Nieuwe Gracht 1870

Anna Voogt

Weduwe van Jan Cruijwagen, Johannes Troost en Abraham van Bueren.

Vier lege kavels

1691

1870
Eigenaresse Anna Voogt, ook wel  Anna Barentsdr Voogt. Voogt ook geschreven als Voogd of Vooght. Spelling werd pas in de 19de eeuw gestandaardiseerd.

Hoewel het natuurlijk om Anna Voogt gaat begin ik met een schilderij waarop haar derde echtgenoot, Jan Cruywagen, als klein jongetje afgebeeld is.

Meebeek_Kruywagen_Jacob_van_Loo_1642-402x297.jpg

Jacob van Loo 1642

Als Hendrick Meebeeck Cruywagen (uiterst rechts) in 1623 trouwt met Barbara Jans (naast hem), heeft hij het tamelijk eenvoudige beroep van zeilmaker. Maar als hij een kleine veertig jaar later sterft, bezit hij een aanzienlijke hoeveelheid onroerend goed. Financieel heeft hij succes en rond 1640 kan hij met zijn gezin en schoonmoeder poseren voor dit buiten aan de Uitweg, ten westen van Amsterdam. De familie Meebeeck Cruywagen hoort bij de rijke bovenlaag die ’s zomers de hitte en stank van de stad ontvlucht naar een tweede huis.
Maar Hendrick en Barbara krijgen ook te maken met alle ellende van het zeventiende-eeuwse bestaan. Zes van hun twaalf kinderen sterven vóór hun vader. Rijckert bijvoorbeeld, het kleintje dat hier voor zijn moeder staat, is pas in de twintig als hij overlijdt.
Twee zoons zullen overzees hun geluk zoeken. Claas (zittend in de wagen) zal jaren in Oost-Indië verblijven en Pieter (tweede van links) zit lang in West-Afrika.


Historisch nieuwsblad Groepsportretten uit de Gouden Eeuw

NB Jan is het jongetje dat de bok vasthoudt.

Dan nu het zeer infrormatieve verhaal naar aanleiding van dit schilderij;  'De familie Meebeeck Cruywagen', Maandblad Amstelodamum 49

(1962), pp. 79-84. Hierna zal de stamboom en de onroerendgoed bezitingen in o,a, de Halsteeg wat duidelijker zijn. 

Dit is de enige manier om dichter bij het leven van Anna Voogt te komen, want van haar hebben we eigenlijk slechts handtekeningen op huwelijksakten.

1962_cruywagen_deel_1-400x255.jpg
1962_cruywagen_deel_2-401x567.jpg
1962_amstelodanum_1.jpg
1962_amstelodanum_2.jpg
1962_amstelodanum_3.jpg
1962_amstelodanum_4.jpg

Op deze bladzijde gaat het over Jan en Anna.

Over de Halsteeg, waar Anna Voogt jaren heeft gewoond.

Halsteeg_voor_verbreding_tot_Damstraat1868-241x138.jpg

De Halsteeg voor de verbreding tot Damstraat

Johannes Lingelbach (1622 – 1674) De Dam met het Stadhuis in aanbouw 1656.jpg
De Dam met het Stadhuis in aanbouw (1636 - 1676) - Johannes Lingelbach.jpg

De Dam met het stadhuis in aanbouw

Twee schilderijen van Johannes Lingelbach, 1656. Anna was toen 22 jaar.

De Halsteeg ligt recht tegenover het stadhuis (nu het Paleis op de Dam).

Halsteeg 

In 1868 werd de complete bebouwing tussen Hal- en Pijlsteeg gesloopt en de nieuwe verbrede straat gerooid. Bij raadsbesluit van 30 september 1868
kreeg de nieuwe straat de naam Damstraat. In 1880 kreeg de Damstraat een met hout verhard wegdek en in 1890-’92 werd de straat, met Oude Doelenstraat en
de Hoogstraten tot de Sint Anthoniesbreestraat, de eerste geasfalteerde weg van de stad. 

Anders dan de naam misschien doet vermoeden was de Halsteeg een belangrijke winkelstraat die de Kalverstraat en Nieuwendijk naar de kroon stak. Dit was de ‘Straat
van de Schoenmakers’. Behalve schoenmakers kon men hier ook waaierverkopers,
goudsmeden, ivoorwerkers en galanterieën in zogenaamde ‘Franse winkels’ vinden.
Uit een boedelscheiding weten we wat daar zoal te koop was: kant, doeken, lint, hoepelrokken, hoeden, kousen, pantoffels, prinsessenkappen (?), pluimen, tassen en waaiers.

www.theobakker.net

Na de dood van Johannes Troost erft Anna Voogt 5/6 deel van hun huis aan de Halsteeg. Ze blijft hier wonen met haar nieuwe echtgenoot Jan Cruijwagen.

Dan wordt het nu tijd voor de stamboom van de familie Cruijwagen, ook wel Cruywagen. Ik heb niet alle data kunnen terugvinden

Hendrick Jansz Cruijwagen

Geboren 21 08 1598 Amsterdam

Begraven 11 11 1659

Zeilmaker. Remonstrant. Moeder

Doopsgezind.

trouwt

21 04 1623 Amsterdam

Barbara Jans Mastenbroek

Geboren 

Begraven 26 04 1650 Noorderkerk

Ze kregen 12 kinderen, waarvan er zes volwassen werden.

Cornelis
Geboren 1628
Gestorven 11 06 1674

Den Haag

Noemt zich later

Meebeeck Cruijwagen

Jan
Geboren 1632
Begraven  07 01 1681

Amsterdam

Ontvanger van

de krijgsraet

Claes
Geboren
Gestorven

11 11 1659 naar

Oost-Indië
Oudere broers

gemachtigd ivm
overlijden vader.

In 1666 nog in

Batavia

Pieter
Geboren 1633
Gestorven rond 1674

1662 verblijvend aan de kust van
Guinea, later fiscaal aan de

kust van Afrika

Jacob
Geboren ca. 1641
Gestorven vòòr 1695

Ontvanger v.d.

convoijen en 

licenten te Weesp

(grafelijkheidstol)

sinds 1685

Rijckert
Geboren
Gestorven  24 04 1666

London

Student medicijnen

te Groningen.

Trouwt

Amsterdam

Anna Maria van Beeck

Kinderen

- Barbara

- Hendrick

Trouwt

06 09 1671

Amsterdam

Margareta Oostendorp
Schoed
t

Eerdere man Gerrit Wagenaer

Trouwt

26 11 1677 

Weesp

Barbara Luls

cruijwagen_jaacob_huwelijk_luls_weesp_20_11_1677-237x127.jpg

Zij trouwt 2)

08 04 1695

Weesp

Johannes Brandolphus

Kind

- Rebecca Brandolphus

We gaan verder met de twee oudste zonen, Cornelis en Jan.

atlas de Wit 1698 .jpg