.jpg

Pieter Johannes Jacobus

geboorte johanna jacoba 1875 Rapenburg.jpg

Johanna Jacoba

27 mei 1877 stierf Johanna Jacoba, bijna 2 jaar oud.

overlijden Johanna jacoba Opregte Haarlemsche Courant 30 05 1877.jpg

Opregte Haarlemsche Courant

30 05 1877

19 november 1878 stierf te Leiden Catharinus Johannes Hendricus Roelants, de vader van Johannes Jacobus en de opa van de kinderen. Hij woonde in de Houtstraat. Hij was al jaren weduwnaar. 

11 april 1879 gebeurde er wat bijzonders. Oudste dochter Elzelina Christina liet zich dopen bij de Doopsgezinde gemeente. De Doopsgezinden kennen geen kinderdoop, men wordt gedoopt op de eigen geloofsbelijdenis, meestal op 18-jarige leeftijd. Elzelina Christina was bijna 18. 

Haar hele familie was Nederlands Hervormd. Er zijn geen redenen bekend waarom ze zich tot de Doopsgezinde gemeente zou wenden. En of er veel gesprekken zijn geweest  binnen het gezin over deze keuze. Doopsgezinden waren tegen militaire dienstplicht en het dragen van wapens.  

Pieterskerkstraat  van Pieterskerkhof naar Pieterskerkgracht  links de Doopsgezinde of Lok

Pieterskerkstraat  van Pieterskerkhof naar Pieterskerkgracht. 

Links de Doopsgezinde of Lokhorstkerk.

1880

25 juni 1880 werd Johannes Jacobus op eigen aanvraag gepensioneerd onder toekenning van de rang van majoor. Hij werd ere-voorzitter van de

Vereniging van gepens.onderofficieren en minderen, afd.Leiden. 

7 april 1882 volgde Catharina Johanna Hendrika haar zusje en liet zich ook dopen bij de Doopsgezinde gemeente.

In 1882 was het gezin ook weer verhuisd. Nu naar Hoogewoerd 3. 

Hoogewoerd ca.1900 A.jpg

Hoogewoerd

ca. 1900

29 januari 1884 overleed te Amsterdam, wonende te Brielle, Elzelina Christina Kleijn. Zij was de moeder van Emma Cornelia Wilhelmina Jonas en Johannes Bartholomeus Jonas. Deze laatste was gehuwd met Maria Catharina Roelants, de zus van Johannes Jacobus Roelants. 

LeydseCourant1maart1884.jpg

Leidsche Courant

01 03 1884

25 oktober 1885 was het echtpaar 25 jaar getrouwd.

LeidschDagblad3november1885.jpg

Leidsch Dagblad

03 11 1885

Oudste zoon Johannes Bartholomeus Willem Pieter werd in 1888 opgeroepen voor militaire dienst. Hij was gymnasiast en er werd voor twee jaar een plaatstvervanger voor hem aangesteld (bij het onderdeel 4e regiment infanterie). 

Leiden Stedelijk Gymnasium aan de Doezastraat nummer 2 voor 1885.jpg

Stedelijk gymnasium Doezastraat nr. 2

foto vòòr 1885

28 september 1888 werd het gezin ingeschreven in het bevolkingsregister van Haarlem. Waarom ze besloten naar Haarlem te vertrekken, waar geen familie woonde, is onduidelijk. Ze huurden het huis Nieuwe Gracht 11 van Wilhelmina Henriëtte Smissaert-Blanken.

bevolkingsregister Haarlem.jpg

Bevolkingsregister Haarlem

Wat onmiddellijk opvalt in het bevolkingsregister is dat nu alle kinderen, behalve Johannes Bartholomeus Willem Pieter, ingeschreven staan als Doopsgezind. De jongste drie kinderen komen overigens niet voor in het lidmatenregister van de Doopsgezinde gemeente in Leiden. 

De kinderen waren nu 27, 24, 20, 18, 16 en 15 jaar.

Personeel gevraagd. Ze moeten wel protestants zijn.

Haarlemsch Advertentieblad 12 09 1888.jpg

Haarlemsch Advertentieblad

12 09 1888

12 november 1888 vertrok Johannes Bartholomeus Willem Pieter naar Amsterdam. Hij ging daar een artsenopleiding volgen.

Een nieuwe ere-voorzitter der afdeeling Leiden en omstreken van de Vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger.

RoelantsLeydseCourant3september1889.jpg

Leydse Courant

03 09 1889

13 november 1889 vertrok Françoise Bartholomina Agatha Christina naar Hilversum. Waarschijnlijk ging ze, net als twee dochters van van Limburg Stirum, naar Hill House, een kostschool voor Jonge Dames. Onderwijs in vreemde talen en lichaamsbeweging hadden hier grote prioriteit.

Maart 1890 verloor iemand uit huis een gouden broche. Benieuwd of het gevonden werd.

