top of page
A 3 tan.jpg

Mr. A. van Leijenhorst

Advocaat en procureur

Op dit moment aanwezig op kantoor en in huis:

1932 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, van Leijenhorst

1936 Ten Bokkel, de Rijke, Daey Ouwens, van Leijenhorst, Weven

Kantoor

1932 - 1936

Eigenaren: Naamlooze Vennootschap Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam 1928 - 1932 N.V. "de Nederlandsche Spaarbank"
gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam. 1933 - 1942
Delftsche_Courant_20_03_1943_Leijenhorst_portret.jpg

Anthonie van Leijenhorst (Amsterdam, 28 februari 1904 - Eindhoven, 17 januari 1985, 80 jr.)

Zoon van Evert van Leijenhorst en Jantje Geertje van Dusseldorp

Trouwt Haarlem 7 mei 1924 met Jeanne Parthesius (Amsterdam 6 april 1914 - Weert 19 december 1991, 77 jr.)

Eén dochter.

Over de ouders van van Leijenhorst:

vanL geregistreerde amsterdam 28 04 1904.jpg

De gezinskaart van de ouders van Anthonie

in Amsterdam in 1904.

Vader Evert van Leijenhorst is geboren in

Nijkerk, moeder Jantje Geertje in Herwijnen.

Ze wonen met een zus van vader en een zus

van moeder en dochter Rika In 1902 in de Elandstraat 160 en 158 en later Damrak

60 boven. Hier zijn drie kinderen geboren,

Anthonie, Dirkje en Jeanne Geertuida.

Allen zijn gereformeerd.

 

16 september 1910 vertrok de familie

van Leijenhorst (zonder de zusters) van

Amsterdam naar Haarlem. Hier werden

nog twee kinderen geboren. Wilhelmina

07 01 1911 en Everhard Martinus 1914.

In 1899 is papa (zoon van een slachter) opgeklommen van concierge naar

kantoorbediende. In 1910 is hij boekhouder

en na het oprichten van de Vennootschap

"Petrie en co" noemt hij zich bankier.

vanL HD 19 12 1910.jpg

Oprichting

Petrie & co

HD 19 12 1910

vanL HD 23 07 1924 petrie en co.jpg

De zaken gaan

goed en het bankgebouw

wordt helemaal

vernieuwd.

HD 23 07 1924

vanL HD 08 07 1911 Kruisweg  hoek Nieuwe Gracht.jpg

Val van een bank.

Mede omdat Petrie

klanten meenam.

HD 08 07 1911

vanL HD 22 07 1924 petri en co.jpg

Lyrische beschrijving

van het nieuwe pand.

'Eenvoud, soliditeit

en deftigheid'.

HD 22 07 1924

vanL uitsnede de-Vier-Gebroeders-Herwijnen--1200x800.jpg

Van moederskant kwam de familie uit

Herwijnen, een streng gereformeerd dorp in Gelderland. De ene helft van de familie

verbouwde aardappels en de andere helft

was aardappelschipper.

In 1889 vertrok het gezin met hun schip

de Vier Gebroeders naar Amsterdam om niet

meer terug te keren,

Vader stierf acht maanden later.

Dochter Anna trouwde met Pieter Blom

(die ook mee was op het schip).

Ze gingen wonen op de Elandsstraat 88

en openden een goedlopemde

aardappelwinkel in de jordaan.

Op de foto het schip in 1890, liggende

aan  de Prinsengracht t.o. nr. 829.

Vooraan, staand met witte schort, Anna

van Dusseldorp, tante van Anthonie en

rechts, zittend, haar moeder Dirkje Maas,

oma van Anthonie.

www.deblommenfamilie.com

vanL uitsnede anna van dusseldorp.jpg

Tante Anna Blom -

van Dusseldorp

ca. 1900.

Ze was zes jaar

ouder dan haar

zus Jantje Geertje,

de moeder van

Anthonie.

www.deblommen

familie.com

vanL gedempte oude Gracht petri en co daarnaast huis NSBer 1941.jpg

Petrie & co, op de Gedempte Oude

Gracht 82 waar vader zijn hele leven

werkte.

Foto uit 1941, ernaast woont

blijkbaar een fanatieke NSB-er.

vanL schotersingel 1925.jpg

Schotersingel 81.

Hier woonde de

familie van 1927

tot na 1943.

