top of page
huishelp.gif

H.E. de Bruijn

Ritmeester 2e reg,

Dragonders

Woning

1859- 1863

Hij woont hier samen met:

Zijn vrouw

E.A.M. baronesse Bentinck van Schoonheten 

en hun kinderen:

- Willem Hendrik Roijer  1848
- C
arel Berend Hendrik 1852
- Elisabeth Maria 1853

- Rudolph Floris Carel 1855

- Wilhelmina Henrietta 1859

Dienstboden: 

Gesina Steenbergen  geboren 1816
Jannetje Jansen geboren 1825
Jaantje Mensing geboren 1835

Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871 
Portret_van_Hendrik_Elias_de_Bruyn_1815-1878_.jpg
Portret_van_Elisabeth_Anna_Maria_Bentinck_van_Schoonheten_1828-1872_.jpg

Carte-de -visite van de Bruijn

en zijn vrouw. Foto's gemaakt in Den Haag.

de_bruijn_Rudolph_Floris_Carel_1855-1915_ca1860_B.jpg

Rudolph Floris Carel in de tijd

dat de familie in Haarlem woonde.

Ca. 1860 

Grote_Markt_1860.jpg

De Grote Markt, Haarlem

1860

Hendrik Elias de Bruijn, (Zwolle, 8 januari 1815 - Zutphen, 11 november 1878, 63 jr. )

Zoon van Jan Hendrik de Bruijn (1776 - 1842), kolonel en garnizoenscommandant van Zwolle,  en Elia Elisabeth van de Graaf (1778 - 1827)

Getrouwd Zwolle 12 juni 1851 met: 

Elisabeth Anna Maria baronesse Bentinck (Huis Schoonheten, 10 januari 1823  -  Zutphen 19 februari 1872, 49 jr. )

Dochter van  Rudolph Floris Carel baron van Bentinck (1785- 1857), Lid Ridderschap, en Wilhelmina Henriëtta van Marle (1786 - 1825)

Kinderen: 

Willem Hendrik Roijer (Zwolle 20 september 1848 - Menton, Frankrijk, 17 februari 1871, 22 jr.) Uit het eerste huwelijk van Elisabeth Anna Maria. 

Carel Berend Hendrik (Deventer 7 maart 1852 - Gorssel 13 januari 1923, 70 jr. )

Elisabeth Maria  (Deventer 11 juni 1853 - Zutphen 11 juni 1920, 67 jr. )

Rudolph Floris Carel (Zwolle 2 april 1855 - Gorinchem 10 maart 1915, 60 jr. ) 

Wilhelmina Henriëtta (Haarlem 4 juli 1859 - Den Haag 20 augustus 1863, 4 jr.) 

Elizabeth Anna Maria barones Bentinck was eerder getrouwd. In 1847 te Raalte met mr. Carel Berend Hendrik Roijer. Hij was adjunct rijksadvocaat,  zijn vader Willem Hendrik Roijer was rijksadvocaat.  Zijn moeder was Bonne Elizabeth baronesse Bentinck.  Elisabeth Anna Maria was toen 24 jaar en Carel Berend Hendrik 25.  Carel Berend Hendrik overleed al een jaar na het huwelijk.  Ze kregen één zoon: Willem Hendrik. 

Rudolph Floris Carel baron Bentinck en Bonne Elizabeth baronesse Bentinck waren broer en zus. Elisabeth Anna Maria en Carel Berend Hendrik waren dus volle neef en nicht.

Maar ook voor Hendrik Elias de Bruijn was het zijn tweede huwelijk. Hij trouwde in 1841 te Zwolle met Elisabeth Maria Roijer. Zij was 22 jaar en hij 26.

Zij was de zus van Carel Berend Hendrik Roijer. Ook zij stierf een jaar na het huwelijk. Hendrik Elias was dus niet alleen de stiefvader van Willem Hendrik Roijer, maar ook zijn oom. 

Hendrik Elias de Bruijn en Elisabeth Maria Roijer hadden ook een kind: Jan Hendrik, Venlo 25 april 1842- Wijthem (Zwollerkerspel) 08 mei 1843.

Het landgoed Schoonheten (Bij Raalte) wordl sinds het begin van de 17e eeuw tot de dag van vandaag bewoond door de familie Bentick. 

Het huis was witgepleisterd. In 1892 werd het huis uitgebreid en werden drie gevels door baksteen vervangen. 