Haarlemsch Advertentieblad 05 03 1890 .jpg

Haarlemsch Advertentieblad

05 03 1890

18 december 1890 keerde Françoise Bartholomina Agatha Christina uit Hilversum weer terug naar Haarlem. 

Catharina Johanna Hendrika kreeg verkering met Herman Mathheus Wijsman. Hij was commissionair in effecten bij de firma Wijsman en de Voogt in Amsterdam en ook doopsgezind.

30 april 1891 gingen ze in ondertrouw. De receptie was op de Nieuwe Gracht. 

AlgemeenHandelsblad01051891.jpg

Algemeen Handelsblad

01 05 1891 

Ook verhuisde Wijsman van Amsterdam naar het Hasselaersplein nr. 33 in Haarlem.

AlgemeenHandelsblad01051891Wijsman A.jpg

Algemeen Handelsblad

01 05 1891 

30 april 1891 was ook de dag dat Pieter Johannes Jacobus naar Nuenen ging. Per 2 mei werd hij fabrieksleerling bij de heer Jacob Tirion.

Deze Tirion was linnenfabrikant , doopsgezind en getrouwd met Wilhelmina Christina Marie Haverkamp Begemann. Zij was Ned. hervormd.

Hij werkte samen met Louis Begemann in de linnenfabriek Begemann & co. 

P J J Registratie in 1880 te Nuenen.jpg

Bevolkingsregister Nuenen

14 mei 1891 te Haarlem was het huwelijk tussen Catharina Johanna Hendrika en Herman Mathheus. Zij waren allebei 27 jaar. 

huwelijk wijsman Haarlem 14 05 1891 .jpg

Huwelijksregister Haarlem

Een pootje van een pendule verloren. 

Haarlemsch Advertentieblad 27 05 1891 .jpg

Haarlemsch Advertentieblad

27 05 1891

28 april 1882 vertrok Pieter Johannes Jacobus van Nuenen naar Chemnitz (Saksen).  14 september 1893 keerde hij weer terug naar Nuenen, nog steeds als fabrieksleerling voor Jacob Tirion.

6 juli 1892 werd het eerste kleinkind geboren: Emma Cornelia Wilhelmina Wijsman. Mede aangever opa Johannes Jacobus en oom Johannes Bartholomeus Willem Pieter. 

15 februari 1894 trouwde oudste dochter Elzelina Christina, 32 jaar oud, te Haarlem met Cornelis Johannes Kikkert. Hij was kapitein intendant, 47 jaar, wonende te Utrecht, en weduwnaar. Hij had twee zonen uit zijn eerste huwelijk. Johan Conrad Theodor (nov. 1882) en Jacobus Nicolaas Adriaan (jan. 1887). 

huwelijk kikkert haarlem 15 02 1894.jpg

Huwelijksregister Haarlem

Maurice Jean baron Van Boetselaer,  kapitein der Artillerie, was getuige van zowel de bruidegom als bruid. Misschien hebben ze elkaar via hem ontmoet. Voor de bruid was o.a., net als eerder bij haar zus, haar broer Johannes Bartholomeus Willem Pieter getuige. Bij haar zus was hij nog 'zonder beroep', nu was hij 'medisch kandidaat'.

Het samengestelde gezin Kikkert-Roelants ging wonen in Utrecht, Poortstraat nr. 6 (nu nr. 20).

Februari 1894 zocht mevrouw Roelants per mei een tweede meid. Nu er twee dochters en twee zonen het huis uit waren was het gezin een stuk kleiner. Alleen de dochters Maria Lyberta Johanna en Françoise Bartholomina Agatha Christina woonden nog thuis.

Haarlemsch Advertentieblad 21 02 1894 .jpg

Haarlemsch Advertentieblad

21 02 1894 

1 maart 1894 werd het tweede kleinkind geboren: Georg Ludwig Wijsman. Het gezin Wijsman-Roelants woonden nu op de Parklaan nr.11. 

26 maart 1895 werd het derde kleinkind, en eerste kind van Kikkert-Roelants, geboren te Utrecht. Het was een meisje en haar namen waren Johanna Jacoba. In het bevolkingsrgister van Utrecht stond het gezin ingeschreven als Ned. hervormd, behalve  Elzelina Christina en kersverse dochter Johanna Jacoba. Zij stonden ingeschreven als doopsgezind. 

Ondertussen op de Nieuwe Gracht 11 zal Johannes Jacobus Roelants al behoorlijk ziek geweest zijn. 

8 juni 1895 overleed Johannes Jacobus, 62 jaar oud. 

RoelantsOverleden.jpg

Overlijdensregister Haarlem

RoelantsLeidschDagblad12juni1895.jpg

Leidsch Dagblad

12 06 1895

Haarlem's Dagblad 11 06 1895 .jpg

Haarlem's dagblad

11 06 1895

16 juli 1895 verhuisde zijn weduwe Emma Cornelia Wilhelmina met de nog twee thuiswonende kinderen naar Baan 27. 

baan .jpg

Baan 27

E C W latere leeftijd.jpg

Emma Cornelia Wilhelmina

Jonas op latere leeftijd.

roelantsjbwpmetCornelie_Johanna_D_sir_e_de_Jongh.jpg

Johannes B.W.P. Roelants
met vrouw en kinderen

francoiseroelants.jpg

Françoise Roelants

wijsmanroelants1934.jpg

regentessen van het Doopsgezinde weeshuis.