Foto is uit 1925.

Chronologie in de archieven. HD staat voor Haarlems Dagblad. 
HD_25_05_1925_Leijenhorst.jpg

Geslaagd voor het

kandidaaats-examen

rechten

HD 25 05 1925

Nieuwsblad_van_het_Noorden_23_11_1931_Leijenhorst.jpg

En geslaagd voor het

doctoraal examen

in de rechten.

Nieuwsblad van het

Noorden 23 11 1931

vanL De standaard 21 01 1931.jpg

In 1931 ook geslaagd als

vaandrig der infanterie.

De Standaard

21 01 1931

vanL Arnhemsche courant 21 12 1931.jpg

Benoemd tot reserve-

officier.

Arnhemsche Courant

21 12 1931

vanL Prov. Geldersche en Nijmeegsche courant 27 02 1931.jpg
vanL Nieuwe Tilburgsche Courant 12 08 1932.jpg

Vaandrig bij het 11e regt. inf.

Prov. Geldersche en

Nijmeegsche courant

27 02 1931

Hij heeft gekozen voor een

carrière als advocaat.

Nieuwe Tilburgsche Courant

12 08 1932

vanL Nederlandsche staatscourant 17 08 1932.jpg

Eerste vermelding

Nieuwe Gracht 11

Nederlandsche

Staatscourant

17 08 1932

vanL Nederlandsche staatscourant 26 02 1934.jpg

Werk.

In de Haarlemsche

Courant van 20 03 1943

staat dat van Leijenhorst geassocieerd was met de Rijke. Ze werden ook

allebei in 1933 lid van

de NSB

Nederlandsche Staatscourant

26 02 1934

de_Gooi-en_Eemlander_19_04_1935_Leijenhorst.jpg

Werk.

De Gooi- en Eemlander

19 04 1935

vanL De Zaanlander eerste zaak als verdediger.jpg

Zijn eerste zaak als verdediger.

De Zaanlander

31 05 1935

Ten Bokkel, ook op kantoor en

geassocieerd met

de Rijke, breekt

openlijk met de NSB.

31 10 1935

vanL Nederlandsche staatscourant 14 03 1936.jpg

Het nieuwe kantooradres

is zijn ouderlijk huis op

de Schotersingel 81.

Nederlandsche Staatscourant

14 03 1936

vanL De Zaanlander 26 06 1936 kringleider.jpg

NSB-ers voor het

gerecht vanwege

verspreiden van een

beledigend pamflet

in opdracht van hun

kringleider A.van

Leijenhorst.

De Zaanlander

26 06 1936

vanL HD 12 03 1930 W van L.jpg

Zus Willemina is

onderwijzeres.

HD 12 03 1930

vanL adresboek H 01 01 1936B.jpg

Misschien ter voorbereiding van haar

huwelijk woont ze 

weer even thuis.

Adresboek Haarlem 1936

vanL Prov. Drentsche en Asser courant 30 06 1936.jpg

Wilhelmina trouwt 21 08 1936 te Eindhoven met Johannes Jansen, geboren op 20 april

1910 te Bedum. Haar oudste zus Rika, getrouwd 27 06 1929 met Hendrik Marseille, woont al in Eindhoven.

Prov. Drentsche en Asser

courant 30 06 1936

vanL De standaard 06 04 1938.jpg

Ondertrouw en huwelijks

aankondiging.

Ds D. Warnink was een gereformeerde predikant en 12 12 1930 getrouwd

met Anthonie's zus

Jeanne Geertruida.

De Standaard

06 04 1938

De Gereformeerde Kerken

veroordeelden al in 1936 de

uitgangspunten van de nazi’s en besloten NSB’ers onder kerkelijke censuur te plaatsen en bij volharding

te excommuniceren; die censuuroefening door de kerkenraden gebeurde zowel vóór, tijdens (!) als

na de oorlog;O.a. Cornelis van

Geelkerken, de uitvinder van de NSB-uitroep Houzee, en van streng gereformeerde huize, werd in 1934 van het

avondmaal afgehouden (als eerste tuchtmaatregel). Hij

trad na ruzie hierover uit de kerk, om na de oorlog weer

toe te treden.

gereformeerdekerken.info

vanL parthesius registratie amsterdam 1914.jpg

Ouders van Jeanne Parthesius komen beiden uit Amsterdam.