Schoonheten_1807_aquarel_door_J._Snebbelie.jpg

Schoonheten

in 1807

J. Snebbelie

de familie van Rudolph Floris Carel Bentinck met tweede vrouw Arntzenius, Henrietta Elisab

Rudolph Floris Carel Bentinck met zijn tweede vrouw en  Catharina, de oudste zus van 

Elisabeth Anna Maria, in de Zaal, ca. 1840.

Aquarel van hun broer Henri.

schoonheten nu. .jpg

De Zaal nu. 

De kleurstelling is

veel donkerder. 

dan rond 1840

Rudolph Floris Carel Bentinck trouwde in 1810 met Wilhelmina Henriëtta van Marle. Zij kregen acht kinderen. Vijf zonen en drie dochters. 

Elisabeth Anna Maria was het één na laatste kind. Na het overlijden van zijn vrouw hertrouwde Rudolph Floris Carel Bentinck in 1828 met 

Henriëtta Elisbeth Arntzenius. Met haar kreeg hij nog twee dochters en twee zonen. 

Hendrik Elias was, net als zijn vader, beroepsmilitair. Dit hield voor zijn gezin in dat er veel werd verhuisd.

stamboek de Bruijn.jpg

Stamboek Hendrik elias de bruijn

In oktober 1830 trad hij in dienst als kadet. Hij begon als huzaar, bij het reg. Huzaren n. 6. Van 1831 tot en met 1834 bij het mobiele leger tijdens de opstand in België. In 1836 2e luitenant. In 1841 bij reorganisatie bij het 2e regiment lanciers. In 1849 bij reorganisatie 4e regiment dragonders. In 1851 benoemd tot 1e luitenant. In 1854 benoemd tot ritmeester der 3 klasse bij het 2e regiment dragonders. 1857 ritmeester der 2e klasse en in 1860 ritmeester der 1e klasse. Voorwaar een voorspoedige carrière. 

Staring, Willem Constantijn het militaire leven.JPG

4e regiment dragonders.

Het Militaire leven, W.H. Staring

2eregimentdragonders1849.jpg

2e Regiment Dragonders 1849

2e Regiment Dragonders vanaf 1854.jpg

In 1854 werden de hoofddeksels gewijzigd.

De helm verviel en alle regimenten hadden nu sjakos. Het 4e Regiment droeg dit al. 

1e_luitenant_J.M.C._S_nger.jpg

1ste luitenant J.M.C. Sänger van het tweede Regiment Dragonders gefotografeerd in Zandvoort tussen 1859 en 1862

Het leven van een militair, in dit geval een ritmeester van het 2e regiment dragonders, valt vrij goed te volgen via kranten. Troepen werden vaak verplaatst er dan moest er weer verhuisd worden. Soldaten werden ingekwartierd, waar de huiseigenaar geld voor kreeg in ruil voor een fatsoenlijk ontbijt en een warme kamer in de winter. Officieren zoals de Bruijn konden in een pension of zelf huren. Haarlem was van oudsher een garnizoensstad, dus gewend aan al die militairen en paarden.  

Een jeugdherinnering van de schrijfster Geertruida Carelsen (1843 - 1938)

'Er lag toen binnen Haarlem heel wat garnizoen: voetvolk en paardevolk. Dit laatste werd in mijn vroegste herinneringen gerepresenteerd door 'kurassiers'. Of deze werkelijk kurassen droegen, heb k nooit geweten; wel dat zij kolbakken of berenmutsen droegen, voor welke vervaarlijke zwarte hoofddeksels, dubbel zoo hoog als de later ingevoerde, ik bepaald bang was; de hen opvolgende 'dragonders'zagen er veel minder angstverwekkend uit. De infanteristen imponeerden alleen door hunne bajonetten. Hun kazerne lag aan den Koudenhorn en die der cavalerie aan de buitenzijde van de Kruisstraat; dientengevolge  was er door de Ridderstraat altijd een drukke trek van soldaten, dikwijls erg vervelend voor een zeven- tot tienjarig meisje, als zij haast had van de Nieuwe Gracht naar haar school in de Koningstraat te loopen.'

De Bruijn en zijn gezin gingen na zijn benoeming tot ritmeester derde klasse van het 2e reg. Dragonders in 1855 van Zwolle naar Amsterdam.

de_bruin_singel_157_amsterdam_1856-1859.jpg

Ze vonden een huis aan de Singel 157. 

Van de dienstbodes in Amsterdam gingen er drie

mee  naar Haarlem. 

in mei 1859 vertrok het 1e Reg. Dragonders uit Haarlem en werd vervangen door de staf, 1e t/m 4e eskadron en het Depoteskadron van het 2e Reg. Dragonders. In een brief van J. W. A. van Sijpesteijn aan zijn broer Jan Willem van december 1858  scheef hij:  'Mijn huis heb ik heden verhuurd en wel aan een kennis van u aan den Ritmeester de Bruijn die hier in garnizoen komt'.

