top of page
Eigenaar: Meindert Prins als in huwelijk hebbende Barbara Cruijwagen
Eigenaar: Meindert Prins als in huwelijk hebbende Barbara Cruijwagen
A 2 tan.jpg

Mr. D. A. graaf van Limburg Stirum. 

Rechter. Sinds 1878 kamerheer in b.d. van Z.M.

de koning.

Woning

1885 - 1888

Hij woont hier samen met:

Jkvr. H. F.J. P. Sandberg tot Essenburg

en hun kinderen:

Albertine Otteline Ernestine 1867

Frederike Goverdina 1868

Josine Lucie 1872

Samuel Johannes 1878

Hendrik François Marie Elisa 1883 

Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897
limburg_stirum_DA_tussen_1880_en_1890.jpg

Daniël Adriaan

Tussen 1880 - 1890

fotoalbum_vriendenkring_Schwartzenberg_Daniel_Adriaan_Groot.jpg
fotoalbum_vriendenkring_Schwartzenberg_jkvr_sandberg_tot_essenburg.jpg

Henriëtte Frédérique

Jeanne Pauline

Nogmaals Daniël Adriaan

fotoalbum_vriendenkring_Schwartzenberg_H.F.J.P._Sandberg_met_Albertine_Groot.jpg

Een piepjonge Henriëtte Frédérique

Jeanne Pauline met Albertine op schoot.

fotoalbum_vriendenkring_Schwartzenberg_1albertine_2frederique_3josine_Groot.jpg

De meisjes.

V.l.n.r.Albertine, Frédérique en Josine.

Mr. Daniël Adriaan graaf van Limburg Stirum (Leiden 24 januari 1833 - Den Haag 2 augustus 1892, 59 jr. )

Zoon van graaf mr. Albert Otto Ernst (1803 - 1858), burgemeester van Leiden, en Francona Diderica van Halteren (1810 - 1894)

Getrouwd Zwolle 17 januari 1866 met: 

Jkvr. Henriëtte Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg ( Zwolle 3 februari  1846 -  Den Haag 12 juli 1925, 79 jr. )

Dochter van Heribert Willem Aleid baron Sandberg, heer van Essenburg (1819 - 1895), landheer, en Adriana Pieternella Rademacher Schorer

(1823 - 1887)

Kinderen: 

Albertine Otteline Ernestine (Utrecht 27 maart 1867 - Dieren 13 juni 1943, 76 jr.) )

Frédérique Goverdine (Utrecht 24 november 1868 - Zwollerkerspel, huis Soeslo, 20 september 1953, 84 jr.)

Josine Lucie (Utrecht 23 juni 1872 - Den Haag 6 april 1957, 84 jr. )

Samuel Johannes (Utrecht 3 november 1878 - Den Haag 22 december 1957, 79 jr.)

Henri François Marie Elisa ( Utrecht 12 maart 1883 - Zutphen 15 maart 1958, 75 jr.)

Mr. D.A. graaf van Limburg Stirum werd student te Leiden (1851), Utrecht (1854) en weer Leiden, waar hij in 1858 promoveerde op een academische proeve 'De meerderjarigheid van den vermoedelijken erfgenaam der kroon'.  

Hij begon zijn carrière als advocaat te Leiden.

Limburg_Leydse_courant_25_08_1858.jpg

Leydse courant 25 08 1858 

Limburg_Leydse_courant_16_01_1861.jpg

Leydse courant 16 01 1861 

1861 was ook het jaar dat Daniël Adriaan het tijd vond in de gemeenteraad van Leiden gekozen te worden.  Hij was nu 28 jaar en moest natuurlijk net zo belangrijk worden als al die andere van Limburg Stirums. Velen van hen bekleedde belangrijke posities in het leger, de regering of aan het hof.

In het gezin waaruit hij kwam waren al drie van zijn zes broers overleden. De andere drie bleven ongehuwd en hadden geen noemenswaardige carrière. Zijn enige zus Albertine Maria trouwde in 1884 met Herman Pieter Creijghton. Ze was toen al 45 jaar en haar man 8 jaar jonger. Het huwelijk bleef kinderloos.