Wonen Zeilstraat 61, samen met zus van moeder. Verhuizen twee jaar na de geboorte van Jeanne

( 06 04 1914), zonder zus,

naar Schoten.

Vanaf 1934 wonen ze op het Stuyvesantplein 22 Haarlem.

Vader is Nederlands Hervormd, moeder en kind Evangelisch Luthers. Vader was zijn hele leven kantoorbediende.

Volk_en_Vaderland_22_04_1938_Leijenhorst.jpg

Getrouwd.

Volk en Vaderland

22 04 1938

(Volk en Vaderland werd uitgegeven door de NSB)

vanL De Zaanlander 08 07 1938.jpg

-Altijd weer rijwieldieven-

Toegevoegde verdediger

van Leijenhorst

De Zaanlander

08 07 1938

Nederlandsche_staatscourant_06_05_1939_Leijenhorst.jpg

Werk. Kantoor nog steeds op de Schotersingel.

Nederlandsche Staatscourant

06 05 1939

vanL Het Bloemendaalsch Weekblad 23 06 1939.jpg

Keurige mensen.

Ze wonen nu in Bentveld.

Het Bloemendaalsch

Weekblad 23 06 1939

vanL De Zaanlander 30 10 1940.jpg

-Zes scholieren moeten boeten voor

onbezonnenheid-

Van Leijenhorst vededigt de scholieren die anti- Duits en anti- NSB zijn.

Hij krijgt er wat jaar gevangenisstraf af.

De Zaanlander

30 10 1940

vanL HD 26 02 1942 .jpg

Pamflet om een slager verdacht te maken van

sympathie voor de Ned. Unie. Van Leijenhorst verdediger. Daaronder

de zaak van een vrouw

die een WA-er beledigd had.

HD 26 02 1942

De_telegraaf_03_06_1942_Leijenhorst.jpg

Zaak clandestiene

slacht. Verdediger

van Leijenhorst.

De Telegraaf

03 06 1942

vanL verloving Dirkje HD 03 01 1941.jpg

Verloving zus Dirkje

HD 03 01 1941

vanL huweijk dirkje HC 16 06 1942.jpg

Huwelijk Dirkje en

Jan Jacobus Timmer.

Haarlemsche Courant

16 06 1942.

Hun eerste kind wordt 19 11 1944 geboren in Haarlem.

HaarlemscheCourant_02_09_1942_Leijenhorst.jpg

-Verduistering

van kolen-

De laatste zaak in

Haarlem als

verdediger.

Haarlemsche Courant

02 09 1942

vanL 17 10 1942 brief van vloten.jpg

Duits voorstel om wethouder

Zomerdijk te ontslaan.

Brief van 17 10 1942

(Achter de gevels van Delft)

vanVloten.jpg

Lees meer over wethouder Max Zomerdijk

Over van Vloten. NB Volgens het document van 14 10 1942 heeft hijzelf uitdrukkelijk gevraagd om van Leijenhorst als wethouder en loco-burgemeester

aan te stellen.

Lees meer over

de beginjaren van van Vloten in de NSB in Overschie

vanL Nieuwe Leidsche Courant 22 03 1941.jpg

Benoeming van

van Vloten na "eervol ontslag" van 

mr. G. van Baren.

Nieuwe Leidsche

Courant 22 03 1941

vanL niod 9.jpg

Van Vloten en zijn vrouw

in het stadhuis van Delft.. 1941

vanL VillaVrijenbanDelft.jpg

Nieuwe Plantage 42

(nu nr 58).

Van 1921 tot 1965

ambtswoning voor

Delftse burgemeesters

vanL Delftsche courant 04 07 1941.jpg

Mevr. van Vloten zoekt

hulp in de huishouding.

Delftsche Courant

04 07 1941

Delftsche_Courant_28_11_1942_Leijenhorst.jpg

Aankomst van van

Leijenhorst en zijn

vrouw (met hun

dienstbode G. Lennips)

op de Nieuwe Plantage 42, Delft.

Delftsche Courant

28 11 1942

HC_06_03_1943_Leijenhorst.jpg

Haarlemsche Courant

06 03 1943

vanL De Tijd 09 03 1943.jpg

Van Leijenhorst is nu

wethouder en

loco-burgemeester.