Bevolkingsregister 1849-1859.jpg

Bevolkingsregister

Haarlem

1849 - 1859

adresboek 01 01 1859.jpg

En in het allereerste adresboek van Haarlem.

01 09 1859.

'HH. Officieren van het 2e Reg. Dragonders

alhier in garnizoen'.

Naast het exerceren (de dragonders oefenden buiten de Nieuwpoort en in de duinen) waren ze in grote tenue aanwezig op belangrijke feestdagen en evenementen. Ook hadden ze een muziekkorps (zoals bijna elke militaire eenheid) dat, tot groot plezier van het publiek, vaak optredens gaf.

Het waren overigens niet alleen marsen, maar ook suites, walsen en operamuziek.

Een paar berichten over het 2e Reg. Dragonders, eigenlijk de eerste en enige keer dat we ongeveer weten wat de heer des huizes precies uitvoerde:

Dragonders_Opregte_H_C_12_07_1859.jpg

Muziekpartij op het water.

Opregte Haarlemsche Courant

12 07 1859 

Opregte Haarlmsche Courant 11 12 1860.jpg

Concert en bal

Opregte Haarlemsche Courant

11 12 1860 

Dragonders_Opregte_H_C_19_06_1860.jpg

Verjaardag 

H.M. de Koningin

Opregte Haarlemsche Courant

19 06 1860

Dragonders_Opregte_H_C_28_03_1861.jpg

Inspectie Koning

Opregte Haarlemsche Courant

28 03 1861

Nieuw Amsterdamsch handels- en effectenblad 17 01 1860.jpg

Dit ging niet door wegens

te hoge kosten.

Nieuw Amsterdamsch

handels- en effectenblad

17 01 1860

Opregte Haarlmsche Courant 30 04 1861.jpg

Vertrek eerste eskadron

Opregte Haarlemsche Courant

30 04 1861

Dragonders_Opregte_H_C_22_08_1860.jpg

Muziek badhuis Zandvoort

Opregte Haarlemsche Courant

22 08 1860 

Opregte Haarlmsche Courant 08 05 1861.jpg

Troepenverplaatsingen

Opregte Haarlemsche Courant

08 05 1861

Opregte Haarlmsche Courant 06 09 1860.jpg

Verjaardag Z.K.H. de

Prins van Oranje

Opregte Haarlemsche Courant

06 09 1860

Opregte Haarlmsche Courant 26 06 1861 .jpg

Koninklijk bezoek

Concertzaal Kruisstraat

Opregte Haarlemsche Courant

26 06 1861

Opregte Haarlmsche Courant 15 07 1861 .jpg

Zò kan muziek ook klinken

Opregte Haarlemsche Courant

15 07 1861

Opregte Haarlmsche Courant 20 02 1862.jpg

Grote parade verjaardag

Z.M. de  Koning

Opregte Haarlemsche Courant

20 02 1862

Dragonders_Opregte_H_C_05_08_1862.jpg

Op oefening en nieuw wapen

Opregte Haarlemsche Courant

05 08 1862

Algemeen Handelsblad 20 08 1862.jpg

Stel je voor, even geen

muziek!

Algemeen Handelsblad

20 08 1862 

Opregte Haarlmsche Courant 05 09 1862.jpg

En weer veilig terug. Is

de Bruijn als hoge officier wel meegeweest?

Opregte Haarlemsche Courant

05 09 1862

Dragonders_Opregte_H_C_04_12_1862.jpg

Familie de Bruijn zal weer

moeten verhuizen

Opregte Haarlemsche Courant

04 12 1862

Opregte Haarlmsche Courant 20 02 1863.jpg

En natuurlijk weer parade

voor de verjaardag van de koning

Opregte Haarlemsche Courant

20 02 1863

Opregte Haarlmsche Courant 30 04 1863 .jpg

Inspectie generaal-majoor

Engelbrecht.

Opregte Haarlemsche Courant

30 04 1863

Opregte Haarlmsche Courant 01 05 1863 .jpg

Vertrek 2e reg, dragonders

Opregte Haarlemsche Courant

01 05 1863

ritmeester_de_bruin_Dagblad_van_Zuidholland_en_s_Gravenhage_06_05_1863.jpg

Aankomst Den Haag.

Minister Blanken was de vader van W.H. Smissaert - Blanken.