Tweede van links  Catharina Johanna Hendrika
Wijsman-Roelants. 1934  

Hoe het verder ging

26 december 1895 werd op de  Parklaan 11 het derde en laatste kind van Wijsman-Roelants geboren: Eugenie Adelaide Josephine Francine.

6 juli 1896 kwam Pieter Johannes Jacobus van Nuenen terug naar Haarlem. Hij woonde weer even bij zijn moeder. In april 1898 vertrok hij naar

Den Haag.

4 december 1897 werd Johannes Bartholomeus Willem Pieter tot arts bevorderd. Hij woonde ook weer even thuis bij zijn moeder in Haarlem en ging 29 maart 1898 voor 4 maanden naar New York. 22 juli 1899 vestigde hij zijn praktijk in Rotterdam. 

Het nieuws van den dag 24 07 1899 .jpg

Het nieuws van den dag

24 07 1899

22 augustus 1898 vertrok Maria Lyberta Johanna naar St. Moritz (Zwitserland). 4 april 1899 kwam ze even thuis, om 21 oktober 1899 weer naar Zwitserland te vertrekken. 

18 april 1899 trouwde Pieter Johannes Jacobus te Nuenen met Lutgera Wilhelmina Begemann. Hij woonde nu in den Haag en was commissionair in effecten. Ze waren beiden 25 jaar. Getuigen voor de bruidegom waren zijn broer Johannes Bartholomeus Willem Pieter en zwager Herman Mattheus Wijsman.  Lutgera Wilhelmina Begemann was de dochter van de compagnon van zijn baas. In 1899 vestigde Pieter Jacobus Johannes  zich als kassier en commissionair in effecten in Apeldoorn.  Het echtpaar kreeg in juni 1903 een zoon, genoemd naar zijn opa van vader's kant;  Johannes Jacobus. 

5 juni 1902 trouwde Johannes Batholomeus Willem Pieter te Rotterdam met Cornelie Johanna Desirée de Jongh. Hij was 34 jaar oud en zij 25.

Nu was op zijn beurt Pieter Johannes Jacobus getuige voor zijn broer. Getuige van de bruid was o.a. haar zwager, Anton Frederik Philips, 28 jaar, fabrikant van gloeilampen, wonende te Eindhoven. Het echtpaar kreeg twee dochtertjes. Henriette Martina in oktober 1903 en Maria Lijbertha Johanna

in oktober 1911. 

30 juni 1903 trouwde Françoise Bartholomina Agatha Christina te Haarlem met Teunis Gerardus de Jongh. Hij was 35 jaar, wonende te Rotterdam en makelaar in granen. Zij was 31 jaar. Haar beide broers waren haar getuigen. Teunis Gerardus was een neef van Cornelie Johanna Desirée de Jongh.

Ze gingen wonen in Rotterdam, waar twee kinderen geboren werden. Zoon Dirk Johannes in mei 1904 en dochter Emma Cornelia Wilhelmina oktober

1905.

1907 was het gezin Wijsman-Roelants in Haarlem verhuisd naar Baan 13b. Moeder E.C.W. Roelants woonde nog steeds Baan 27.

24 mei 1913 overleed te Rotterdam Teunis Gerardus de Jongh. 

6 maart 1915 overleed op Baan 13b Herman Matheus Wijsman.

wijsman8maart1915Haarlemsdagblad.jpg

Haarlem's Dagblad

08 03 1915 

24 augustus 1916 overleed Emma Cornelia Wilhelmina Roelants-Jonas. Ze werd 78 jaar. Ze woonde in Haarlem maar overleed in Den Haag

(In de overlijdensakte staat Scheveningen).

overlijden Het nieuws van den dag 26 08 1916 .jpg

Het nieuws van den dag 

26 08 1916

overlijden Nieuwe Apeldoornsche courant 26 08 1916 .jpg

Nieuwe Apeldoornsche courant

26 08 1916

overlijden Bredasche courant 26 08 1916 .jpg

Bredasche courant

26 08 1917

Maria Lyberta Johanna verhuisde na het overlijden van haar moeder naar de Oranjekade 9. Hier bleef ze wonen tot haar dood in 1951. 

22 augustus 1917 werd bij Koninklijk Besluit aan Cornelis Johannes Kikkert toegestaan zijn geslachtsnaam te veranderen in Kickert. Ook zijn kinderen mochten zich nu Kickert noemen. 

kikkert kickert geboorte Johanna Jacoba Kickert  utrecht 26-03-1895.jpg

Geboorteakte Johanna Jacoba

Utrecht 

bottom of page