De Tijd 09 03 1943

HC_20_03_1943_Leijenhorst.jpg

Veertien dagen later...

benoemd tot nieuwe

burgemeester.

Haarlemsche Courant

20 03 1943

HC_20_03_1943_LeijenhorstA.jpg

Vervolg van pag. 1

Hierin staat dat hij 

geassocieerd was met

mr. de Rijke.

Haarlemsche Courant

20 03 1943

vanL Delftsche courant 20 03 1943 foto.jpg

Met foto!

Delftse courant

20 03 1943

vanL Delftsche courant 22 03 1943 B.jpg

Propaganda-avond

Nationale jeugdstorm.

Mevrouw van Leijenhorst

wordt als vrouw van de burgemeester in de bloemetjes gezet.

Delftsche Courant

22 03 1943

Delftsche_Courant_24_03_1943_Leijenhorst (1).jpg

Van Leijenhorst zal

dan toch beëdigd

worden als burgemeester. Hij moet er wel voor naar Den

Haag.

Delftsche Courant

24 03 1943

vanL Delftsche courant 22 03 1943 A.jpg

Nog geen datum voor

de officiële installatie-

plechtigheid

Delftsche Courant

22 03 1943

lees meer over de

installatie van een

NSB-burgemeester.

vanL Haarlemsche Courant 05 09 1942.jpg
vanL Nederlandsche staatscourant 23 03 1943.jpg

Ondertussen in Haarlem. De bank van papa en Maarten Petrie is in gevaar.

Nederlandsche Staatscourant

23 03 1943

vanL Delftsche courant 27 03 1943.jpg

Van Vloten neemt afscheid van politie en brandweer. Bijgewoond door van Leijenhorst.

Delftsche Courant

27 03 1943

vanL HD 28 09 1942 laatste advertentie petri en co.jpg

De laatste twee

advertenties van Petrie & co in de

Haarlemsche courant

zijn van september 1942

vanL Delftsche courant 29 03 1943.jpg

Spreekuur vervalt.

Delftsche courant

29 03 1943

vanL overlijden moeder 18 04 1943.jpg

Overlijden moeder.

18 04 1943

vanL HC 02 06 1943 petrie en co.jpg

Petrie & co.

Surséance opgeheven en alle betalingen voldaan.

Haarlemsche Courant

02 06 1943

vanL 15 06 1943 affiche.jpg

Affiche 15 06 1943

N.a.v. het Duitse bevel

van 13 05 1943

dat alle radiotoestellen

moeten worden ingeleverd.

vanL Delftsche courant 26 07 1943.jpg

Van Leijenhorst als burgemeester /

luchtbeschermings-

leider.

Delftsche Courant

26 07 1943

vanL Dagblad van Rotterdam 07 12 1943.jpg

Begrafenis van de WA-er dr. J.J.L.D. baron van Höevell in Rotterdam.

Van Leijenhorst is hierbij aanwezig.

Dagblad van Rotterdam

07 12 1943

34.jpg
38.jpg
36 licht.jpg

De begrafenis 06 12 1943.

Fotodienst der NSB / A.G. Swart

40licht.jpg

De laatste van de vier sprekers is van Leijenhorst. Helaas is de volgorde van de foto's niet bekend.

Maar wat er ook gebeurde deze ijskoude

 (overdag al -5 °C  )

maandag 6 december 1943 in Haarlem:

vanL everard martinus WO2 slachtoffers.nl.jpg

Korte biografie van Everard.

WO2 slachtoffers.nl

NB Adres moet zijn Schotersingel 81.

Het huis waar hij viel was

Frans Halsplein 10.

vanL broer Haarlemsche Courant 08 12 1943.jpg

Overlijdingsadvertentie. 

Nieuwe Haarlemsche

Courant 08 12 1943

vanL broer 14 01 1944.jpg

Dankbetuiging van de 

familie. Vader woont bij zijn

dochter in Eindhoven.

Kleverweg 37 is de woning

van ds. Siertsema.

Bep is de latere

prof.dr. Berthe Siertsema (geboren 5.11.1917)

Haarlemsche Courant

14 01 1944

vanL broer lo-lkp.nl het grote gebod deel 1.jpg
vanL Delftsche courant 17 02 1944.jpg

Rede van Mussert in de StadsDoelen. Burgemeester

Van Leijenhorst is erbij.