Dagblad van Zuidholland  en

's Gravenhage 06 05 1863

De Bruijn en zijn gezin vertrokken mei 1863 uit ons huis.

Ze verbleven tot juli 1869 in Den Haag. Hierna vertrokken ze naar Zutphen. 5 mei 1870 ging de Bruijn met pensioen. 19 februari 1872 overleed te Zutphen Elisabeth Anna Maria baronesse Bentinck tot Schoonheten. 9 november 1878 overleed, ook te Zutphen, Hendrik Elias de Bruijn.

Overigens, toen minister Blanken met pensioen ging verhuisde de familie in mei 1868 ook van Den Haag naar Zutphen. De familie Blanken woonden op de Ijsselkade nr. 22.  Zij vertrokken in 1873 naar Haarlem.

de_bruijn_Bevolkingsregister_Zutphen_1869.jpg

In Zutphen woonde het gezin aan de Ijsselkade.

Later hebben zoon Carel Berend Hendrik

en zijn vrouw er een tijdje gewoond.

Bevolkingsregister Zutphen

En wat werd er van de kinderen:

Willem Hendrik Roijer (Zwolle 20 september 1848 - Menton, Frankrijk, 17 februari 1871, 22 jr.)

8 januari 1862 werd Willem Hendrik ingeschreven in de jongenskostschool te Weesp. Hij was toen 13 jaar. De familie woonde op dit moment in Haarlem.  In augustus 1869 was hij klaar met de opleiding en vertrok naar zijn familie die nu, net een maand, in Zutphen woonden. 

Hij stierf twee jaar later in Frankrijk. Wat hij daar deed is niet duidelijk. 

de_bruijn_van_royen_willem_hendrik_weesp_1862-1869.jpg

Inschrijving kostschool van

Hieronijmus Adrianus Vethake

Weesp

Opregte Haarlmsche Courant 21 02 1871 overlijden roijer.jpg

Overlijdensadvertentie

Opregte Haarlemsche Courant

21 02 1871

Carel Berend Hendrik  (Deventer 7 maart 1852 - Gorssel 13 januari 1923, 70 jr. )

de_bruyn_C.B.H._ca_1880.jpg

Ca. 1880

Carel Berend Hendrik werd ritmeester der huzaren. Hij trouwde 12 augustus 1886 te Gorssel met Constance Sophie Susette Martini. Hij was 34 jr. en zij 24 jr. Ze kregen een zoontje, die ze Hendrik Elias noemden. Hij stierf toen hij zes was.

Elisabeth Maria  (Deventer 11 juni 1853 - Zutphen 11 juni 1920, 67 jr. )

Portret_van_Elisabeth_Maria_de_Bruyn_1853-1920_.jpg

Foto na 1875

Ze trouwde 4 november 1875 te Zutphen met jkr. Daniel Wilco van Andringa de Kempenaer, substituut griffier, later rechter. Hij was 28 jr. en zij 22 jr. 

Ze kregen drie kinderen. 

Rudolph Floris Carel (Zwolle 2 april 1855 - Gorinchem 10 maart 1915, 60 jr. )

de_bruijn_Rudolph_Floris_Carel_1855-1915_ca1860_B.jpg
de_bruijn_Rudolph_Floris_Carel_1855-1915_ca1860_A.jpg

Op de achterkant: 'Papa als jongen'

Haarlem ca. 1860

de_bruijn_Rudolph_Floris_Carel_1855-1915_ca1881-1888.jpg

Maskerade portret Delft 

1875

de_bruijn_Rudolph_Floris_Carel_1855-1915_carte_de_visite_.jpg

Ca.1888

bruyn_R.F.C._ca_1907.jpg

Ca. 1907

Hij trouwde 27 juli 1882 te 's-Hertogenbosch met Johanna Philippina Heitz. Hij was 27 jr. en  zij was 21 jr. 

Ze kregen twee kinderen. 

Rudolph Floris Carel was burgemeester van Valkenburg 1881-1895 en van Gorinchem 1895 -  1915

Wilhelmina Henriëtta (Haarlem 4 juli 1859 - Den Haag 20 augustus 1863, 4 jr.)

de_bruijn_wilhelmina_henriette_geboren_Nieuwe_Gracht.jpg

Geboren in ons huis  

de_bruijn_henrietta_wilhelmina_overleden_20_08_1863_vier_jaar.jpg

20 augustus 1863, vier jaar oud, overleden in Den Haag.

Haar voornamen zijn omgedraaid.

NB voor wie het niet opgevallen was; moeder Elisabeth Anna Maria en zeker twee van haar kinderen loenste met een oog. 

bottom of page