a
a
x
x                                      
x
Nieuwe Gracht 11, Haarlem
Bewoners en bedrijven door de eeuwen heen
1691   
Twee onbebouwde kavels
Anna voogt
Wed. Jan Cruijwagen
In het midden van de 17de eeuw besloot het stadsbestuur van Haarlem de stad aan de noordkant uit te breiden. Dit zou de Nieuwe Uitleg worden. Een gedurfd, duur, en uiteindelijk
onnodig plan. Na jarenlang overleggen, uitstellen en moeilijkheden die overwonnen moesten worden, was de noordeliijke stadsmuur, met daarin  twee stadspoorten, gesloopt, en waren
er straten en twee 'siergragten' aangelegd. De bedoeling was dat vooral aan de eerste 'Heeren- of Nieuwe gracht' rijke nieuwkomers zouden komen wonen.
Op de hoeken van de gracht, langs de oude Kruis- en St-Jansstraat, die doorgetrokken waren naar de nieuwe stadspoort, stonden al snel kleine huisjes.
In 1686 schonk het stadsbestuur de grond van de huidige nummers 15 en 17 aan het kleermakersgilde. In 1688 kocht Romijn de Hooghe, onze buurman op nr 13, drie kavels en
bouwde er zijn prachtig huis.
Verder bleef het akelig stil. Pas in 1690, nadat het stadsbesuur eindelijk de weg op de gracht had bestraat, de kades had afgemaakt en vond dat het toen wel genoeg geweest was,  
werden de overige kavels aan de noordkant verkocht. De meeste kavels aan de zuidkant, en het grootste deel van rest van de Nieuwe Uitleg, bleef tot de tweede helft van de 19de
eeuw onbebouwd.
Meer over de Nieuwe uitleg en meer over de buren.
Anna Voogt koopt in 1691 vier onbebouwde kavels aan de Nieuwe Gracht. Zij was de weduwe van
Jan Cruijwagen. Na haar dood in ca. 1694 komen twee kavels in 1697 in bezit van haar dochter Barbara
Cruijwagen, getrouwd met Meijndert Prins, haar dochter Anna Troost en haar minderjarige zoon
Hendrick Cruijwagen. In 1679 verkocht aan Salomon van Echten, Meijndert Prins pacht het huis.
De twee kavels ernaast (nu nr 9) waren vòòr 1679 al verkocht.
1694 - 1697
Woning
Meijndert Prins
Barbara Cruijwagen
1709 - 1715
Woning
Quirijn van Strijen
Stadssecretaris
Isabella Geraerds
Eigenaar Q.Van Strijen
Kwestie over gedeelde schoorsteen met het huis van Romeyn de Hooghe. Huis nagelaten door de
weduwe van van Strijen, Isabella Geraerds, aan de predikant A. Alardin.
Eigenaar Salomon van Echten
1715 - 1726
Woning
Ds. Abraham Alardin
Predikant
Eigenaar A. Alardin
A.Alardin stierf te Haarlem, begraven in Amsterdam
1726 - 1777
Woning
Mr. Dammas Guldewagen
Stadssecretaris en burgemeester
M. van Wickevoort Crommelin
Eigenaar D. Guldewagen
Bouw koetshuis uitkomend op de Ridderstraat.
Na het overlijden van Guldewagen in 1761 bewoond door zijn weduwe M. van Wickevoort Crommelin.
Beiden alhier overleden
1777 - 1796
Woning
Mr.Johannes Prince
Elisabeth Rauwenhoff
Eigenaar J.Prince
x                                      
Vanaf 1795 wijk 6-247
na 1809 wijk 6 - 248
Vanaf 1877 huidige nummers
Eerste adresboek 1859
19e eeuw
1800 - 1804
Woning / School
G. Seydell
Privé onderwijzer
Eigenaar J.W. Druijvesteijn 1796 - 1804.
Seydell woonde hier met bedienden, inclusief gebruik Koetshuis.
Zijn leerlingen waren alle zonen van J.W Druijvesteijn en C. Reessen.
1816 - 1831
Woning
Jhr. J.W. Druijvesteijn jr.
Ontvanger der directe belastingen
A.M. de Bruijn Kops
Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851
Twee kinderen hier geboren.
A.M. de Bruijn Kops in 1824 in Heemstede overleden.
Volkstelling 1829
1831 - 1850
Woning
Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851
Zes kinderen hier geboren.
Eén zoontje hier overleden.
Volgens de volksteling van 1839 was het bijhorend adres Ridderstraat  (voormalig koetshuis)
verhuurd.Volkstelling 1849. Begin van het bevokingsregister.
1850 - 1855
Woning
C. Druijvesteijn
Gep.ritmeester bij het regiment lanciers
J.L.C. van Hees
Eigenaar jhr. W.P. Barnaart 1804 - 1851 en de erven Barnaart 1851 - 1853
Eigenaren de erven C. Druijvesteijn 1853 - 1857
Vanaf 1851 begon de verkoop van de huizen van wijlen jhr. W.P. Barnaart, waaronder nr 9 en 11.
C. Druijvesteijn overleed hier in 1852.
1855 - 1859