Delftsche Courant

17 02 1944

vanL Delftsche courant 19 07 1944.jpg

Werk.

Delftsche Courant

19 07 1944

vanL nsb Delfts pamflet 1944.jpg

Delfts pamflet 1944

Foto Filmdienst

BS Delft

Lees meer over 

Dolle Dinsdag en

Mussert's reactie

op gevluchte 

NSB-ers. 

vanL Eindhovensch dagblad 27 10 1944.jpg

NSB-ers voor NSB- gerechtshof.

Van Leijenhorst moest ook oordelen over van Vloten. In januari 1945 werd van Vloten in zijn oude functies hersteld.

Eindhovensch Dagblad 27 10 1944

vanL Het Parool 30 06 1945.jpg

Over de misdaden van mede-lid van de Bijzondere Rechtbank;

F.L. Rambonnet.

Het Parool 30 06 1945

vanL Delftsche Courant 30 12 1944.jpg

Jaarwisseling.

Gelegenheid om langs

te komen in het Raadhuis.

Delftsche Courant

30 12 1944

vanL Delftsche courant 04 01 1945.jpg

Inlichtingen en

vrijstellingen voor de verplichte

arbeidsinzet ten

stadhuize.

Delftsche Courant

04 01 1945

vanL Choorstraat 16.jpg

Choorstraat 16, volgens het bordje weer in bezit van de rechtmatige eigenaar.

Foto Filmdienst BS Delft 1945

Vanaf juli 1941 was het Kringhuis van de NSB  gevestigd aan de Choorstraat 16/16a. Dit Kringhuis vertegenwoordigde minder dan 0,75 procent van de totale bevolking van Delft en daarmee was onze stad beslist géén nationaal-socialistische gemeenschap, meent De Blij.

“Dat bleek tijdens het na-oorlogse proces tegen de NSB-burgemeester Van Leijenhorst. Van de zijde van de NSB-leiding was gezegd: ‘Om Delft moet eigenlijk prikkeldraad worden gezet. Er is hier niets te bereiken’. Omdat veel Delftenaren die NSB’ers inmiddels zagen als landverraders vlogen in het pand aan de Choorstraat 16 regelmatig de stenen door de ramen. Op 5 mei 1945 begonnen de vernielingen in het Kringhuis op nog grotere schaal en werd de hele inventaris naar buiten gesmeten. De aanhangers van de partij, ongeveer 250 Delftenaren, werden vanaf dat moment opgepakt en vastgezet in het tijdelijk tot gevangenkamp omgebouwde Armamentarium.”

Uit delftopzondag 1 mei 2011 met Joop de Blij

burgemeester van Baren en mevr. op balkon stadhuis 06 05 1945.jpg

Burgemeester van Baren, weer in zijn functie hersteld en met ambtsketting, en zijn vrouw op het balkon van het stadhuis

06 05 1945.

Foto Filmdienst BS Delft

vanL dagboek Corri Munnik lagere school delft.jpeg

Laatste bericht over de opgepakte van Leijenhorst.

Dagboek Corri Munnik, 12 jaar, Delft.

'Er komen 200 soldaten in de HBS.

De HBS ziet er uit van die moffen vreselijk. Daarnet zijn er 10 NSBers gebracht om de HBS schoon te maken. De gewezen burgemeester v. leijenhorst was er ook bij hij moest terug komen met een stoffer in zijn hand en hij moest buigen. Een ondergrondse vertelde dat hij de wc moet schoonmaken met zijn handen.'

(Dinsdag 8 mei 1945)

vanL overlijden vader 26 02 1958 zaandam wonende ijsselmuiden.jpg

Overlijden vader Evert

26 02 1958, 83 jr.

vanL Nieuwe Leidsche Courant 25 02 1978 B.jpg

Overlijden zwager

Nieuwe Leidsche Courant 25 02 1978

De familie van Leijenhorst woonde vanaf 1912 op de Schotersingel 89 A.

Vanaf 1927 in een mooier en groter huis Schotersingel 81.

Anthonie heeft tot zijn huwelijk

in 1938 thuis gewoond en

vanaf maart 1936 hier ook

zijn kantoor gehad.

vanL adresboek H 01 01 1934.jpg

Adresboek Haarlem 1934

vanL adresboek H 01 01 1942.jpg

Adresboek Haarlem 1942

Zoon Everard staat nu ook

officiëel ingeschreven.