Het was natuurlijk de eerste keer dat hij een poging deed in een gemeenteraad te komen. Hij kreeg 1 stem.

Leydse courant 19 07 1861 .jpg

Leydse courant 19 07 1861 

Nog in zijn studententijd, 1857, tot in ieder geval 1862, was Daniël Otto secretaris, en later commissaris van de bad- en zweminrichting Rijnzigt. 

Leydse courant 02 09 1857.jpg

Leydse courant 

02 09 1857

Leydse courant 30 04 1862 .jpg

Leydse courant 

30 04 1862

Zwem- en Badinrichting Rijnzicht Gerardus Johannes Bos voor het album De Stad Leiden 1859

Zwem- en badinrichting Rijnzicht, Gerardus Johannes Bod, Album De Stad Leiden 1859 

In 1862 probeerde Daniël Adriaan diverse malen tot lid gekozen te worden van de Provinciale Staten der provincie Zuidholland in het hoofdkiesdistrict Leiden en ook maar meteen Leiderdorp. 

In Leiden maakte hij geen kans. 

Eerste verkiezing 13 mei 1862 voor de benoeming van twee leden van de Staten der provincie Zuidholland in de gemeente Leiden, hoofdplaats van het hoofdkiesdistrict Leiden. 313 geldige stemmen uitgebracht, D.A. van Limburg Stirum 11 stemmen. 

Leydse courant 16 05 1862 .jpg

Leydse courant

16 05 1862 

Idem 3 juni 1862 voor één lid. 347 geldige stemmen uitgebracht, D.A. van Limburg Stirum 3 stemmen. Dit was relatief gezien nog zijn beste resutaat:

Leydse courant 06 06 1862.jpg

Leydse courant

06 06 1862 

Idem 24 juni 1862 voor één lid, 25 gemeenten deden nu mee. 1305 geldige stemmen uitgebracht, D.A. van Limburg Stirum 1 stem.

Leydse courant 27 06 1862 .jpg

Leydse courant

27 06 1862 

In Leiderdorp werd het spannend. Eén lid was al gekozen, maar om de tweede plek streden jkr. C. de la Bassecour  en D.A. graaf van Limburg Stirum. 

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 15 05 1862 .jpg

Dagblad van Zuidholland

en 's Gravenhage

15 05 1862

Opregte Haarlemsche Courant 16 05 1862 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

16 05 1862 

Leydse courant 23 05 1862 .jpg

Leydse courant

23 05 1862 

Opregte Haarlemsche Courant 26 05 1862 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

26 05 1862 

Maar helaas, ook dit keer kreeg Daniël Adriaan niet genoeg stemmen.

Rotterdamsche courant 29 05 1862 .jpg

Rotterdamsche courant

29 05 1862 

28 januari 1863 werd hij bij kon. besluit benoemd tot substituut griffier bij de arrondissement- rechtbank te Nijmegen.

Hij moest nu ook met goedkeuring van de koning ontslag nemen als 2de luitenant van de schutterij te Leiden en zich, alweer met goedkeuring van de koning, aanmelden bij de schutterij te Nijmegen.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 31 03 1863 .jpg

Dagblad van Zuidholland

en 's Gravenhage

31 03 1863

Rotterdamsche courant 06 05 1863 .jpg

Rotterdamsche courant

06 05 1863 

17 januari 1866 trouwde hij te Zwolle met Jkvr. Henriëtte Frédérique Jeanne Pauline Sandberg. Hij was nu 32 jaar. Zij was 20. De getuigen hadden  indrukwekkende carriéres.

Huwelijk Zwolle 17 01 1866 .jpg

Huwelijksakte

10 december 1866 werd Daniël Adriaan benoemd tot substituut- griffier bij de arrondissement- rechtbank te Utrecht. 

Opregte Haarlemsche Courant 13 12 1866.jpg

Opregte Haarlemsche Courant

13 12 1866

Ze gingen wonen in de Westerstraat L 164. Hier werd 27 maart 1867 hun eerste kind geboren, een dochtertje, Albertine Otteline Ernestine.

24 november volgde Frédérique Goverdine.