Woning
Jhr. J.W.A van Sijpesteijn
Gemeente ontvanger der belastingen
A.M. van Lennep
Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871
Hun enig kind hier geboren.
Mr. H.S.van Wickevoort
Crommelin
Ontvanger der belastingen
E.C.A. Barnaart
1859 - 1863
Woning
H.E. de Bruyn
Ritmeester 2de regiment Dragonders
E.A.M. baronesse Bentinck
van Schoonheten
Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871
1864 - 1868
Woning
S.M. Rouffaer
Wed. A. van der Ven
Eigenaar jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871
1869 - 1876
Woning
J.M. Pilgrim
Wed. P.Veeren
en
Mej. M.J.P. van Breda
Eigenaren jhr. J.W.A. van Sijpesteijn 1857 - 1871 en Wed. A.M. van Lennep 1871 - 1878
J.M Pilgrim overleed hier in 1876.
M.J.P. van Breda was haar kleindochter.
x  
Verbouwing van het huis rond 1877. Nieuwe gevel en zolderverdieping. Grote serre. Gasaansluiting en waterleiding.
1878 - 1885
Woning
Jhr. C.L.M. Smissaert
Gep. zeeofficier
W.H. Blanken
Penningmeesteres 'Arbeid adelt' en
'Tesselschade'.
Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897
In 1878 woont hier ook wed. J.F. Aussum. Werkster, haar overleden man was broodbakker.
1885 - 1888
Woning
Mr. D. A. graaf van Limburg
Stirum
Kamerheer in b.d. van Z.M. den koning
Jkvr. H.F.J.P. Sandberg tot Essenburg
Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897
1888 - 1895
Woning
J.J. Roelants
Gep. majoor der inf.
E.C.W. Jonas
Eigenaresse W.H. Blanken 1878 - 1897
J.J. Roelants overleed hier in 1895
x                                      
1896
Veiling. Opgehouden.
Splitsing in woning en bankkantoor.
Sinds 1901 telefoon (Tel.23). 1908 Bouw kluis in souterain
1897 - 1907
Eigenaar
J.M. Polman Mooij
1897 - 1908
Woning
J.P. Polman Mooij
Directeur Ned. Credietbank
J.H. van der Meulen
Overig
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
1907 - 1914
Eigenaar
J.J.Junior Zeewoldt
1908 - 1910
De Nederlandsche
Credietbank 1910 - 1926
Woning
J.A.C. Suringar
Directeur Ned. Credietbank
F.I. M. Stephenson
Overig
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
"The Ocean"  1908 - 1916
Maatschappij "Onderling belang" 1909 -  1914
Maatschappij  "Caloriator" 1912 - 1913
J.W. Arriëns
Mede directeur 1907 - 1913
Verhuur 2 gr. Wijnkelders 1897
wijnhandel W. Sepp te Santpoort  
verkoop wijnen wegens opheffing 1907
1915 - 1923
Eigenaar
De Nederlandsche
Credietbank 1910 - 1926
Woning
L.T.J. Fontein
Directeur Ned. Credietbank
Overig
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
"The Ocean"  1908 - 1916
Zolderverdieping
J.J. Otte 1917 - 1923
Metaaldraaier
x                                      
Liquidatie Nederlandsche Credietbank
zie ook Filmfabriek Hollandia
1925 - 1926
Tijdelijk hoofdkantoor van de nieuw te bouwen
Nutsspaarbank
1928 - 1931
Kantoor
C. Kok, makelaar
J.P.G Kok, makelaar
Overig
Handel Mij "Alvana" 1928 - 1931
Handel Mij. tot Voortzetting v. d. zaken
van P.D.Margadant 1929 - 1931
Zolderverdieping
A.W. van Hoorn 1926 - 1929
Congierge
J.de Vries 1929 - 1931
Congierge
Zijn moeder overleed hier 16 02 1929
x                                      
1923
Eigenaren:Naamlooze Vennootschap  "Centrale Bank" gevestigd te Veendam. 1926 - 1928  
Naamlooze Vennootschap  Bouw- en Handelmaatschappij "Alvana" gevestigd te Amsterdam.1928 - 1933. Faillissement Handel Mij Älvana 1933
1926 - 1927 Grote verbouwing tot kantoren. Verplaatsen trappen, afbraak serre. In 1928 nog twee kleine ingrepen op de 1ste etage.
Eigenaar: N.V. "de Nederlandsche Spaarbank" gevestigd te Groningen, kantoorhoudend te Schiedam 1933 - 1942
1796 - 1804
Woning / school
Als uitbreiding woonhuis
van nr. 9
Eigenaar J.W. Druijvesteijn 1796 - 1804.
Vanaf ca. 1796 tot 1804 waren nr 7, 9 en 11 onderling met elkaar verbonden.
Op nr 7 woonde de jonge heer Barnaart met eigen bedienden, op nr 9 zijn moeder C.Reessen
en stiefvader J.W. Druijvesteijn en hun kinderen.
De Nederlandsche Credietbank
1897 - 1923
x                                      
1928 - 1973
Kantoren
1928 - 1960
Mr. J.A.P.C. ten Bokkel
Advocaat en procureur