Het eerstvolgende adresboek

is van 1946. Niemand van

de familie woont dan nog in Haarlem.

Van_Leijenhorst_Nederlandsche_staatscourant_04_02_1936.jpg

De laatste keer op Nieuwe Gracht 11.

Nederlandsche Staatscourant

04 02 1936

vanL HD 11 08 1937.jpg

En in 1937 verlooft

ook Anthonie zich.

HD 11 08 1937

vanL huweijk 21 april 1938.jpg

Huwelijksakte. Zus Dirkje (verpleegster) en broer Everhard zijn getuigen.

VanL Het volk 18 12 1941.jpg

-Zandvoortse W.A.

overschreed haar

bevoegdheden.

Burgemeester in zijn woning mishandeld-

Dit keer verdedigt van Leijenhorst W.A.

mannen. Hij heeft het

over de 'nare dingen

begaan door Joden

in Zandvoort'.

Het Volk 18 12 1941

vanL 14 10 1942 brief van van vloten.jpg

NSB burgemeester van Vloten wenst mr, van Leijendorp als nieuwe wethouder en

loco-burgemeester van Delft.

14 10 1942

(Achter de gevels van Delft)

vanL De WA van Overschie marcheert de Zestienhovensekade op.jpg

De WA van Overschie marcheert de Zestienhovensekade op.

Jaartal onbekend.

Burgemeester Van Vloten treedt in 1943 op eigen verzoek terug. NSB-

wethouder A. van Leyenhorst neemt zijn functie over. Beide heren verklaren in de tegen hen gevoerde processen na 1945 dat Delft voor NSB-bestuurders een

lastig, of zelfs een ‘hopeloos’ geval was.

Bron: Stadsarchief Delft

Nieuwe_Venlosche_courant_22_03_1943_leijenhorst.jpg

-Nieuwe burgemeester

van Delft-

Met korte biografie.

Nieuwe Venlosche

Courant

22 03 1943

vanL vader 24 03 1943.jpg

Voorlopige surcéance

van betaling verleend.

Haarlemsche Courant

24 03 1943

vanL 09 04 1943.jpg

Het bankgebouw van

Petrie & co verkocht.

Haarlemsche Courant

09 04 1943

vanL Delftsche courant 17 09 1943.jpg

Nu in de rol van

burgemeester /

politiegezagsdrager.

Vrouwen onder de 16

mogen na 9 uur

's avonds niet meer

op straat.

Delftsche Courant

17 09 1943

vanL overlijden broer 1943.jpg

Zijn broer Everard, die in het verzet zat, komt om bij een vluchtpoging voor de SD.

Op 3 augustus 1944 dringen de agenten van de Staatspolitie de Haarlemse woning van dominee J.W. Siertsema binnen en nemen dochter Bep Siertsema mee en later een topman van de verzetsgroep LO. Vader blijft uit de buurt. In de opeenvolgende gevangenissen heeft Bep Siertsema berichten voor de familie op strookjes stof geborduurd; ze werd eind september bij gebrek aan bewijs vrijgelaten (de man van de LO was al bevrijd). Het archief omvat ondermeer met berichten geborduurde lappen stof.

oorlogsbronnen.nl

Lees meer over de

Bijzondere Rechtbank

van Mussert.

Van Leijenhorst was 

één van de vier leden. 

vanL Delftsche courant 05 01 1945.jpg

Verbod op het kappen en

vervoeren van hout en alle

voorwerpen die gebruikt kunnen worden voor het

kappen van hout.

Delftsche Courant

05 01 1945

De dagen rondom de bevrijding van Delft waren bepaald chaotisch: zo kon het gebeuren dat op 6 mei 1945 de nationale driekleur op de Nieuwe Kerk verscheen terwijl er in de Wippolder nog werd gevochten. Op dinsdag 8 mei was het eindelijk zover: de hele stad was bevrijd en het was tijd voor feest. Feest dat werd gevierd samen met de bevrijders van de stad, de Canadezen, samen met de Binnenlandse Strijdkrachten. 

www.dubbeldelft.nl

vanL echtgenote De Telegraaf 21 12 1991 detail.jpg

Overlijden echtgenote.

De Telegraaf 21 12 1991.

bottom of page