14 mei 1869 verhuisden ze naar de Maliebaan I 318, huidige nr. 11. Een huis, groot genoeg voor gezinsuitbreiding en al het personeel. Helaas werd het huis in 1907 onherkenbaar verbouwd.

Het stond op de Maliebaan, bij de Maliesingel, recht tegenover het bekende Maliehuis (nu nr. 28). 

Maliebaan huis rechts 1896 .jpg

Links op de hoek het Maliehuis.

Rechts, net achter de bomen, nr. 11. 

Ansichtkaart uit 1896, foto uit 1885.

maliebaan_eerste_fietsbaan_nederland_1900.jpg

Foto vanaf bijna dezelfde plek.

Links weer Maliehuis. 

Ansichtkaart uit 1900, foto uit 1885.

1885: Eerste fietspad
Een mooi hoogtepunt in de geschiedenis van de Maliebaan is dat er het allereerste fietspad van Nederland werd geopend! In 1885 stelde het stadsbestuur van Utrecht hiervoor één van de wandelpaden van de Maliebaan open. Dit pad was voorzien van gravel. Dat fietste een stuk beter dan de kinderkopjes waar veel straten mee waren geplaveid. Ze hadden bovendien voorrang. Voetgangers moesten uitwijken en ruiters mochten er niet komen. Op het pad werd druk gefietst. Vooral op mooie zondagen was het druk op de Maliebaan. Fietsen was nieuw en werd gezien als modern en sportief.

https://opvallendutrecht.nl

Een glimp van het huis:

koek en zopie kraampje op de bevroren Stadsbuitengracht te Utrecht; op de achtergrond de h

Koek en zopie kraampje op de bevroren Stadsbuitengracht, op de achtergrond de huizen Maliebaan 11 (rechts)  en hoger.

Ca. 1905

Vanaf 1871 was Daniël Adriaan president van het Casino. Een Casino was een exclusieve club  waar alleen leden van de elite na een strenge ballotage en tegen betaling van een hoge contributie lid konden worden. De leden kwamen bijeen om te kaarten en te netwerken. Jaarlijks werden een aantal bals georganiseerd, die tevens als huwelijksmarkt fungeerden.

Vanaf 1872  werd hij ook commissaris van sociëteit Sic Semper. 

Utrechtsche provinciale en stads almanak 1872.jpg

Utrechtsche provinciale en stadsalmanak 1872

Utrechtsche provinciale en stads almanak 1872 A.jpg

En wat die rare symbootjes bij de namen betekenen.

sicsemper_1890.jpg

Sic Semper hoek van de Trans en
Nieuwegracht (tot 1890: Runnebaan)

06 02 1890

sicsemper_De_oude_conversatiezaal_1889.jpg

De oude conversatiezaal

1889

Het gebouw van Sic Semper vertoonde al jaren grote gebreken. In 1881 kochten D. A. van Limburg Stirum, toen voorzitter, en commissaris L.J. Toulon van der Koog voor veel geld een huis en terrein aan het Lucas Bowerk om daar een nieuw gebouw te kunnen neerzetten. Dit deden ze achter de rug om van de andere commissieleden. Het plan van aankoop werd weggestemd.Van Limburg Stirum en Toulon van der Koog gingen dus flink het schip in. Wel kregen ze een kleine schadevergoeding voor het geld wat ze al betaald hadden. Toulon van der Koog stapte op. 

23 juni 1872 werd er weer een meisje geboren: Josine Lucie

Van 1876 tot 1884 was Daniël Adriaan regent van het Gereformeerd Burgerweeshuis.

1 mei 1877 benoeming tot rechter in de arrondissements-rechtbank te Utrecht.

Van 1878 tot zijn overlijden lld van het Genootschap Kunstliefde.

3 november1878 geboorte eerste zoon:  Samuel Johannes.

En op 5 november 1878 benoemd tot kamerheer in buitengewone dienst van Z.M. de Koning. Daniël Adriaan moet nu toch wel op het toppunt van huiselijk geluk (eindelijk een zoon) en maatschappelijke erkenning gestaan hebben. 