Samen met Mr. W. de Rijke
Overig
Maatschappij "Karmel" 1899 - 1935
Zolderverdieping
J.de Vries 1929 - 1931
Congierge
Zijn moeder overleed hier 16 02 1929
1928 - 1940
Mr. W. de Rijke
Advocaat en procureur

Samen met Mr. J.A.P.C. ten Bokkel
Lid eerste kamer voor de N.S.B
Zolderverdieping
W.Weven 1936 - 1939
Fabr. arbeider
1929 - 1938
T. C. Daey Ouwens
notaris
Zolderverdieping
W.Weven 1936 - 1939
Fabr. arbeider
Zolderverdieping
A.W. van Hoorn 1926 - 1929
Congierge
1929 - 1938
Mr. A. van Leijenhorst
advocaat en procureur
Werd N.S.B. burgemeester Delft
1938
Zolderverdieping
W.Weven 1936 - 1939
Fabr. arbeider
1938 - 1940
Mr. J.G. Escher
advocaat en procureur
Zolderverdieping
W.Weven 1936 - 1939
Fabr. arbeider
1939 - 1978
Steger & co
effecten en ass.
Zolderverdieping
H. van Kleef 1939 - 1960
Garagekn. P.T.T.
1940 - 1942
Mr. L. Ali Cohen
advocaat en procureur

samen met Mr. F. A. Davidson
Bureau voor de "Zonnestraal"-
collecte
1940 eenmalig
D.O.D. distributie ophaaldienst
1940 - 1941
Zolderverdieping
H. van Kleef 1939 - 1960
Garagekn. P.T.T.
1940 - 1942
Mr. F.A.Davidson
advocaat en procureur

samen met Mr. L. Ali Cohen
Openbare vrijwillige verkoping
1941
Zolderverdieping
H. van Kleef 1939 - 1960
Garagekn. P.T.T.
C. van Kleef 1942
musicus
1942 - 1978
Schade & Steger in
assurantiën
Weegel 1943
Congierge
Zolderverdieping
H. van Kleef 1939 - 1960
Garagekn. P.T.T.
Eigenaar: Johannes Pieter Hendrik Woltman 1942 Eigenaar: Aloysius Hermanus Josephus Cornelius Maria Allard 1942 - 1948
1946 - 1960
Mr. J. Roggeveen
advocaat en procureur

samen met Mr. W. Venlet
Zolderverdieping
H. van Kleef 1939 - 1960
Garagekn. P.T.T.
1946 - 1957
Mr. W. Venlet
advocaat en procureur

samen met Mr. J. Roggeveen
Zolderverdieping
H. van Kleef 1939 - 1960
Garagekn. P.T.T.
1949 - 1978
Adr. F. Bollerman en Jac.
Overtoom
Alg. Ned. Assur.kant.
Na het overlijden van Adr. F. Bollerman in
1972  opgevolgd door zijn zoon J.A. Bollerman
Zolderverdieping
H. van Kleef 1939 - 1960
Garagekn. P.T.T.
H. van Kleef 1947 - 1960
Kant. bed.
Eigenaren: 1/3 van Steenhardt- Carré, Anna Wilhelmina Henriette Marie, 1/3 - Allard, Anna Hermine Maria, 1/3 Allard, Isabelle Theodore Marie -op huw.voorw. geh. met joseph
Hendrik Maria Aloysius Steger. 1948 - 1955
1950 - 1954
Mr. L.A. Cleveringa
advocate en procureur
Hollants NV  
1966 - 1978
Zolderverdieping
H. van Kleef 1939 - 1960
Garagekn. P.T.T.
H. van Kleef 1947 - 1960
Kant. bed.
Eigenaren: De Commanditaire Vennootschap "Steger en Co C.V." 1955 - 1964  Eigenaar: Steger, Jozef Hendrik Maria Aloyisius. 1964 - 1977
1971 - 1973
M. Ph. Pfeiffer
adviesbureau voor personeelsbeleid
Rijpma
assurantiën
Zolderverdieping
H.A.M van der Poll 1966 - 1972
kok
Eigenaar: Stichting Pensioenfonds voor Directieleden van Toornend - gev. te Bloemendaal 1977 - 2016
x                                      
1978
Grote verbouwing. Op het moment van verbouwing waren nog aanwezig Steger, NV Hollants, Bollerman, Rijpma
Bouwtekeningen van bestaande toestand in 1878 en verbouwingsplannen plus vernietigende brief welstandscommissie.
1978 - 2012
International Marques