Het vaderland 05 11 1878 .jpg

Het vaderland

05 11 1878

In maart 1879 was hij mede oprichter van de 'Utrechtsche harddraverij- vereeniging' met als doel het jaarlijks houden van harddraverij onder de man en voor een sjees (dit alles op de Maliebaan). Daniël Adriaan werd ook meteen voorzitter. 

Algemeen Handelsblad 04 03 1879 .jpg

Algemeen Handelsblad

04 03 1879

Het nieuws van den dag 11 04 1879 .jpg

Het nieuws van den dag

11 04 1879

Landbouw-courant 03 06 1880 .jpg

Landbouw-courant

03 06 1880

nationaal draf-en rensport museum-archief.jpg

In 1882 was er een nieuwe voorzitter.

Nationaal draf- en rensport museum

Maliebaan_te_Utrecht Famars Testas, W. de 1889.jpg

Harddraverij te Utrecht.

W. de Famars Testas 1889

Deze schilder, gespecialiseerd in het oriëntalisme, woonde

in zijn jeugd op de Maliebaan.  

Zijn vrouw had andere zorgen. Ondanks het hoge loon zullen we later zien in het bevolkingsregister dat er best veel verloop was van personeel.

stirum_het_nieuws_van_den_dag_13_03_1879.jpg

Het nieuws van den dag

13 03 1879

28 juni 1881 was H.K.H. Prinses Hendrik (Marie Elisabeth Louise Frederika van Pruisen, net weduwe van Prins Willem Frederik Hendrik van Oranje- Nassau) te gast bij het gezin van Limburg Stirum op de Maliebaan om de maskerade van de Utrechtse studenten bij te wonen. de Prins en Prinses von Wied lieten verstek gaan. 

Het Vaderland 25 06 1881 .jpg

Het vaderland

25 06 1881

20 februari 1883 vertrok de oudste dochter Albertine Otteline Ernestina naar Hilversum. Ze ging naar Hill House, een kostschool voor Jonge Dames. 

Ze was nu bijna 16 jaar. In juni 84 kwam ze weer naar huis. Haar zusje Josine Lucie ging hier in 1887 ook naar toe.

De meisjes van het Hill House (opgericht in 1866) varieerden in leeftijd van 11 tot 19 jaar en kwamen uit welgestelde families uit Nederland, Nederlands-Indië, België en Engeland. Onderwijs in vreemde talen en lichaamsbeweging hadden grote prioriteit voor de dames Camerlingh, die de leiding hadden van deze kostschool.

Hill House, meisjeskostschool te Hilversum, 1868-ca. 1880 A.jpg

Hill House

1868 - 1880

12 maart 1883 geboorte jongste zoon; Henri François Marie Elisa

En dan is er 22 mei 1885 opeens het bericht in de krant dat Daniël Adriaan het verzoek heeft gedaan tot eervol ontslag als rechter in de arrondissements-rechtbank van Utrecht. Het werd hem door de koning op 18 mei verleend.

Nederlandsche staatscourant 22 05 1885 .jpg

Nederlandsche staatscourant

22 05 1885

Volgens het bevolkingsregister van Utrecht vertrok het gezin op 1 september 1885 naar Haarlem. 

bevolkingsregister utrecht 1880-1889 .jpg

Bevolkingsregister Utrecht

1880 - 1898

Opvallend in het bevolkingsregister is dat er in het huis, behalve de gewone dienstbodes, bediende en huisknecht, speciaal voor de kinderen ook een onderwijzeres uit Londen, gouvernante uit Frankrijk en een bonne uit Zwitserland woonden. Niemand van het personeel verhuisde mee naar Haarlem.

30 september 1885 stonden ze officieel ingeschreven op de Nieuwe Gracht 11 te Haarlem. Geen melding van inwonend personeel. 

bevolkingsregister Haarlem.jpg

Bevolkingsregister Haarlem

Op dit moment was Daniël Adriaan 52 jaar en zijn vrouw 39. De meisjes waren 18, 16 en 13 jaar. De jongens 6 en 2. 

Waarom ze verhuisden naar Haarlem is onduidelijk. Op nr. 9 woonden wel jkvr. Albertine Sandberg. Zij was een achternicht van jkvr. Henriëtte Frédérique Jeanne Pauline Sandberg en weduwe van mr. Floris Willem baron van Styrum. Of de achternichten dik met elkaar waren is onbekend.

Het is ook niet zo dat Daniël Adriaan met pensioen ging, hij bleef gewoon doorwerken, maar nu als advocaat en curator.  

Er moest natuurlijk nieuw personeel komen.

Het nieuws van den dag 31 03 1886 .jpg

Het nieuws van den dag

31 03 1886

24 januari 1886 stierf de enige zus van Daniël Adiaan. Zoals eerder vermeld bleven zijn drie broers ongetrouwd. 

Opregte Haarlemsche Courant 27 02 1886.jpg

Opregte Haarlemsche Courant

27 02 1886

Werk. Hij was nu geen rechter meer maar advocaat.

Opregte Haarlemsche Courant 12 08 1886 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

12 08 1886

In 1886 was Daniël Adriaan kandidaat van de kiesvereniging 'Evangelie en belijdenis'.  Het ging om een plek in het Collegie van Notabelen der Ned. Herv. gemeente. 

Haarlemsch Advertentieblad 13 11 1886 .jpg

Haarlemsch Advertentieblad

13 11 1886

Haarlemsch Advertentieblad 13 11 1886 A.jpg

En de kandidaten van de Ned. prot. bond.

Haarlemsch Advertentieblad

13 11 1886

Alle kandidaten van de Ned. protestanten bond, waarvan er drie ook op de lijst van 'Evangelie en belijdenis' stonden, werden met 'aanzienlijke meerderheid' gekozen. 

In mei 1887 werd hij lid van de commissie die zich bezig zou houden met de nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid in 1888 in Den Haag.

 

 

 

 

Ook in mei probeerde Daniël Adriaan in de gemeenteraad van Haarlem te worden gekozen. Hij stond op maar liefst twee kieslijsten. De Katholieke Kiesvereeniging en de Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging 'Nederand & Oranje'.  Het ging om één zetel. De verkiezingen waren op 10 mei 1887.

Haarlems's Dagblad 03 05 1887.jpg

Haarlem's Dagblad

03 05 1887

Nieuwe Haarlemsche courant 08 05 1887 A.jpg
Nieuwe Haarlemsche courant 08 05 1887 B .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

08 05 1887

En in dezelfde krant een lofzang op Daniël Adriaan van de Katholieke Kiesvereeniging.

Nieuwe Haarlemsche courant 08 05 1887 .jpg

Nieuwe Haarlemsche courant

08 05 1887

Een waarschuwing van 'een oud-Haarlemmer' en in dezelfde krant een ingezonden brief van de oud-secretaris van de Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging die vragen had over de kandidaat. Een dag later repliek namens de A.R. Kiesvereeniging.

Opregte Haarlemsche Courant 09 05 1887 .jpg
Opregte Haarlemsche Courant 09 05 1887 A.jpg
Opregte Haarlemsche Courant 10 05 1887.jpg

Opregte Haarlemsche Courant

09 en 10 05 1887

Nog meer bedenkingen tegen van Limburg Stirum.

Haarlem's Dagblad 09 05 1887 A.jpg

Haarlem's Dagblad

09 05 1887

Mr. A.C. Waller van de Vrijzinnige Kiesvereeniging bleek de grootste concurent.

Opregte Haarlemsche Courant 10 05 1887 Waller.jpg

Opregte Haarlemsche Courant

10 05 1887

Nogmaals een waarschuwing D.A van Limburg Stirum niet te verwarren met S.J. van Limburg Stirum. Deze laatste was overigens verre familie.

Haarlem's Dagblad 10 05 1887.jpg

Haarlem's Dagblad

10 05 1887

De uitslag. Van Limburg Stirum verloor van Waller.

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage 12 05 1887 .jpg

Dagblad van Zuidholland en 's Gravenhage

12 05 1887

Maar gelukkig kwamen er in juli maar liefst acht zetels vrij in de gemeenteraad. Zeven leden zouden vrijwel zeker herkozen worden, het ging dus eigenlijk om één zetel. Daniël Adriaan stond weer op de kandidatenlijst van de A.R Kiesvereniging 'Nederland en Oranje'. 

Haarlemsch Advertentieblad 16 07 1887.jpg

Haarlemsch Advertentieblad

16 07 1887 

En weer niets.

Haarlem's Dagblad 21 07 1887 .jpg

Haarlem's Dagblad

21 07 1887

Ondertussen werd er ook gewoon gewerkt.

Opregte Haarlemsche Courant 17 06 1887 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

17 06 1887

Oplichtingszaak. Van Limburg Stirum advocaat van de verdachte O. J. Hübscher. Eis zes jaar. Hij werd veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf. 

Algemeen Handelsblad 17 09 1887 .jpg

Algemeen Handelsblad

17 09 1887

Daniël Adriaan toegevoegd verdediger in nog een oplichtingszaak. Eis zes jaar. G(erardus) J(ansen) werd veroordeeld tot 2 jaar gevangenisstraf.

Verder veel faillissementzaken waarbij Daniël Adriaan als curator optrad. Heruit blijkt ook dat hij kantoor hield aan huis. 

Opregte Haarlemsche Courant 04 02 1887 .jpg

Opregte Haarlemsche Courant

03 02 1887

Opregte Haarlemsche Courant 03 06 1887.jpg

Idem

03 06 1887

Opregte Haarlemsche Courant 01 07 1887.jpg

Idem

01 07 1887

Haarlemsch Advertentieblad 05 11 1887 .jpg

Haarlemsch Advertentieblad

05 11 1887

Bericht over de in 1888 te Den Haag te houden nationale tentoonstelling van oude en nieuwe kunstnijverheid. Inlichtingen mr. D.A. graaf van Limburg Stirum, Nieuwe Gracht 11.

Opregte Haarlemsche Courant 29 10 1887 kunstnijverheid.jpg

Opregte Haarlemsche Courant

29 10 1887

15 oktober 1887 ging dochter Josine Lucie naar Hill House in Hilversum. 

25 oktober 1887 probeerde Daniël Adriaan lid te worden van het kerkelijk kieskollege.  En eindelijk lukte het! 

Haarlemsch Advertentieblad 22 10 1887 .jpg

Haarlemsch Advertentieblad

22 10 1887

Haarlem's Dagblad 31 10 1887 .jpg

Haarlem's Dagblad

31 10 1887

2 mei 1888 vertrok het gezin naar Den Haag. Waarom is onbekend. Ze gingen wonen op de Mauritskade 1B.  

bevolkingsregister Den Haag.jpg

Bevolkingsregister Den Haag

Net als in het bevolkingsregister in Utrecht staat het personeel ook ingeschreven. Daaronder ook weer een gouvernante. 

11 maart 1888 kwam dochter Josine Lucie terug van Hill House in Hilversum. Het lijkt erop dat de tweede dochter, Frédérique Goverdine, nooit naar Hill House is geweest. 

Mauritskade met rechts het zwembad en verderop huizen aan het Scheveningseveer A.jpg

Mauritskade. Links bij pijl nr. 1 en rechts

het openbaar zwembad. Verderop huizen aan het Scheveningseveer. Ca. 1900

2 augustus 1892 overleed mr. Daniël Adriaan graaf van Limburg Stirum. Hii werd 59 jaar. Hij heeft geen van zijn 5 kinderen zien trouwen. Zijn vrouw Henriëtte Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg overleefde hem 33 jaar.

overlijden Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 04 08 1892 .jpg

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant

04 08 1892

Overlijden Het vaderland 04 08 1892 .jpg

Zijn moeder en de drie broers.

Het vaderland

04 08 1892 

Hoe het verder ging:

- Als eerste trouwde Albertine Otteline Ernestine Den Haag 20 juli 1893 met Louis Caspar Adrien d'Hangest Baron d'IJvoy, heer van Mijdrecht.

Hij was burgemeester van Ruurlo. Ze kregen vier kinderen. 

- Josine Lucie trouwde Den Haag 24 juni 1897 met Antoine Charles Marie Ridder Alewijn. Hij was eerste luitenant bij hun huwelijk, later kolonel artillerie. Twee kinderen.

- Samuel Johannes trouwde New York 26 juli 1900 met Agathe Traubmann. Ze kregen drie kinderen, alledrie geboren in Amerika. 

-  Frédérique Goverdine trouwde Den Haag 6 februari 1902 met Jacob Gerard van Nes van Meerkerk. Hij was kassier.  Ze kregen een zoon. 

- Henri François Marie Elisa trouwde als laatste te Warnsveld 23 juli 1908 met Justine Elisabeth Henriëtte Baronesse van Nagell. Twee meisjes. Het eerste meisje was vernoemd naar opa: Daniëla Adriana. 

Henri François Marie Elisa Graaf van Limburg Stirum was achtereenvolgens burgemeester van Nijeveen 1910- van Hellendoorn 1914- van Brummen 1924-1946

1910_dhr_Van_LIMBURG_STIRUM_mw_Van_Limburg_Stirum-van_NAGEL_uiterst_rechts.jpg

Feestcommissie installatie burgemeester van Nijeveen. Hij staat helemaal rechts naast zijn vrouw Justine Elisabeth Henriëtte.

Album Burgemeesters Drenthe, 1910.

16 juni 1924 installatie burgemeester van Brummen. 

imburg_stirum_H.F.M.E._inhudiging_als_burgemeester_1.jpg
imburg_stirum_H.F.M.E._inhudiging_als_burgemeester.jpg
imburg_stirum_H.F.M.E._inhudiging_als_burgemeester_2.jpg

Leden van de gemeenteraad, veldwachter Bruisma en de aanbiedster van de bloemen Gerda Blankenheijm op de trap van het gemeentehuis (toen Zutphensestraat 23) bij de inhuldiging van de nieuwe burgemeester H.F.M.E. Graaf van Limburg Stirum onder aan de trap op de mat met zijn vrouw en twee dochters.

Regionaal Archief Zutphen Fotocollectie Brummen

16 06 1924

imburg_stirum_H.F.M.E._koningin_wilhemina.jpg

Koningin Wilhelmina wordt door baron Van Sytzama rondgeleid op de landbouwtentoonstelling bij het 50-jarig bestaan van de afdeling Brummen van de Geldersche Maatschappij van Landbouw. Daarachter v.l.n.r. bestuurslid A.J. Hamer, prinses Juliana, J.F. Massink en burgemeester Van Limburg Stirum (met ambtsketting). 9 september 1930

12 juli 1925 overleed te Den Haag jkvr. Henriëtte Frédérique Jeanne Pauline Sandberg tot Essenburg. Ze werd 79 jaar. 

limburg_stirum_overlijden_sandberg_Nieuwe_Apeldoornse_courant_13_07_1925.jpg

Nieuwe Apeldoornse courant

13 07 1925

22 september 1925, net na de dood van zijn moeder, scheidde Samuel Johannes te Den Haag van Agathe Traubmann. Zij verbleef toen in Spa.

5 juni 1926 hertrouwde hij te Den Haag met Hendrika Huizer. Zij was ook gescheiden. Hij was  47 jaar, zij 27. Als beroep van Samuel Johannes werd nu vermeld 'inspecteur van een verzekeringsmaatschappij'. 

11 april 1934 scheidden ook Henri François Marie Elisa en Justine Elisabeth Henriëtte. 11 december 1934 hertrouwde hij alweer met Johanna Elisabeth Everwijn. Zij was gescheiden van Barthold Jakob de Geer, notaris, en had een zoon en dochter. 

Ze zullen elkaar zijn tegengekomen op het huwelijk van dochter Daniëla Adriana gravin van Limburg Stirum en zoon Louis de Geer, 8 juli 1930 te Brummen. Na nog geen vijf jaar huwelijk waren ook deze twee gescheiden en zij hertrouwd... 

Henri François Marie Elisa graaf van Limburg Stirum had een onecht kind bij Elisabeth Marianne Bennink. Geboren 24 juli 1907 te Leiden met de namen Henriëtte Françoise Marie Elize Bennink. Elisabeth Marianne Bennink, geboren op 20 december 1886 in de Bilt, was verpleegster en is nooit getrouwd.

bottom of page